ตารางอบรมประจำเดือน มีนาคม 2562

( กดที่ชื่อสาขาเพื่อดาวน์โหลดตารางอบรมประจำเดือนทั้งหมด )

สาขา เบอร์โทร วันที่
2-มี.ค. 9-มี.ค. 16-มี.ค. 23-มี.ค. 30-มี.ค.
บางบอน 02-867-3888 First Step Next Step     ติวสอบ
บางกะปิ 02-867-3840 ติวสอบ Non Motor First Step Next Step  
จามจุรี 02-867-3850 First Step ติวสอบ Non Motor Next Step  
แจ้งวัฒนะ 02-867-3865     First Step   ติวสอบ
สมุทรปราการ 02-867-3835       First Step Non Motor
นครปฐม 02-867-3871   First Step Non Motor   Next Step
สมุทรสาคร 02-867-3839     Non Motor First Step Next Step


สาขา เบอร์โทร วันที่
2-มี.ค. 9-มี.ค. 16-มี.ค. 23-มี.ค. 30-มี.ค.
พระนครศรีอยุธยา 02-867-3844 First Step ติวสอบ   Next Step  
นครสวรรค์ 02-867-3823 First Step Non Motor Next Step ติวสอบ  

สาขา เบอร์โทร วันที่
2-มี.ค. 9-มี.ค. 16-มี.ค. 23-มี.ค. 30-มี.ค.
ราชบุรี 02-867-3825   First Step Non Motor Next Step   
ประจวบคีรีขันธ์ 02-867-3867 First Step   Non Motor   Next Step

สาขา เบอร์โทร วันที่
2-มี.ค. 9-มี.ค. 16-มี.ค. 23-มี.ค. 30-มี.ค.
ชลบุรี 02-867-3855 First Step Non Motor   Next Step   
พัทยา 02-867-3817   First Step   Non Motor   
ระยอง 02-867-3877 First Step Non Motor Next Step   First Step
ฉะเชิงเทรา 02-867-3856   First Step     Next Step

สาขา เบอร์โทร วันที่
2-มี.ค. 9-มี.ค. 16-มี.ค. 23-มี.ค. 30-มี.ค.
ขอนแก่น 02-867-3860   Next Step First Step   Non Motor
นครราชสีมา 02-867-3875 First Step Non Motor Next Step    
มุกดาหาร 02-867-3845 First Step Non Motor   Next Step  
ร้อยเอ็ด 02-867-3882   First Step Next Step Non Motor  
อุดรธานี 02-867-3880 Next Step First Step ติวสอบ   Non Motor
อุบลราชธานี 02-867-3830   First Step Non Motor ติวสอบ Next Step
บุรีรัมย์ 02-867-3886 First Step Non Motor Next Step    
สกลนคร 02-867-3826     First Step Next Step  

สาขา เบอร์โทร วันที่
2-มี.ค. 9-มี.ค. 16-มี.ค. 23-มี.ค. 30-มี.ค.
กระบี่ 02-867-3879   First Step   Non Motor Next Step
นครศรีธรรมราช 02-867-3868   First Step Non Motor   Next Step
ภูเก็ต 02-867-3885   First Step Non Motor Next Step  
สุราษฎร์ธานี 02-867-3895 First Step Non Motor Next Step    
หาดใหญ่ 02-867-3866   Non Motor      
ปัตตานี 02-867-3876   First Step Non Motor Next Step  

สาขา เบอร์โทร วันที่  
2-มี.ค. 9-มี.ค. 16-มี.ค. 23-มี.ค. 30-มี.ค.
เชียงราย 02-867-3822 Next Step 
Non Motor 

เชียงใหม่ 02-867-3878
 ติวสอบ
Non Motor Next Step 
พิษณุโลก 02-867-3870   First Step Next Step Non Motor  
ลำปาง 02-867-3869 First Step Next Step Non Motor  ติวสอบ  


สาขา เบอร์โทร วันที่
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ติวสอบ Affiliate คอร์สพิเศษ
หัวหิน 02-867-3867 2-มี.ค.       3-มี.ค.   2-มี.ค.
ขอนแก่น 02-867-3860 8-มี.ค. 10-มี.ค. 8-มี.ค.   10-มี.ค. 9-มี.ค. 9-มี.ค.
แจ้งวัฒนะ 02-867-3865 23-มี.ค.   9-มี.ค.        
พัทยา 02-867-3817 15-มี.ค. 17-มี.ค. 15-มี.ค. 16-มี.ค. 17-มี.ค. 16-มี.ค. 16-มี.ค.
หาดใหญ่ 02-867-3866 22-มี.ค. 21-มี.ค. 22-มี.ค. 23-มี.ค.   23-มี.ค. 23-มี.ค.
เชียงราย 02-867-3822 29-มี.ค. 31-มี.ค. 29-มี.ค.   31-มี.ค. 30-มี.ค. 30-มี.ค.
บางบอน 02-867-3888       31-มี.ค.      
สาขา เบอร์โทร วันที่
Affiliate (เช้า) Affiliate (บ่าย) Facebook
ขอนแก่น 02-867-3860 9-มี.ค.    
บางบอน 02-867-3888   7-มี.ค.  
พัทยา 02-867-3817 16-มี.ค.    
พระนครศรีอยุธยา 02-867-3844     16-มี.ค.
หาดใหญ่ 02-867-3866 23-มี.ค.    
เชียงราย 02-867-3822 30-มี.ค.    


