ตารางอบรมประจำเดือน ธันวาคม 2561

( กดที่ชื่อสาขาเพื่อดาวน์โหลดตารางอบรมประจำเดือนทั้งหมด )

สาขา เบอร์โทร วันที่
1-ธ.ค. 8-ธ.ค. 15-ธ.ค. 22-ธ.ค. 29-ธ.ค.
บางบอน 02-867-3888 First Step Non Motor   ติวสอบ   
บางกะปิ 02-867-3840   ติวสอบ First Step    
จามจุรี 02-867-3850 First Step Non Motor ติวสอบ Next Step  
แจ้งวัฒนะ 02-867-3865 Non Motor First Step Next Step ติวสอบ  
สมุทรปราการ 02-867-3835     First Step(เต็ม) Non Motor  
นครปฐม 02-867-3871   First Step Non Motor Next Step  
สมุทรสาคร 02-867-3839     First Step Non Motor  


สาขา เบอร์โทร วันที่
1-ธ.ค. 8-ธ.ค. 15-ธ.ค. 22-ธ.ค. 29-ธ.ค.
พระนครศรีอยุธยา 02-867-3844 Next Step First Step   ติวสอบ   
นครสวรรค์ 02-867-3823 First Step Non Motor Next Step    

สาขา เบอร์โทร วันที่
1-ธ.ค. 8-ธ.ค. 15-ธ.ค. 22-ธ.ค. 29-ธ.ค.
ราชบุรี 02-867-3825 First Step Non Motor Next Step     
ประจวบคีรีขันธ์ 02-867-3867 First Step Non Motor   Next Step   

สาขา เบอร์โทร วันที่
1-ธ.ค. 8-ธ.ค. 15-ธ.ค. 22-ธ.ค. 29-ธ.ค.
ชลบุรี 02-867-3855 First Step Non Motor Next Step     
พัทยา 02-867-3817   First Step Next Step     
ระยอง 02-867-3877 First Step Non Motor Next Step ติวสอบ   

สาขา เบอร์โทร วันที่
1-ธ.ค. 8-ธ.ค. 15-ธ.ค. 22-ธ.ค. 29-ธ.ค.
ขอนแก่น 02-867-3860   First Step Non Motor Next Step   
นครราชสีมา 02-867-3875 First Step Next Step Non Motor     
มุกดาหาร 02-867-3845 First Step Non Motor   Next Step   
ร้อยเอ็ด 02-867-3882   First Step Non Motor Next Step   
อุดรธานี 02-867-3880     First Step Next Step   
อุบลราชธานี 02-867-3830     Non Motor Next Step   
บุรีรัมย์ 02-867-3886 First Step         
สกลนคร 02-867-3826     First Step Next Step   

สาขา เบอร์โทร วันที่
1-ธ.ค. 8-ธ.ค. 15-ธ.ค. 22-ธ.ค. 29-ธ.ค.
กระบี่ 02-867-3879   First Step Non Motor Next Step  
นครศรีธรรมราช 02-867-3868   First Step Non Motor Next Step  
ภูเก็ต 02-867-3885 First Step Non Motor Next Step    
สุราษฎร์ธานี 02-867-3895 First Step   Next Step    
หาดใหญ่ 02-867-3866   First Step Non Motor Next Step  
ปัตตานี 02-867-3876   First Step Non Motor Next Step  

สาขา เบอร์โทร วันที่  
1-ธ.ค. 8-ธ.ค. 15-ธ.ค. 22-ธ.ค. 29-ธ.ค.
เชียงราย 02-867-3822 First Step ติวสอบ Non Motor    
เชียงใหม่ 02-867-3878 First Step Non Motor   Next Step  
พิษณุโลก 02-867-3870 First Step   Next Step Non Motor  
ลำปาง 02-867-3869 First Step Next Step Non Motor    


สาขา เบอร์โทร วันที่
ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ติวสอบ Affiliate Next Step
หาดใหญ่ 02-867-3866           1-ธ.ค. 1-ธ.ค.
บางกะปิ 02-867-3840     2-ธ.ค.        
บางบอน 02-867-3888 3-ธ.ค.            
อุดรธานี 02-867-3880     6-ธ.ค. 7-ธ.ค. 7-ธ.ค. 8-ธ.ค. 8-ธ.ค.
บุรีรัมย์ 02-867-3886     13-ธ.ค. 14-ธ.ค. 14-ธ.ค. 15-ธ.ค. 15-ธ.ค.
เชียงใหม่ 02-867-3878 15-ธ.ค. 16-ธ.ค.          
สาขาเบอร์โทรวันที่
Affiliate (เช้า)Affiliate (บ่าย)Facebook
หาดใหญ่02-867-38661-ธ.ค.  
บางบอน02-867-3888 7-ธ.ค.(เต็ม) 
อุดรธานี02-867-38808-ธ.ค.  
สุราษฎร์ธานี02-867-38958-ธ.ค.  
บุรีรัมย์02-867-388615-ธ.ค.  
พระนครศรีอยุธยา02-867-3844  15-ธ.ค.
บางบอน  02-867-3888  24-ธ.ค. 


