ตารางอบรมประจำเดือน เมษายน 2561

( กดที่ชื่อสาขาเพื่อดาวน์โหลดตารางอบรมประจำเดือนทั้งหมด )

สาขา เบอร์โทร วันที่
7 เม.ย. 18 14 เม.ย. 18 21 เม.ย. 18 28 เม.ย. 18
บางบอน 02-867-3888 First Step Next Step ติวสอบ
บางกะปิ 02-867-3840 ติวสอบ First Step Non Motor
จามจุรี 02-867-3850 First Step Non Motor Next Step
แจ้งวัฒนะ 02-867-3865 First Step
Non Motor Next Step
สมุทรปราการ 02-867-3835 Non Motor
First Step
ติวสอบ
นครปฐม 02-867-3871 First Step
Non Motor Next Step


สาขา เบอร์โทร วันที่
7 เม.ย. 18 14 เม.ย. 18 21 เม.ย. 18 28 เม.ย. 18
พระนครศรีอยุธยา 02-867-3844 First Step
Next Step Non Motor
นครสวรรค์ 02-867-3823 First Step Non Motor Next Step


สาขา เบอร์โทร วันที่
7 เม.ย. 18 14 เม.ย. 18 21 เม.ย. 18 28 เม.ย. 18
ราชบุรี 02-867-3825 First Step Non Motor
Next Step
ประจวบคีรีขันธ์ 02-867-3867 First Step Non Motor
Next Step


สาขา เบอร์โทร วันที่
7 เม.ย. 18 14 เม.ย. 18 21 เม.ย. 18 28 เม.ย. 18
ชลบุรี 02-867-3855 First Step
Next Step Non Motor
พัทยา 02-867-3817 First Step
Non Motor
ระยอง 02-867-3877 First Step Non Motor Next Step


สาขา เบอร์โทร วันที่
7 เม.ย. 18 14 เม.ย. 18 21 เม.ย. 18 28 เม.ย. 18
ขอนแก่น 02-867-3860 First Step

นครราชสีมา 02-867-3875 First Step Next Step
มุกดาหาร 02-867-3845 First Step Next Step
ร้อยเอ็ด 02-867-3882 First Step Non Motor
Next Step
อุดรธานี 02-867-3880 ติวสอบ First Step Next Step
อุบลราชธานี 02-867-3830 First Step
Non Motor Next Step
บุรีรัมย์ 02-867-3886 First Step Non Motor


สาขา เบอร์โทร วันที่
7 เม.ย. 18 14 เม.ย. 18 21 เม.ย. 18 28 เม.ย. 18
กระบี่ 02-867-3879 First Step Non Motor
Next Step
นครศรีธรรมราช 02-867-3868 First Step
Non Motor Next Step
ภูเก็ต 02-867-3885 First Step
Non Motor Next Step
สุราษฎร์ธานี 02-867-3895 First Step
Non Motor
Next Step
หาดใหญ่ 02-867-3866 First Step
Non Motor
Next Step
ปัตตานี 02-867-3876
First Step
Non Motor


สาขา เบอร์โทร วันที่
7 เม.ย. 18 14 เม.ย. 18 21 เม.ย. 18 28 เม.ย. 18
เชียงราย 02-867-3822 First Step

Next Step
Non Motor
เชียงใหม่ 02-867-3878   First Step ติวสอบ
พิษณุโลก 02-867-3870 Non Motor
First Step Next Step
ลำปาง 02-867-3869 First Step
Non Motor Next Step

สาขาเบอร์โทรวันที่
ครั้งที่ 4ครั้งที่ 3ครั้งที่ 2ครั้งที่ 1ติวสอบNext StepAffiliate
เชียงใหม่ 02-867-3878           7 เม.ย. 61 7 เม.ย. 61
บางบอน 02-867-3888 3 เม.ย. 61

ประจวบคีรีขันธ์ 02-867-3867

9 เม.ย. 61
ขอนแก่น 02-867-3860

19 เม.ย. 61 20 เม.ย. 61 20 เม.ย. 61 21 เม.ย. 61 21 เม.ย. 61
พัทยา 02-867-3817

26 เม.ย. 61 27 เม.ย. 61
28 เม.ย. 61 28 เม.ย. 61

กำหนดการ Affiliate

สาขา เบอร์โทร วันที่
Affiliate (เช้า) Affiliate (บ่าย) Facebook Marketing
เชียงใหม่ 02-867-3878   7 เม.ย.61  
บางบอน 02-867-3888

9 เม.ย.61
ขอนแก่น 02-867-3860
21 เม.ย. 61

บางบอน 02-867-3888

24 เม.ย. 61
พัทยา 02-867-3817
28 เม.ย. 61

พระนครศรีอยุธยา 02-867-3844

22 เม.ย. 61**สมาชิกสามารถกดที่ชื่อสาขาเพื่อดูตารางรวม และ ชื่อคอร์ส เพื่อดูรายละเอียดการอบรมคอร์สนั้น**

ตารางอบรมประจำเดือน มีนาคม 2561

( กดที่ชื่อสาขาเพื่อดาวน์โหลดตารางอบรมประจำเดือนทั้งหมด )

