แก้ไขข้อมูลสมาชิก

1.แก้ไขข้อมูลสมาชิก

  1.1 เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล          <คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างการกรอกเอกสาร>        

  1.2 เปลี่ยนที่อยู่จัดส่งเอกสาร      <คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างการกรอกเอกสาร> 

  1.3 เปลี่ยนเบอร์โทรและE-Mail   <คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างการกรอกเอกสาร>

  1.4 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์  <คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างการกรอกเอกสาร>

  1.5 พิ่มข้อมูลคู่สมรส            <คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างการกรอกเอกสาร>

  1.6  รีเซ็ทรหัสผ่าน              <คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างการกรอกเอกสาร> 

  1.7  เพิ่มบัญชีธนาคาร           <คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างการกรอกเอกสาร>

                                


ดาวโหลดแบบฟอร์มใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่นี่2.ขั้นตอนการปรับระดับ


สามารถส่งเอกสารการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเข้ามาได้ที่ E-Mail : Help@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน