ตารางอบรมประจำเดือน

ตารางอบรมประจำเดือน ตุลาคม 2563

( กดที่ชื่อสาขาเพื่อดาวน์โหลดตารางอบรมประจำเดือนทั้งหมด )

บัญชีธนาคารสำหรับค่าอบรมและสมัครสอบบัตรนายหน้า

สาขา เบอร์โทร วันที่
3-ต.ค. 10-ต.ค. 17-ต.ค. 24-ต.ค. 31-ต.ค.
บางกะปิ 02-867-3840 ติวสอบ(เต็ม)    First Step      
จามจุรี 02-867-3850 First Step Non Motor ติวสอบ(เต็ม)    Next Step
แจ้งวัฒนะ 02-867-3865    ติวสอบ(เต็ม)    First Step  
พระราม9 02-867-3883   First Step   Next Step ติวสอบ(เต็ม)
สมุทรปราการ 02-867-3835 First Step    Non Motor    
นครปฐม 02-867-3871    First Step Non Motor    Next Step
สมุทรสาคร 02-867-3839 First Step Next Step Non Motor     

สาขา เบอร์โทร วันที่
3-ต.ค. 10-ต.ค. 17-ต.ค. 24-ต.ค. 31-ต.ค.
พระนครศรีอยุธยา 02-867-3844   First Step   ติวสอบ Non Motor
นครสวรรค์ 02-867-3823 First Step ติวสอบ    Non Motor Next Step
สระบุรี 02-867-3894       ติวสอบ  

สาขา เบอร์โทร วันที่
3-ต.ค. 10-ต.ค. 17-ต.ค. 24-ต.ค. 31-ต.ค.
ราชบุรี 02-867-3825   First Step Non Motor   Next Step
ประจวบคีรีขันธ์ 02-867-3867  First Step Next Step   Non Motor
กาญจนบุรี 02-867-3896 First Step   Next Step   Non Motor

สาขา เบอร์โทร วันที่
3-ต.ค. 10-ต.ค. 17-ต.ค. 24-ต.ค. 31-ต.ค.
ชลบุรี 02-867-3855 First Step Next Step Non Motor ติวสอบ  
พัทยา 02-867-3817 Next Step   Non Motor First Step  
ระยอง 02-867-3877 First Step Non Motor   First Step Next Step
ฉะเชิงเทรา 02-867-3856 First Step   ติวสอบ    

สาขา เบอร์โทร วันที่
3-ต.ค. 10-ต.ค. 17-ต.ค. 24-ต.ค. 31-ต.ค.
ขอนแก่น 02-867-3860   First Step Non Motor   Next Step
มุกดาหาร 02-867-3845   First Step Non Motor Next Step  
ร้อยเอ็ด 02-867-3882   First Step Non Motor Next Step  
อุบลราชธานี 02-867-3830   First Step Non Motor Next Step  
บุรีรัมย์ 02-867-3886   First Step Next Step    
สกลนคร 02-867-3826   Non Motor First Step Next Step  
ศรีสะเกษ 02-867-3836    First Step Non Motor Next Step  

สาขา เบอร์โทร วันที่
3-ต.ค. 10-ต.ค. 17-ต.ค. 24-ต.ค. 31-ต.ค.
กระบี่ 02-867-3879   First Step Non Motor Next Step  
นครศรีธรรมราช 02-867-3868     First Step Non Motor Next Step
ภูเก็ต 02-867-3885   Non Motor ติวสอบ ติวสอบ  
สุราษฎร์ธานี 02-867-3895 First Step Non Motor Next Step    
หาดใหญ่ 02-867-3866 First Step Non Motor     Next Step
ชุมพร 02-867-3818   First Step Non Motor Next Step  
ตรัง 02-867-3897     ติวสอบ    

สาขา เบอร์โทร วันที่
3-ต.ค. 10-ต.ค. 17-ต.ค. 24-ต.ค. 31-ต.ค.
เชียงราย 02-867-3822 First Step Non Motor Next Step    
เชียงใหม่ 02-867-3878 Next Step Non Motor ติวสอบ   First Step
พิษณุโลก 02-867-3870 First Step   Next Step ติวสอบ  
ลำปาง 02-867-3869   First Step Next Step Non Motor  
แม่สอด 02-867-3827       First Step  