**สมาชิกสามารถกดที่ชื่อสาขาเพื่อดูตารางรวม และ ชื่อคอร์ส เพื่อดูรายละเอียดการอบรมคอร์สนั้น**
ตารางอบรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

( กดที่ชื่อสาขาเพื่อดาวน์โหลดตารางอบรมประจำเดือนทั้งหมด )

สาขา เบอร์โทร วันที่
3-พ.ย. 10-พ.ย. 17-พ.ย. 24-พ.ย.
บางบอน 02-867-3888 Next Step First Step ติวสอบ  
บางกะปิ 02-867-3840 First Step ติวสอบ    
จามจุรี 02-867-3850 First Step   ติวสอบ Next Step
แจ้งวัฒนะ 02-867-3865   ติวสอบ First Step Next Step
สมุทรปราการ 02-867-3835 First Step      
นครปฐม 02-867-3871 First Step   Non Motor Next Step
สมุทรสาคร 02-867-3839 First Step   Next Step  


สาขา เบอร์โทร วันที่
3-พ.ย. 10-พ.ย. 17-พ.ย. 24-พ.ย.
พระนครศรีอยุธยา 02-867-3844   ติวสอบ First Step  
นครสวรรค์ 02-867-3823 First Step Non Motor Next Step  

สาขา เบอร์โทร วันที่
3-พ.ย. 10-พ.ย. 17-พ.ย. 24-พ.ย.
ราชบุรี 02-867-3825 First Step Non Motor Next Step  
ประจวบคีรีขันธ์ 02-867-3867 First Step Non Motor   Next Step

สาขา เบอร์โทร วันที่
3-พ.ย. 10-พ.ย. 17-พ.ย. 24-พ.ย.
ชลบุรี 02-867-3855   First Step Non Motor Next Step
พัทยา 02-867-3817 First Step     Non Motor(ยกเลิก)
ระยอง 02-867-3877 First Step Non Motor Next Step  

สาขา เบอร์โทร วันที่
3-พ.ย. 10-พ.ย. 17-พ.ย. 24-พ.ย.
ขอนแก่น 02-867-3860 ติวสอบ First Step Non Motor Next Step
นครราชสีมา 02-867-3875 First Step ติวสอบ Next Step Non Motor
มุกดาหาร 02-867-3845 First Step   Non Motor Next Step
ร้อยเอ็ด 02-867-3882 First Step Next Step   Non Motor
อุดรธานี 02-867-3880 First Step   Next Step Non Motor
อุบลราชธานี 02-867-3830   First Step Non Motor Next Step
บุรีรัมย์ 02-867-3886 First Step Next Step Non Motor  
สกลนคร 02-867-3826 First Step Next Step    

สาขา เบอร์โทร วันที่
3-พ.ย. 10-พ.ย. 17-พ.ย. 24-พ.ย.
กระบี่ 02-867-3879 First Step Non Motor   Next Step
นครศรีธรรมราช 02-867-3868 First Step Non Motor Next Step  
ภูเก็ต 02-867-3885 First Step Non Motor Next Step  
สุราษฎร์ธานี 02-867-3895 Non Motor First Step Next Step  
หาดใหญ่ 02-867-3866 First Step Non Motor Next Step  
ปัตตานี 02-867-3876 First Step Non Motor Next Step  

สาขา เบอร์โทร วันที่
3-พ.ย. 10-พ.ย. 17-พ.ย. 24-พ.ย.
เชียงราย 02-867-3822   First Step Non Motor Next Step
เชียงใหม่ 02-867-3878 First Step Next Step    
พิษณุโลก 02-867-3870 First Step Non Motor   ติวสอบ
ลำปาง 02-867-3869   First Step Non Motor Next Step
สาขา เบอร์โทร วันที่
4-พ.ย. 11-พ.ย. 18-พ.ย. 25-พ.ย.
สมุทรสาคร 02-867-3839     ติวสอบ  

สาขา เบอร์โทร วันที่
ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ติวสอบ Affiliate Next Step
เชียงราย 02-867-3822     1-พ.ย. 2-พ.ย.   3-พ.ย. 3-พ.ย.
แจ้งวัฒนะ 02-867-3865       3-พ.ย.      
พัทยา 02-867-3817   7-พ.ย. 8-พ.ย. 9-พ.ย. 9-พ.ย. 10-พ.ย. 10-พ.ย.
ร้อยเอ็ด 02-867-3882     15-พ.ย. 16-พ.ย.   17-พ.ย. 17-พ.ย.
สมุทรปราการ 02-867-3835 18-พ.ย.   19-พ.ย.   18-พ.ย. 17-พ.ย. 17-พ.ย.
นครสวรรค์ 02-867-3823     22-พ.ย. 23-พ.ย. 23-พ.ย. 24-พ.ย. 24-พ.ย.
หาดใหญ่ 02-867-3866 27-พ.ย. 28-พ.ย. 29-พ.ย. 30-พ.ย.   1-ธ.ค. 1-ธ.ค.
สาขา เบอร์โทร วันที่
Affiliate (เช้า) Affiliate (บ่าย)
เชียงราย 02-867-3822 3-พ.ย.  
บางบอน 02-867-3888   7-พ.ย.
จามจุรี 02-867-3850   10-พ.ย.
พัทยา 02-867-3817 10-พ.ย.  
สมุทรปราการ 02-867-3835 17-พ.ย.  
ร้อยเอ็ด 02-867-3882 17-พ.ย.  
นครสวรรค์ 02-867-3823 24-พ.ย.  


**สมาชิกสามารถกดที่ชื่อสาขาเพื่อดูตารางรวม และ ชื่อคอร์ส เพื่อดูรายละเอียดการอบรมคอร์สนั้น**
ขึ้นข้างบน