ตารางอบรมประจำเดือน มิถุนายน 2562

( กดที่ชื่อสาขาเพื่อดาวน์โหลดตารางอบรมประจำเดือนทั้งหมด )

สาขา เบอร์โทร วันที่
1-มิ.ย. 8-มิ.ย. 15-มิ.ย. 22-มิ.ย. 29-มิ.ย.
บางบอน 02-867-3888 First Step Next Step Non Motor   ติวสอบ(เต็ม)
บางกะปิ 02-867-3840 ติวสอบ(เต็ม)  First Step Non Motor  
จามจุรี 02-867-3850   ติวสอบ(เต็ม) Non Motor First Step Next Step
แจ้งวัฒนะ 02-867-3865 First Step Non Motor Next Step ติวสอบ(เต็ม)  
พระราม9 02-867-3883 First Step Non Motor   Next Step ติวสอบ(เต็ม)
สมุทรปราการ 02-867-3835   First Step(เต็ม)   Non Motor  
นครปฐม 02-867-3871   First Step Non Motor Next Step  
สมุทรสาคร 02-867-3839   First Step   Next Step Non Motor


สาขา เบอร์โทร วันที่
1-มิ.ย. 8-มิ.ย. 15-มิ.ย. 22-มิ.ย. 29-มิ.ย.
พระนครศรีอยุธยา 02-867-3844   First Step Next Step ติวสอบ Non Motor
นครสวรรค์ 02-867-3823 First Step Non Motor Next Step    

สาขา เบอร์โทร วันที่
1-มิ.ย. 8-มิ.ย. 15-มิ.ย. 22-มิ.ย. 29-มิ.ย.
ราชบุรี 02-867-3825 First Step   ติวสอบ Non Motor Next Step
ประจวบคีรีขันธ์ 02-867-3867 First Step Non Motor   Next Step  

สาขา เบอร์โทร วันที่
1-มิ.ย. 8-มิ.ย. 15-มิ.ย. 22-มิ.ย. 29-มิ.ย.
ชลบุรี 02-867-3855 First Step Non Motor      
พัทยา 02-867-3817 First Step Non Motor Next Step    
ระยอง 02-867-3877   First Step Non Motor Next Step  
ฉะเชิงเทรา 02-867-3856 First Step Next Step      


สาขา เบอร์โทร วันที่
1-มิ.ย. 8-มิ.ย. 15-มิ.ย. 22-มิ.ย. 29-มิ.ย.
ขอนแก่น 02-867-3860   First Step ติวสอบ Non Motor Next Step
นครราชสีมา 02-867-3875 First Step Non Motor Next Step    
มุกดาหาร 02-867-3845 First Step   Non Motor Next Step  
ร้อยเอ็ด 02-867-3882   First Step   Next Step  
อุดรธานี 02-867-3880       Next Step Non Motor
อุบลราชธานี 02-867-3830 First Step   Non Motor    
บุรีรัมย์ 02-867-3886 First Step   Non Motor Next Step  
สกลนคร 02-867-3826         Non Motor

สาขา เบอร์โทร วันที่
1-มิ.ย. 8-มิ.ย. 15-มิ.ย. 22-มิ.ย. 29-มิ.ย.
กระบี่ 02-867-3879   First Step Non Motor   Next Step
นครศรีธรรมราช 02-867-3868   First Step Non Motor Next Step  
ภูเก็ต 02-867-3885   First Step Non Motor Next Step  
สุราษฎร์ธานี 02-867-3895   First Step Non Motor Next Step  
หาดใหญ่ 02-867-3866   First Step Non Motor Next Step  
ปัตตานี 02-867-3876   First Step Non Motor Next Step  
ชุมพร 02-867-3818   First Step Non Motor Next Step  

สาขา เบอร์โทร วันที่  
1-มิ.ย. 8-มิ.ย. 15-มิ.ย. 22-มิ.ย. 29-มิ.ย.
เชียงราย 02-867-3822   First Step   Non Motor Next Step
เชียงใหม่ 02-867-3878   ติวสอบ   Non Motor Next Step
พิษณุโลก 02-867-3870
 First Step Next Step Non Motor  
ลำปาง 02-867-3869       Next Step Non Motor

สาขา เบอร์โทร วันที่
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ติวสอบ Affiliate คอร์สพิเศษ
ราชบุรี 02-867-3825 31-พ.ค. 1-มิ.ย. 31-พ.ค.     1-มิ.ย. 1-มิ.ย.
บางบอน 02-867-3888       2-มิ.ย.      
สกลนคร 02-867-3826 9-มิ.ย.       9-มิ.ย. 8-มิ.ย. 8-มิ.ย.
ลำปาง 02-867-3869 16-มิ.ย. 15-มิ.ย.     15-มิ.ย. 16-มิ.ย. 16-มิ.ย.
อุบลราชธานี 02-867-3830 21-มิ.ย. 23-มิ.ย. 21-มิ.ย. 22-มิ.ย. 23-มิ.ย. 22-มิ.ย. 22-มิ.ย.
ชลบุรี 02-867-3855 28-มิ.ย. 30-มิ.ย. 28-มิ.ย.   30-มิ.ย. 29-มิ.ย. 29-มิ.ย.
สาขา เบอร์โทร วันที่
Affiliate (เช้า) Affiliate (บ่าย) Facebook
ราชบุรี 02-867-3825 1-มิ.ย.    
พระราม9 02-867-3883   5-มิ.ย.  
สกลนคร 02-867-3826 8-มิ.ย.    
พระราม9 02-867-3883     15-มิ.ย.
ลำปาง 02-867-3869 16-มิ.ย.    
อุบลราชธานี 02-867-3830 22-มิ.ย.    
ชลบุรี 02-867-3855 29-มิ.ย.    


**สมาชิกสามารถกดที่ชื่อสาขาเพื่อดูตารางรวม และ ชื่อคอร์ส เพื่อดูรายละเอียดการอบรมคอร์สนั้น**
ตารางอบรมประจำเดือน พฤษภาคม 2562

( กดที่ชื่อสาขาเพื่อดาวน์โหลดตารางอบรมประจำเดือนทั้งหมด )

สาขา เบอร์โทร วันที่
4-พ.ค. 11-พ.ค. 18-พ.ค. 25-พ.ค.
บางบอน 02-867-3888 First Step Next Step   ติวสอบ(เต็ม)
บางกะปิ 02-867-3840 ติวสอบ(เต็ม) Non Motor First Step  
จามจุรี 02-867-3850 First Step ติวสอบ(เต็ม) Non Motor Next Step
แจ้งวัฒนะ 02-867-3865 First Step ติวสอบ(เต็ม) Next Step  
พระราม9 02-867-3883 First Step Next Step   ติวสอบ(เต็ม)
สมุทรปราการ 02-867-3835 First Step(เต็ม)   Non Motor  
นครปฐม 02-867-3871 First Step     Non Motor
สมุทรสาคร 02-867-3839   First Step(เต็ม) Non Motor Next Step


สาขา เบอร์โทร วันที่
4-พ.ค. 11-พ.ค. 18-พ.ค. 25-พ.ค.
พระนครศรีอยุธยา 02-867-3844   First Step Non Motor Next Step
นครสวรรค์ 02-867-3823     Non Motor Next Step

สาขา เบอร์โทร วันที่
4-พ.ค. 11-พ.ค. 18-พ.ค. 25-พ.ค.
ราชบุรี 02-867-3825 First Step   Non Motor Next Step
ประจวบคีรีขันธ์ 02-867-3867 First Step Non Motor   Next Step

สาขา เบอร์โทร วันที่
4-พ.ค. 11-พ.ค. 18-พ.ค. 25-พ.ค.
ชลบุรี 02-867-3855 First Step Non Motor   Next Step
พัทยา 02-867-3817 First Step Non Motor Next Step  
ระยอง 02-867-3877 First Step      
ฉะเชิงเทรา 02-867-3856
    Next Step