**สมาชิกสามารถกดที่ชื่อสาขาเพื่อดูตารางรวม และ ชื่อคอร์ส เพื่อดูรายละเอียดการอบรมคอร์สนั้น**
ตารางอบรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

( กดที่ชื่อสาขาเพื่อดาวน์โหลดตารางอบรมประจำเดือนทั้งหมด )

สาขา เบอร์โทร วันที่
2-ก.พ. 9-ก.พ. 16-ก.พ. 23-ก.พ.
บางบอน 02-867-3888 First Step Non Motor ติวสอบ(เต็ม)
บางกะปิ 02-867-3840   ติวสอบ   First Step
จามจุรี 02-867-3850 First Step Non Motor Next Step ติวสอบ(เต็ม)
แจ้งวัฒนะ 02-867-3865
First Step Non Motor  ติวสอบ(เต็ม)
สมุทรปราการ 02-867-3835 Non Motor First Step(เต็ม)    
นครปฐม 02-867-3871
First Step  Non Motor Next Step
สมุทรสาคร 02-867-3839   Non Motor First Step Next Step


สาขา เบอร์โทร วันที่
2-ก.พ. 9-ก.พ. 16-ก.พ. 23-ก.พ.
พระนครศรีอยุธยา 02-867-3844 First Step Next Step   ติวสอบ
นครสวรรค์ 02-867-3823 First Step Non Motor Next Step  

สาขา เบอร์โทร วันที่
2-ก.พ. 9-ก.พ. 16-ก.พ. 23-ก.พ.
ราชบุรี 02-867-3825   First Step Non Motor Next Step
ประจวบคีรีขันธ์ 02-867-3867 First Step Non Motor Next Step  

สาขา เบอร์โทร วันที่
2-ก.พ. 9-ก.พ. 16-ก.พ. 23-ก.พ.
ชลบุรี 02-867-3855   First Step Next Step Non Motor
พัทยา 02-867-3817 First Step Non Motor Next Step  
ระยอง 02-867-3877 ติวสอบ(เต็ม)  First Step Non Motor Next Step
ฉะเชิงเทรา 02-867-3856 First Step   Next Step  

สาขา เบอร์โทร วันที่
2-ก.พ. 9-ก.พ. 16-ก.พ. 23-ก.พ.
ขอนแก่น 02-867-3860 First Step Next Step Non Motor  
นครราชสีมา 02-867-3875   First Step Next Step Non Motor
มุกดาหาร 02-867-3845       Non Motor
ร้อยเอ็ด 02-867-3882 First Step   Next Step Non Motor
อุดรธานี 02-867-3880 Next Step First Step Non Motor  
อุบลราชธานี 02-867-3830   First Step Non Motor Next Step
บุรีรัมย์ 02-867-3886   First Step Non Motor Next Step
สกลนคร 02-867-3826   First Step   Next Step

สาขา เบอร์โทร วันที่
2-ก.พ. 9-ก.พ. 16-ก.พ. 23-ก.พ.
กระบี่ 02-867-3879 First Step Non Motor    
นครศรีธรรมราช 02-867-3868 First Step   Non Motor Next Step
ภูเก็ต 02-867-3885   First Step Non Motor Next Step
สุราษฎร์ธานี 02-867-3895     Non Motor Next Step
หาดใหญ่ 02-867-3866 First Step Non Motor Next Step  
ปัตตานี 02-867-3876   First Step Non Motor Next Step

สาขา เบอร์โทร วันที่
2-ก.พ. 9-ก.พ. 16-ก.พ. 23-ก.พ.
เชียงราย 02-867-3822   Non Motor   Next Step
เชียงใหม่ 02-867-3878     Non Motor Next Step
พิษณุโลก 02-867-3870   Next Step   Non Motor
ลำปาง 02-867-3869   First Step Non Motor Next Step


สาขาเบอร์โทรวันที่
ครั้งที่ 1ครั้งที่ 2ครั้งที่ 3ครั้งที่ 4ติวสอบAffiliateคอร์สพิเศษ
แจ้งวัฒนะ02-867-3865 2-ก.พ.     
เชียงใหม่02-867-38781-ก.พ.3-ก.พ. 2-ก.พ.2-ก.พ.2-ก.พ.2-ก.พ.
นครปฐม02-867-38712-ก.พ.3-ก.พ.  3-ก.พ.2-ก.พ.2-ก.พ.
สุราษฎร์ธานี 02-867-3895       9-ก.พ. 
มุกดาหาร02-867-38459-ก.พ.10-ก.พ.  10-ก.พ.9-ก.พ.9-ก.พ.
พิษณุโลก02-867-387015-ก.พ.17-ก.พ.15-ก.พ. 17-ก.พ.16-ก.พ.16-ก.พ.
สมุทรปราการ02-867-383522-ก.พ.24-ก.พ.22-ก.พ. 24-ก.พ.23-ก.พ.23-ก.พ.
กระบี่02-867-387924-ก.พ.23-ก.พ.  16-ก.พ.23-ก.พ.23-ก.พ.
บางบอน02-867-3888   23-ก.พ.   
สาขา เบอร์โทร วันที่
Affiliate (เช้า) Affiliate (บ่าย)
เชียงใหม่ 02-867-3850 2-ก.พ.  
นครปฐม 02-867-3888 2-ก.พ.  
บางบอน 02-867-3888   7-ก.พ.
มุกดาหาร 02-867-3845 9-ก.พ.  
พิษณุโลก 02-867-3885 16-ก.พ.  
สมุทรปราการ 02-867-3835 23-ก.พ.  
กระบี่ 02-867-3879 23-ก.พ.  


**สมาชิกสามารถกดที่ชื่อสาขาเพื่อดูตารางรวม และ ชื่อคอร์ส เพื่อดูรายละเอียดการอบรมคอร์สนั้น**
ขึ้นข้างบน