ตารางอบรมประจำเดือน พฤศิกายน 2562

( กดที่ชื่อสาขาเพื่อดาวน์โหลดตารางอบรมประจำเดือนทั้งหมด )

บัญชีธนาคารสำหรับค่าอบรมและสมัครสอบบัตรนายหน้า

สาขา เบอร์โทร วันที่
2-พ.ย. 9-พ.ย. 16-พ.ย. 23-พ.ย. 30-พ.ย.
บางบอน 02-867-3888 ติวสอบชีวิต First Step Non Motor Next Step ติวสอบ
บางกะปิ 02-867-3840 ติวสอบ First Step    Non Motor ติวสอบ
จามจุรี 02-867-3850 Non Motor First Step ติวสอบ    
แจ้งวัฒนะ02-867-3865 ติวสอบ First Step Non Motor    
พระราม9 02-867-3883   First Step Next Step ติวสอบ ติวสอบชีวิต
สมุทรปราการ 02-867-3835    First Step Next Step    
นครปฐม 02-867-3871 First Step Non Motor ติวสอบ Next Step  
สมุทรสาคร 02-867-3839   First Step Next Step Non Motor  

สาขา เบอร์โทร วันที่
2-พ.ย. 9-พ.ย. 16-พ.ย. 23-พ.ย. 30-พ.ย.
พระนครศรีอยุธยา 02-867-3844   First Step    ติวสอบ Next Step
นครสวรรค์ 02-867-3823 First Step Non Motor Next Step  ติวสอบ  

สาขา เบอร์โทร วันที่
2-พ.ย. 9-พ.ย. 16-พ.ย. 23-พ.ย. 30-พ.ย.
ราชบุรี 02-867-3825   First Step   Non Motor Next Step
ประจวบคีรีขันธ์02-867-3867 First Step Non Motor Next Step    

สาขา เบอร์โทร วันที่
2-พ.ย. 9-พ.ย. 16-พ.ย. 23-พ.ย. 30-พ.ย.
ชลบุรี 02-867-3855 ติวสอบ Non Motor First Step Next Step   
พัทยา 02-867-3817 พื้นฐาน Non Motor Next Step    
ระยอง 02-867-3877 First Step    Non Motor First Step Next Step
ฉะเชิงเทรา02-867-3856   First Step Next Step     

สาขา เบอร์โทร วันที่
2-พ.ย. 9-พ.ย. 16-พ.ย. 23-พ.ย. 30-พ.ย.
ขอนแก่น 02-867-3860 First Step    Next Step Non Motor  
นครราชสีมา 02-867-3875 First Step Non Motor Next Step    
มุกดาหาร 02-867-3845 First Step Non Motor Next Step    
ร้อยเอ็ด 02-867-3882    First Step Non Motor Next Step  
อุดรธานี 02-867-3880 Next Step Non Motor   First Step  
อุบลราชธานี 02-867-3830 First Step Non Motor Next Step    
บุรีรัมย์ 02-867-3886 First Step Non Motor ติวสอบ Next Step  
สกลนคร 02-867-3826     First Step Non Motor  

สาขาเบอร์โทรวันที่
2-พ.ย.9-พ.ย.16-พ.ย.23-พ.ย.30-พ.ย.
กระบี่02-867-3879 First Step Non MotorNext Step
นครศรีธรรมราช 02-867-3868 First Step Non Motor Next Step  
ภูเก็ต02-867-3885First StepNon MotorNext Step  
สุราษฎร์ธานี02-867-3895Non MotorFirst StepNext Step  
หาดใหญ่02-867-3866First StepNext Step   
ปัตตานี02-867-3876 Non MotorFirst StepNext Step 
ชุมพร02-867-3818  First StepNon MotorNext Step 