สาขา เบอร์โทร วันที่
4-พ.ค. 11-พ.ค. 18-พ.ค. 25-พ.ค.
ขอนแก่น 02-867-3860 First Step Next Step   Non Motor
นครราชสีมา 02-867-3875 First Step Non Motor   Next Step
มุกดาหาร 02-867-3845 First Step Non Motor   Next Step
ร้อยเอ็ด 02-867-3882   First Step   Non Motor
อุดรธานี 02-867-3880     ติวสอบ First Step
อุบลราชธานี 02-867-3830 First Step Non Motor Next Step  
บุรีรัมย์ 02-867-3886 First Step      
สกลนคร 02-867-3826   First Step   Non Motor

สาขา เบอร์โทร วันที่
4-พ.ค. 11-พ.ค. 18-พ.ค. 25-พ.ค.
กระบี่ 02-867-3879 First Step     Next Step
นครศรีธรรมราช 02-867-3868   First Step Non Motor Next Step
ภูเก็ต 02-867-3885   First Step Non Motor Next Step
สุราษฎร์ธานี 02-867-3895 First Step      
หาดใหญ่ 02-867-3866 First Step Non Motor   Next Step
ปัตตานี 02-867-3876 First Step   Non Motor Next Step
ชุมพร 02-867-3818 First Step Non Motor Next Step  


สาขา เบอร์โทร วันที่
4-พ.ค. 11-พ.ค. 18-พ.ค. 25-พ.ค.
เชียงราย 02-867-3822 First Step Non Motor  ติวสอบ  Next Step
เชียงใหม่ 02-867-3878   First Step Non Motor Next Step
พิษณุโลก 02-867-3870 First Step Next Step   Non Motor
ลำปาง 02-867-3869 First Step Next Step   Non Motor

สาขา เบอร์โทร วันที่
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ติวสอบ Affiliate คอร์สพิเศษ
อุดรธานี 02-867-3880 3-พ.ค. 5-พ.ค. 3-พ.ค.   18-พ.ค. 4-พ.ค. 4-พ.ค.
พระนครศรีอยุธยา 02-867-3844     4-พ.ค.        
ระยอง 02-867-3877 10-พ.ค. 12-พ.ค. 10-พ.ค. 11-พ.ค. 12-พ.ค. 11-พ.ค. 11-พ.ค.
นครสวรรค์ 02-867-3823 10-พ.ค. 12-พ.ค. 10-พ.ค.   12-พ.ค. 11-พ.ค. 11-พ.ค.
สุราษฎร์ธานี 02-867-3895 24-พ.ค. 26-พ.ค. 24-พ.ค. 25-พ.ค. 1-มิ.ย.(เต็ม) 25-พ.ค. 25-พ.ค.
บุรีรัมย์ 02-867-3886 26-พ.ค. 25-พ.ค.     26-พ.ค. 25-พ.ค. 25-พ.ค.
แจ้งวัฒนะ 02-867-3895     25-พ.ค.        
บางกะปิ 02-867-3840   26-พ.ค.          
ราชบุรี 02-867-3825 31-พ.ค. 1-มิ.ย. 31-พ.ค.     1-มิ.ย. 1-มิ.ย.
สาขาเบอร์โทรวันที่
Affiliate   (เช้า)Affiliate (บ่าย)
อุดรธานี02-867-38804-พ.ค. 
พระราม902-867-3883 8-พ.ค.
ระยอง02-867-387711-พ.ค. 
นครสวรรค์02-867-382311-พ.ค. 
พระราม902-867-3883 22-พ.ค.
สุราษฎร์ธานี02-867-389525-พ.ค. 
บุรีรัมย์02-867-388625-พ.ค. 
ราชบุรี02-867-38231-มิ.ย. 


**สมาชิกสามารถกดที่ชื่อสาขาเพื่อดูตารางรวม และ ชื่อคอร์ส เพื่อดูรายละเอียดการอบรมคอร์สนั้น**
ขึ้นข้างบน