สาขา เบอร์โทร วันที่
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ขอรับวินาศ ขอรับชีวิต
พระนครศรีอยุธยา 02-867-3844 3-ต.ค.(ชีวิต) (เต็ม)          
สนญ.บางบอน 02-867-3888 3-ต.ค.(เต็ม)          
นครราชสีมา 02-867-3875 4-ต.ค.(เต็ม)       3-4 ต.ค.(เต็ม)  
นครศรีธรรมราช 02-867-3865 8-ต.ค.(เต็ม) 9 ต.ค.(เต็ม) 8-ต.ค. 9 ต.ค.(เต็ม) 6-7 ต.ค.(เต็ม)  
พิษณุโลก 02-867-3870 9-ต.ค.(เต็ม) 10-ต.ค. 9-ต.ค. 10-ต.ค.(เต็ม) 6-7 ต.ค.(เต็ม)  
พัทยา 02-867-3817   10-ต.ค.(เต็ม) 10-ต.ค. 11-ต.ค. 8-9 ต.ค.(เต็ม)  
กาญจนบุรี 02-867-3896         9-10 ต.ค.(เต็ม)  
อุบลราชธานี 02-867-3830 8-ต.ค.(เต็ม)       9-10 ต.ค.(เต็ม) 9-10 ต.ค.
ร้อยเอ็ด 02-867-3882 11-ต.ค.(ชีวิต) (เต็ม)          
แจ้งวัฒนะ 02-867-3865         16-17 ต.ค.(เต็ม)  
สนญ.บางบอน 02-867-3888         17-18 ต.ค.  
แจ้งวัฒนะ 02-867-3865 20-ต.ค.(เต็ม) 21 ต.ค.(เต็ม) 20 ต.ค. 21-ต.ค.(เต็ม)    
กระบี่ 02-867-3879 29-ต.ค. 29 ต.ค.     30-31 ต.ค.  
สมุทรปราการ 02-867-3835 31-ต.ค.(เต็ม) 31 ต.ค.(เต็ม)     29-30 ต.ค.(เต็ม)  
บางกะปิ 02-867-3840 31-ต.ค.(เต็ม)          


**สมาชิกสามารถกดที่ชื่อสาขาเพื่อดูตารางรวม และ ชื่อคอร์ส เพื่อดูรายละเอียดการอบรมคอร์สนั้น**
ตารางอบรมประจำเดือน กันยายน 2563

( กดที่ชื่อสาขาเพื่อดาวน์โหลดตารางอบรมประจำเดือนทั้งหมด )

บัญชีธนาคารสำหรับค่าอบรมและสมัครสอบบัตรนายหน้า

สาขาเบอร์โทรวันที่
5-ก.ย.12-ก.ย.19-ก.ย.26-ก.ย.
บางกะปิ02-867-3840 ติวสอบ(เต็ม) First Step
จามจุรี02-867-3850 First StepNon Motorติวสอบ(เต็ม)
แจ้งวัฒนะ02-867-3865  ติวสอบ(เต็ม)First Step
สมุทรปราการ02-867-3835 First Stepติวสอบ(เต็ม) 
นครปฐม02-867-3871 First StepNon MotorNext Step
สมุทรสาคร02-867-3839 First Step  
พระราม902-867-3883 First Step
 Next Step

สาขาเบอร์โทรวันที่
5-ก.ย.12-ก.ย.19-ก.ย.26-ก.ย.
พระนครศรีอยุธยา02-867-3844 First Step Non Motor
นครสวรรค์02-867-3823 First StepNon MotorNext Step

สาขา เบอร์โทร วันที่
5-ก.ย. 12-ก.ย. 19-ก.ย. 26-ก.ย.
ราชบุรี 02-867-3825   First Step Non Motor Next Step
ประจวบคีรีขันธ์ 02-867-3867   First Step Next Step Non Motor
กาญจนบุรี 02-867-3896   First Step Next Step Non Motor

สาขาเบอร์โทรวันที่
5-ก.ย.12-ก.ย.19-ก.ย.26-ก.ย.
ชลบุรี02-867-3855 First StepNext Step 
พัทยา02-867-3817 ติวสอบ(เต็ม) First Step
ฉะเชิงเทรา02-867-3817 First Step  

สาขาเบอร์โทรวันที่
5-ก.ย.12-ก.ย.19-ก.ย.26-ก.ย.
ขอนแก่น02-867-3860 First StepNon MotorNext Step
นครราชสีมา02-867-3875 ติวสอบ  
มุกดาหาร02-867-3845 First StepNon MotorNext Step
ร้อยเอ็ด02-867-3882 Non MotorNext Step 
อุบลราชธานี02-867-3830 First StepNext Step 
บุรีรัมย์02-867-3886 First Step  
สกลนคร02-867-3826 First StepNext StepNon Motor

