ตารางอบรมประจำเดือน สิงหาคม 2562

( กดที่ชื่อสาขาเพื่อดาวน์โหลดตารางอบรมประจำเดือนทั้งหมด )


สาขา เบอร์โทร วันที่
3-ส.ค. 10-ส.ค. 17-ส.ค. 24-ส.ค. 31-ส.ค.
บางบอน 02-867-3888 Non Motor ติวสอบชีวิต  First Step Next Step ติวสอบ(เต็ม)
บางกะปิ 02-867-3840 ติวสอบ(เต็ม)   First Step Non Motor Next Step
จามจุรี 02-867-3850 ติวสอบ(เต็ม) First Step(เต็ม) Non Motor Next Step  
แจ้งวัฒนะ 02-867-3865   First Step ติวสอบ(เต็ม) Non Motor Next Step
พระราม902-867-3883   First Step ติวสอบ(เต็ม) Next Step  
สมุทรปราการ 02-867-3835     First Step(เต็ม)   Non Motor
นครปฐม 02-867-3871 First Step   Non Motor   Next Step
สมุทรสาคร 02-867-3839 First Step   Non Motor   Next Step


สาขา เบอร์โทร วันที่
3-ส.ค. 10-ส.ค. 17-ส.ค. 24-ส.ค. 31-ส.ค.
พระนครศรีอยุธยา 02-867-3844 Non Motor   First Step ติวสอบ(เต็ม) Next Step
นครสวรรค์ 02-867-3823   First Step Non Motor Next Step  

สาขา เบอร์โทร วันที่
3-ส.ค. 10-ส.ค. 17-ส.ค. 24-ส.ค. 31-ส.ค.
ราชบุรี 02-867-3825 First Step Non Motor     Next Step
ประจวบคีรีขันธ์ 02-867-3867 First Step Non Motor   Next Step  ติวสอบ

สาขา เบอร์โทร วันที่
3-ส.ค. 10-ส.ค. 17-ส.ค. 24-ส.ค. 31-ส.ค.
ชลบุรี 02-867-3855
 First Step Non Motor Next Step  
พัทยา 02-867-3817    First Step  Non Motor  Next Step  
ระยอง 02-867-3877 First Step Non Motor ติวสอบ(เต็ม)   Next Step
ฉะเชิงเทรา 02-867-3856       พื้นฐาน Non Motor


สาขา เบอร์โทร วันที่
3-ส.ค. 10-ส.ค. 17-ส.ค. 24-ส.ค. 31-ส.ค.
ขอนแก่น 02-867-3860 First Step   Non Motor   Next Step
นครราชสีมา 02-867-3875 First Step Non Motor Next Step    
มุกดาหาร 02-867-3845 First Step Non Motor   Next Step  
ร้อยเอ็ด 02-867-3882   First Step   Non Motor  
อุดรธานี 02-867-3880 Non Motor     First Step Next Step
อุบลราชธานี 02-867-3830   First Step Non Motor Next Step  
บุรีรัมย์ 02-867-3886   First Step Non Motor Next Step  
สกลนคร 02-867-3826   First Step   Non Motor  

สาขา เบอร์โทร วันที่
3-ส.ค. 10-ส.ค. 17-ส.ค. 24-ส.ค. 31-ส.ค.
กระบี่ 02-867-3879 First Step   Non Motor   Next Step
นครศรีธรรมราช 02-867-3868   First Step Non Motor Next Step  
ภูเก็ต 02-867-3885   First Step Non Motor Next Step  
สุราษฎร์ธานี 02-867-3895 First Step Non Motor   Next Step  
หาดใหญ่ 02-867-3866 First Step Non Motor   Next Step  
ปัตตานี 02-867-3876 First Step     Non Motor Next Step
ชุมพร 02-867-3818   First Step Non Motor Next Step  

สาขา เบอร์โทร วันที่  
3-ส.ค. 10-ส.ค. 17-ส.ค. 24-ส.ค. 31-ส.ค.
เชียงราย 02-867-3822 First Step Non Motor ติวสอบ    
เชียงใหม่ 02-867-3878 First Step Non Motor Next Step ติวสอบ  
พิษณุโลก 02-867-3870 First Step   Next Step Non Motor   
ลำปาง 02-867-3869 First Step   Next Step   Non Motor

สาขา เบอร์โทร วันที่
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ติวสอบ Affiliate คอร์สพิเศษ
แจ้งวัฒนะ 02-867-3865   3-ส.ค.(เต็ม)          
ฉะเชิงเทรา 02-867-3856 3-ส.ค.(เต็ม)       4-ส.ค.(เต็ม) 3-ส.ค. 3-ส.ค.
ปัตตานี 02-867-3876 17-ส.ค.       15-ส.ค.   18-ส.ค.
บางบอน 02-867-3888     18-ส.ค. 25-ส.ค.(เต็ม)      
นครราชสีมา 02-867-3875 24-ส.ค. 25-ส.ค. 24-ส.ค. 25-ส.ค.      
สาขา เบอร์โทร วันที่
Affiliate (เช้า) Affiliate (บ่าย)
ฉะเชิงเทรา 02-867-3856 3-ส.ค.  
พระราม9 02-867-3883
 8-ส.ค.
พระราม9 02-867-3883 18-ส.ค.  
บางบอน 02-867-3888   29-ส.ค.