สาขา เบอร์โทร วันที่
3 มี.ค 18 10 มี.ค 18 17 มี.ค 18 24 มี.ค 18 31 มี.ค 18
บางบอน 02-867-3888 First Step Next Step Non Motor
ติวสอบ
บางกะปิ 02-867-3840 ติวสอบ First Step Non Motor Next Step

จามจุรี 02-867-3850 First Step Non Motor Next Step ติวสอบ
แจ้งวัฒนะ 02-867-3865 ติวสอบ
First Step Non Motor Next Step ติวสอบ
สมุทรปราการ 02-867-3835 Non Motor First Step

ติวสอบ
นครปฐม 02-867-3871
First Step Non Motor


สาขา เบอร์โทร วันที่
3 มี.ค 18 10 มี.ค 18 17 มี.ค 18 24 มี.ค 18 31 มี.ค 18
พระนครศรีอยุธยา 02-867-3844 First Step NextStep
ติวสอบ
นครสวรรค์ 02-867-3823 First Step ติวสอบ ติวสอบ Next Step
Non Motor


สาขา เบอร์โทร วันที่
3 มี.ค 18 10 มี.ค 18 17 มี.ค 18 24 มี.ค 18 31 มี.ค 18
ราชบุรี 02-867-3825 First Step Non Motor
Next Step
ประจวบคีรีขันธ์ 02-867-3867 First Step Non Motor


สาขา เบอร์โทร วันที่
3 มี.ค 18 10 มี.ค 18 17 มี.ค 18 24 มี.ค 18 31 มี.ค 18
ชลบุรี 02-867-3855 First Step
Non Motor Next Step ติวสอบ
พัทยา 02-867-3817 First Step
Non Motor Next Step ติวสอบ
ระยอง 02-867-3877 ติวสอบ First Step Non Motor Next Step


สาขา เบอร์โทร วันที่
3 มี.ค 18 10 มี.ค 18 17 มี.ค 18 24 มี.ค 18 31 มี.ค 18
ขอนแก่น 02-867-3860
First Step
Non Motor Next Step
นครราชสีมา 02-867-3875 First Step ติวสอบ Non Motor ติวสอบ Next Step
มุกดาหาร 02-867-3845 First Step Non Motor
ร้อยเอ็ด 02-867-3882 First Step Non Motor
ติวสอบ Next Step
อุดรธานี 02-867-3880 First Step ติวสอบ Next Step Non Motor
อุบลราชธานี 02-867-3830 First Step
Non Motor Next Step
บุรีรัมย์ 02-867-3886 ติวสอบ First Step ติวสอบ


สาขา เบอร์โทร วันที่
3 มี.ค 18 10 มี.ค 18 17 มี.ค 18 24 มี.ค 18 31 มี.ค 18
กระบี่ 02-867-3879 First Step Non Motor
นครศรีธรรมราช 02-867-3868 First Step
Non Motor Next Step
ภูเก็ต 02-867-3885 First Step
ติวสอบ ติวสอบ

สุราษฎร์ธานี 02-867-3895 Non Motor
First Step
Next Step
หาดใหญ่ 02-867-3866
First Step Non Motor
Next Step
ปัตตานี 02-867-3876 First Step
Next Step
Non Motor


สาขา เบอร์โทร วันที่
3 มี.ค 18 10 มี.ค 18 17 มี.ค 18 24 มี.ค 18 31 มี.ค 18
เชียงราย 02-867-3822
First Step
Non Motor
Next Step
เชียงใหม่ 02-867-3878 First Step Non Motor Next Step ติวสอบ
พิษณุโลก 02-867-3870 First Step
Non Motor
ลำปาง 02-867-3869 ติวสอบ
First Step Next Step Non Motor

สาขาเบอร์โทรวันที่
ครั้งที่ 4ครั้งที่ 3ครั้งที่ 2ครั้งที่ 1ติวสอบNext StepAffiliate
นครปฐม02-867-3871

2 มี.ค 614 มี.ค 613 มี.ค 613 มี.ค 61(ยกเลิก)
บางบอน02-867-3888
4 มี.ค 61
ภูเก็ต02-867-38857 มี.ค 61
8 มี.ค 619 มี.ค 61
10 มี.ค 6110 มี.ค 61
มุกดาหาร02-867-3845

15 มี.ค 6116 มี.ค 6116 มี.ค 6117 มี.ค 61
พิษณุโลก02-867-3870

22 มี.ค 6123 มี.ค 6124 มี.ค 61
สมุทรปราการ02-867-3835

26 มี.ค 61
24 มี.ค 61
กระบี่02-867-3879


30 มี.ค 6130 มี.ค 6131 มี.ค 61
ประจวบคีรีขันธ์02-867-3867
31 มี.ค 61

กำหนดการ Affiliate

สาขา เบอร์โทร วันที่
Affiliate (เช้า) Affiliate (บ่าย)
บางบอน02-867-3899
7 มี.ค.61 24 มี.ค.61
ภูเก็ต02-867-3885
10 มี.ค.61**สมาชิกสามารถกดที่ชื่อสาขาเพื่อดูตารางรวม และ ชื่อคอร์ส เพื่อดูรายละเอียดการอบรมคอร์สนั้น**
ขึ้นข้างบน