สาขาเบอร์โทรวันที่
5-ก.ย.12-ก.ย.19-ก.ย.26-ก.ย.
กระบี่02-867-3879 First StepNon Motor 
นครศรีธรรมราช02-867-3868 Non MotorNext StepFirst Step
ภูเก็ต02-867-3885  First Step 
สุราษฎร์ธานี02-867-3895 Non MotorFirst StepFirst Step
หาดใหญ่02-867-3866 Non MotorNext Step 
ชุมพร02-867-3818 First StepNon MotorNext Step

สาขา เบอร์โทร วันที่
5-ก.ย. 12-ก.ย. 19-ก.ย. 26-ก.ย.
เชียงราย 02-867-3822   Non Motor First Step  
เชียงใหม่ 02-867-3878     ติวสอบ First Step
พิษณุโลก 02-867-3870   First Step Next Step  
ลำปาง 02-867-3869   First Step Next Step  

สาขา เบอร์โทร วันที่
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ขอรับวินาศ ขอรับชีวิต
พระนครศรีอยุธยา 02-867-3844        3 ก.ย.      (เต็ม)       4 ก.ย.      (เต็ม)        
ราชบุรี 02-867-3825        4 ก.ย.      (เต็ม)       5 ก.ย.      (เต็ม)       4 ก.ย.      (เต็ม)       5 ก.ย.      (เต็ม)    
นครราชสีมา 02-867-3875        4 ก.ย.      (เต็ม)      5 ก.ย.      (เต็ม)         4-5 ก.ย.    (เต็ม)  
บางบอน 02-867-3888      19 ก.ย.      (เต็ม)     4 ก.ย. ชีวิต    (เต็ม) 20-ก.ย.    26-27 ก.ย.   (เต็ม)    12-13 ก.ย.   (เต็ม)
ภูเก็ต 02-867-3885      12 ก.ย.      (เต็ม)      13 ก.ย.      (เต็ม)     12 ก.ย.      (เต็ม)      13 ก.ย.      (เต็ม)   10-11 ก.ย.    (เต็ม)  
เชียงใหม่ 02-867-3878      12 ก.ย.      (เต็ม)          11-12 ก.ย.    (เต็ม)  
นครปฐม 02-867-3871           11-12 ก.ย.    (เต็ม)  
แจ้งวัฒนะ 02-867-3865      12 ก.ย.     (เต็ม)      15 ก.ย.      (เต็ม)      16 ก.ย.      (เต็ม)      
พัทยา 02-867-3817      19 ก.ย.      (เต็ม)      18 ก.ย.      (ชีวิต)        
อุดรธานี 02-867-3880      19 ก.ย.      (เต็ม)      20 ก.ย.      (เต็ม) 19-ก.ย. 19-ก.ย.   17-18 ก.ย.    (เต็ม)  
พระราม9 02-867-3883      19 ก.ย.      (เต็ม)      20 ก.ย.      (เต็ม)     19 ก.ย.      (เต็ม)      20 ก.ย.      (เต็ม)   17-18 ก.ย.    (เต็ม)  
สมุทรสาคร 02-867-3839     26 ก.ย.      (เต็ม)         18-19 ก.ย.    (เต็ม)  
ชลบุรี 02-867-3855      25 ก.ย.      (เต็ม)      26 ก.ย.    (เต็ม)     25 ก.ย.      (เต็ม)      26 ก.ย.    (เต็ม)   23-24 ก.ย.    (เต็ม) 23-24 ก.ย.(เต็ม)
หาดใหญ่ 02-867-3866      24 ก.ย.      (เต็ม)      25 ก.ย.      (เต็ม) 24-ก.ย. 25-ก.ย.  26-27 ก.ย.    (เต็ม)  
ลำปาง 02-867-3869     24 ก.ย.      (เต็ม)     26 ก.ย.     (เต็ม)     23-24 ก.ย.(เต็ม)  
สระบุรี 02-867-3894      25 ก.ย.     (เต็ม)      26 ก.ย.     (เต็ม) 25-ก.ย. 26-ก.ย.    23-24 ก.ย.    (เต็ม)  
กระบี่ 02-867-3879   27 ก.ย.ชีวิต   (เต็ม)          25-26 ก.ย.


**สมาชิกสามารถกดที่ชื่อสาขาเพื่อดูตารางรวม และ ชื่อคอร์ส เพื่อดูรายละเอียดการอบรมคอร์สนั้น**
ขึ้นข้างบน