**สมาชิกสามารถกดที่ชื่อสาขาเพื่อดูตารางรวม และ ชื่อคอร์ส เพื่อดูรายละเอียดการอบรมคอร์สนั้น**
ตารางอบรมประจำเดือน กรกฎาคม 2562

( กดที่ชื่อสาขาเพื่อดาวน์โหลดตารางอบรมประจำเดือนทั้งหมด )

สาขา เบอร์โทร วันที่
6-ก.ค. 13-ก.ค. 20-ก.ค. 27-ก.ค.
บางบอน 02-867-3888 First Step Next Step ติวสอบ(เต็ม)  
บางกะปิ 02-867-3840 ติวสอบ(เต็ม) Non Motor First Step Next Step
จามจุรี 02-867-3850 ติวสอบ(เต็ม) First Step Next Step Non Motor
แจ้งวัฒนะ 02-867-3865   ติวสอบ(เต็ม) First Step Next Step
พระราม9 02-867-3883 Next Step First Step   ติวสอบ(เต็ม)
สมุทรปราการ 02-867-3835 First Step   Non Motor ติวสอบ(เต็ม)
นครปฐม 02-867-3871 First Step Non Motor ติวสอบ(เต็ม)  Next Step
สมุทรสาคร 02-867-3839 First Step     ติวสอบ(เต็ม)


สาขา เบอร์โทร วันที่
6-ก.ค. 13-ก.ค. 20-ก.ค. 27-ก.ค.
พระนครศรีอยุธยา 02-867-3844   First Step ติวสอบ Next Step
นครสวรรค์ 02-867-3823 First Step Non Motor Next Step  

สาขา เบอร์โทร วันที่
6-ก.ค. 13-ก.ค. 20-ก.ค. 27-ก.ค.
ราชบุรี 02-867-3825 First Step Non Motor   Next Step
ประจวบคีรีขันธ์ 02-867-3867 First Step Non Motor Next Step  

สาขา เบอร์โทร วันที่
6-ก.ค. 13-ก.ค. 20-ก.ค. 27-ก.ค.
ชลบุรี 02-867-3855 Non Motor First Step Next Step  
พัทยา 02-867-3817
  First Step Next Step
ระยอง 02-867-3877 First Step Non Motor Next Step  
ฉะเชิงเทรา 02-867-3856 First Step   Next Step  


สาขา เบอร์โทร วันที่
6-ก.ค. 13-ก.ค. 20-ก.ค. 27-ก.ค.
ขอนแก่น 02-867-3860 First Step Non Motor   Next Step
นครราชสีมา 02-867-3875 First Step ติวสอบ Non Motor Next Step
มุกดาหาร 02-867-3845 First Step   Non Motor Next Step
ร้อยเอ็ด 02-867-3882 First Step   Non Motor  
อุดรธานี 02-867-3880     First Step Next Step
อุบลราชธานี 02-867-3830 First Step Non Motor   Next Step
บุรีรัมย์ 02-867-3886 First Step Next Step   Non Motor
สกลนคร 02-867-3826 First Step Non Motor    

สาขา เบอร์โทร วันที่
6-ก.ค. 13-ก.ค. 20-ก.ค. 27-ก.ค.
กระบี่ 02-867-3879 First Step Non Motor Next Step  
นครศรีธรรมราช 02-867-3868 First Step Non Motor   Next Step
ภูเก็ต 02-867-3885 First Step Non Motor Next Step  
สุราษฎร์ธานี 02-867-3895   First Step Non Motor Next Step
หาดใหญ่ 02-867-3866 First Step Non Motor Next Step  
ปัตตานี 02-867-3876 First Step Non Motor   Next Step
ชุมพร 02-867-3818 First Step Non Motor Next Step  

สาขา เบอร์โทร วันที่
6-ก.ค. 13-ก.ค. 20-ก.ค. 27-ก.ค.
เชียงราย 02-867-3822 First Step   Next Step Non Motor
เชียงใหม่ 02-867-3878 First Step Next Step ติวสอบ  
พิษณุโลก 02-867-3870 First Step Next Step ติวสอบ Non Motor
ลำปาง 02-867-3869 First Step Next Step Non Motor  

สาขา เบอร์โทร วันที่
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 คอร์สพิเศษ
เชียงใหม่ 02-867-3878 14-ก.ค.   13-ก.ค. 14-ก.ค. 13-ก.ค.
พระราม9 02-867-3883 20-ก.ค. 21-ก.ค. 20-ก.ค. 21-ก.ค.  
สาขา เบอร์โทร วันที่
Affiliate (เช้า) Affiliate (บ่าย)
แจ้งวัฒนะ 02-867-3865   6-ก.ค.
พระราม9 02-867-3883 7-ก.ค.  
บางบอน 02-867-3888   18-ก.ค.
พระราม9 02-867-3883   25-ก.ค.

**สมาชิกสามารถกดที่ชื่อสาขาเพื่อดูตารางรวม และ ชื่อคอร์ส เพื่อดูรายละเอียดการอบรมคอร์สนั้น**ขึ้นข้างบน