าขา เบอร์โทร วันที่
2-พ.ย. 9-พ.ย. 16-พ.ย. 23-พ.ย. 30-พ.ย.
เชียงราย 02-867-3822   First Step Next Step Non Motor  
เชียงใหม่ 02-867-3878 First Step Non Motor    ติวสอบ Next Step
พิษณุโลก 02-867-3870   First Step Non Motor Next Step ติวสอบ
ลำปาง 02-867-3869   First Step Next Step ติวสอบ Non Motor


สาขาเบอร์โทรวันที่
ครั้งที่ 1ครั้งที่ 2ครั้งที่ 3ครั้งที่ 4ติวสอบAffiliateคอร์สพิเศษ
กระบี่02-867-387931-ต.ค.1-พ.ย.31-ต.ค. 1-พ.ย. 2-พ.ย.
ประจวบคีรีขันธ์  02-867-3867 2-พ.ย.      3-พ.ย. 
ขอนแก่น 02-867-3860 8-พ.ย.10-พ.ย.8-พ.ย.9-พ.ย.10-พ.ย.9-พ.ย.9-พ.ย.
แจ้งวัฒนะ02-867-3865  9-พ.ย.    
หาดใหญ่02-867-386615-พ.ย.16-พ.ย.15-พ.ย.16-พ.ย.22-พ.ย. 17-พ.ย.
หาดใหญ่02-867-3866    23-พ.ย.  
สนญ.บางบอน02-867-3888   24-พ.ย.   
พัทยา02-867-381729-พ.ย.30-พ.ย.29-พ.ย.1-ธ.ค.1-ธ.ค.30-พ.ย.30-พ.ย.
แจ้งวัฒนะ02-867-3865   30-พ.ย.   
ร้อยเอ็ด02-867-38821-ธ.ค.      
สาขา เบอร์โทร วันที่
Affiliate (เช้า) Affiliate (บ่าย)
ขอนแก่น 02-867-3860 9-พ.ย.  
พัทยา 02-867-3817 30-พ.ย.  

**สมาชิกสามารถกดที่ชื่อสาขาเพื่อดูตารางรวม และ ชื่อคอร์ส เพื่อดูรายละเอียดการอบรมคอร์สนั้น**
ตารางอบรมประจำเดือน ตุลาคม 2562

( กดที่ชื่อสาขาเพื่อดาวน์โหลดตารางอบรมประจำเดือนทั้งหมด )

บัญชีธนาคารสำหรับค่าอบรมและสมัครสอบบัตรนายหน้า

สาขา เบอร์โทร วันที่
5-ต.ค. 12-ต.ค. 19-ต.ค. 26-ต.ค.
บางบอน 02-867-3888 Next Step ติวสอบชีวิต First Step ติวสอบ(เต็ม)
บางกะปิ 02-867-3840 First Step ติวสอบ (เต็ม)   ติวสอบชีวิต
จามจุรี 02-867-3850 Next Step Non Motor ติวสอบ(เต็ม) First Step
แจ้งวัฒนะ 02-867-3865 Non Motor ติวสอบ (เต็ม) Next Step First Step
พระราม9 02-867-3883 First Step Next Step ติวสอบ(เต็ม)  
สมุทรปราการ 02-867-3835   First Step(เต็ม)    
นครปฐม 02-867-3871  ติวสอบชีวิต First Step Non Motor Next Step
สมุทรสาคร 02-867-3839 First Step   Next Step Non Motor

สาขา เบอร์โทร วันที่
5-ต.ค. 12-ต.ค. 19-ต.ค. 26-ต.ค.
พระนครศรีอยุธยา02-867-3844 ติวสอบ First Step Non Motor Next Step
นครสวรรค์ 02-867-3823 First Step Non Motor ติวสอบ  Next Step

สาขา เบอร์โทร วันที่
5-ต.ค. 12-ต.ค. 19-ต.ค. 26-ต.ค.
ราชบุรี 02-867-3825 First Step Non Motor ติวสอบ(เต็ม) Next Step
ประจวบคีรีขันธ์ 02-867-3867 First Step Non Motor   Next Step

