ประกาศความเป็นส่วนตัว

  1. ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับบุคคลทั่วไป
  2. ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับลูกค้าและผู้รับบริการ
  3. ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ
  4. ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับผู้สมัคร
  5. ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับการถ่ายภาพนึง หรือภาพเคลื่อนไหว
  6. ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับการจัดกิจกรรม
  7. ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับพนักงงาน

การใช้สิทธ์ความเป็นส่วนตัว

  1. ฟอร์มถอนความยินยอมในเว็ปไซต์
  2. ฟอร์มขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล
  3. ฟอร์มร้องเรียนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ศรีกรุง โบรคเกอร์ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ซ.เอกชัย 83/1 แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
เว็บไซต์ : srikrungbroker.co.th
โทรศัพท์ : 02-867-3888

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)

อีเมล : dpo@srikrungbroker.co.th