ชำระเงินออนไลน์ VISA/Master/AMEX/China Union Pay
กรุณาระบุเฉพาะตัวเลข ต้องเท่ากับ 9 หลัก เท่านั้น ตัวอย่างเช่น เลขอ้างอิงคือ MM123456789 ข้อมูลที่ใส่คือ 123456789
กรุณาระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย (,) ตัวอย่างเช่น 100.00