สาขา เบอร์โทร วันที่
5-ต.ค. 12-ต.ค. 19-ต.ค. 26-ต.ค.
ชลบุรี 02-867-3855   First Step Non Motor Next Step
พัทยา 02-867-3817 ติวสอบ(เต็ม) First Step Non Motor Next Step
ระยอง 02-867-3877 First Step Non Motor ติวสอบ Next Step
ฉะเชิงเทรา 02-867-3856   พื้นฐาน    

สาขา เบอร์โทร วันที่
5-ต.ค. 12-ต.ค. 19-ต.ค. 26-ต.ค.
ขอนแก่น 02-867-3860 First Step Non Motor   Next Step
นครราชสีมา 02-867-3875 ติวสอบ ติวสอบ First Step Non Motor
มุกดาหาร 02-867-3845     First Step Non Motor
ร้อยเอ็ด 02-867-3882   Non Motor   First Step
อุดรธานี 02-867-3880 ติวสอบ   First Step  
อุบลราชธานี 02-867-3830 First Step Next Step Non Motor  
บุรีรัมย์ 02-867-3886 ติวสอบ First Step Next Step Non Motor
สกลนคร 02-867-3826 First Step Non Motor    

สาขา เบอร์โทร วันที่
5-ต.ค. 12-ต.ค. 19-ต.ค. 26-ต.ค.
กระบี่ 02-867-3879 First Step    Non Motor Next Step
นครศรีธรรมราช 02-867-3868 First Step Non Motor Next Step  
ภูเก็ต 02-867-3885 First Step Non Motor Next Step  
สุราษฎร์ธานี 02-867-3895 First Step    Non Motor Next Step
หาดใหญ่ 02-867-3866 First Step Non Motor Next Step  
ปัตตานี 02-867-3876 First Step Non Motor   Next Step
ชุมพร 02-867-3818   First Step Non Motor Next Step

สาขา เบอร์โทร วันที่
5-ต.ค. 12-ต.ค. 19-ต.ค. 26-ต.ค.
เชียงราย 02-867-3822     Non Motor ติวสอบ
เชียงใหม่02-867-3878 First Step Next Step ติวสอบ  
พิษณุโลก 02-867-3870   Non Motor Next Step  
ลำปาง 02-867-3869   First Step Next Step Non Motor


สาขา เบอร์โทร วันที่
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ติวสอบ Affiliate คอร์สพิเศษ
เชียงราย 02-867-3822 6-ต.ค.เต็ม 5-ต.ค. 6-ต.ค.     5-ต.ค. 5-ต.ค.
มุกดาหาร 02-867-3845 19-ต.ค. 20-ต.ค.     20-ต.ค.   19-ต.ค.
บางบอน 02-867-3888       20-ต.ค.      
สมุทรปราการ 02-867-3835 25-ต.ค. 27-ต.ค. 25-ต.ค. 26-ต.ค. 27-ต.ค. 26-ต.ค. 26-ต.ค.
พิษณุโลก 02-867-3870 26-ต.ค. 27-ต.ค.     27-ต.ค. 26-ต.ค. 26-ต.ค.
กระบี่ 02-867-3879 31-ต.ค. 1-พ.ย. 31-ต.ค.   1-พ.ย.   2-พ.ย.
ประจวบคีรีขันธ์ 02-867-3867 2-พ.ย.            
สาขาเบอร์โทรวันที่
Affiliate (เช้า)Affiliate (บ่าย)
เชียงราย02-867-38225-ต.ค. 
พระราม902-867-3883
 3-ต.ค.
พระราม902-867-388320-ต.ค. 
พระราม902-867-3883
24-ต.ค.
สมุทรปราการ02-867-3835 26-ต.ค.  
พิษณุโลก02-867-387026-ต.ค.   

**สมาชิกสามารถกดที่ชื่อสาขาเพื่อดูตารางรวม และ ชื่อคอร์ส เพื่อดูรายละเอียดการอบรมคอร์สนั้น**
ขึ้นข้างบน