ตารางอบรมขอรับ/ขอต่ออายุบัตรนายหน้าชีวิต ปี 2565


ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

ระเบียบปฏิบัติในการเข้าอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับและขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 1,2,3


คู่มือคำแนะนำและเงื่อนไขการเข้ารับการอบรมต่ออายุครั้งที่ 1,2,3

หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตผ่านระบบ Webex

ก่อนการเข้าอบรม

1.ทางบริษัทฯจะส่ง แจ้งแนวทางและรายละเอียดที่ผู้เข้าอบรมต้องปฏิบัติ ก่อนถึงวันอบรม คือ

1.1 QR Code แบบทดสอบก่อนอบรม (Pre-Test)

1.2 ID Meeting และ Passcode

2.กำหนดการวันอบรมและชั่วโมง จำนวน10 ชั่วโมง แบ่งชั่วโมงการอบรมเป็น 3 วันทำการ

3. ผู้เข้าอบรมต้องมีอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะใช้ในการอบรมที่มีกล้องถ่ายภาพ พร้อมสัญญาณ Internet ที่มีความเร็วรองรับเพื่อให้สามารถอบรมได้อย่างต่อเนื่อง

ระหว่างการเข้าอบรม

1. แนะนำให้ผู้เข้าเรียนเข้าใช้งานระบบผ่าน Google Chromeเพื่อความเสถียรในการใช้งานผู้เข้าอบรมที่ลงทะเบียนแล้วจะต้องLogin เข้าระบบการอบรม

1.1ขั้นตอนการเข้าระบบ BlueJeans

- สำหรับ iPad,Smartphone, Tablet โหลด Application BlueJeans จากนั้น เลือกปุมตั้งค่าและกรอกลำดับที่นั่งในการลงทะเบียน ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษ เช่น01 Rapeephan

- สำหรับ Computer/Notebookเลือก Google Chrome Browser และเข้าลิงก์

https://bluejeans.com จากนั้นเลือก ปุ่มตั้งค่าและกรอกลำดับที่นั่งในการลงทะเบียนตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษ

__________________________________________________________________________________________


ะเบียบปฏิบัติในการเข้าอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตแบบ 
Virtual classroom
(รับได้รอบละ 50 คน)

1.ผู้เข้าอบรมต้องกรอกอีเมลที่ถูกต้องเพื่อใช้ตลอดในกระบวนการอบรม

2.การลงทะเบียนผู้เข้าอบรมต้องลงอบรมตามที่กำหนด

- ช่วงเช้าของวันอบรม จะต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเวลาอบรมประมาณ 1 ชั่วโมง

- ช่วงอบรมจะต้องเปิดกล้องตลอดเวลา โดยไม่ใส่ background และต้องนั่งตั้งใจฟังตลอดเวลาการอบรมในสถานที่ที่เหมาะสม และไม่อนุญาตให้นั่งอบรมในรถ หรือปฏิบัติกิจกรรมอื่น

- ช่วงระหว่างอบรมไม่สามารถให้ผู้อื่นดำเนินการหรือเข้าอบรมแทน หากตรวจสอบพบจะถือว่าไม่ผ่านการอบรมและไม่มีสิทธิรับใบประกาศ(e-certificate)

- ก่อนจบแต่ละช่วงจะต้องมีการออกจากระบบพร้อมกันเพื่อเช็กชื่อ

3.ผู้เข้าอบรมจะต้องทำแบบทดสอบให้ผ่านตามเกณฑ์ภายในวันที่อบรมให้เรียบร้อย

4.เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ คปภ. ในกรณีที่ผู้เข้าอบรม ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมผู้จัด หรือ ไม่ได้ทำข้อสอบจนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ผู้เข้าอบรมจะไม่ได้รับใบประกาศผ่านการอบรม

5.ผู้เข้าอบรมต้องมีอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะใช้งาน ได้แก่ Computer/Notebook/I PAD/Tablet หรือ SmartPhone ที่มีกล้อง พร้อมสัญญาณ Internet เพื่อให้สามารถอบรมได้อย่างต่อเนื่อง

6.กรณีผู้จองอบรมไม่ถึง 40 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดอบรม


- โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าอบรมของท่าน ก่อนทำการจองอบรมเรียบร้อยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก รอบอบรมที่ท่านจองหรือขอเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ**สำคัญมาก**

การลงลายมือชื่อแทนกันหรือการนำบุคคลอื่นมาเข้ารับการอบรมแทนจะถือเป็นการทุจริต ซึ่งนอกจากจะไม่ได้ใบประกาศผ่านการอบรมแล้วอาจโดนเพิกถอนใบอนุญาตจาก คปภ. ด้วย


อบรมขอรับ/ขอต่ออายุบัตรนายหน้าชีวิต ปี 2565

หัวข้ออบรมชั่วโมงวัน เดือน ปีรูปแบบสถานะ
ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่310 21-23 ก.ค.65 ออนไลน์ผ่านWebex ปิดจอง 
ขอรับบัตรนายหน้าฯ10  9 ก.ค.65อบรมที่ห้องเรียน 
รร.เดอะพาลาสโซ่ รัชดา 
ปิดจอง 
ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่210 5-7 ก.ย.65 ออนไลน์ผ่านWebexเปิดจอง
ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่110 19-21 ก.ย.65ออนไลน์ผ่านWebexเปิดจอง


                                                                             สมัครได้ที่ศรีกรุงโบรคเกอร์ทุกสาขาและผ่านช่องทาง Online

คอร์สอบรมราคาค่าอบรม
สมาชิกบุคคลทั่วไป
ขอรับบัตรนายหน้าชีวิต 
1,200 บาท 

1,500 บาท
ต่ออายุบัตรนายหน้าชีวิตครั้งที่1 
ต่ออายุบัตรนายหน้าชีวิตครั้งที่2
ต่ออายุบัตรนายหน้าชีวิตครั้งที่3 


ช่องทางการสมัคร

- ผ่านLine@ : @srikrunglife

- ผ่านLine@ : @srikrung

- ผ่าน Online

   

เอกสารที่ใช้ในการสมัครอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าชีวิต(ครั้งที่1,2,3)

- ใบสมัครต่ออายุบัตรนายหน้าศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาบัตรนายหน้าประกันชีวิต

- หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครอบรม (โอนเข้าบัญชีกสิกร 043-2-55292-8 )


**สำหรับราคาสมาชิกท่านจะต้องทำการสมัครสมาชิกและมีรหัส AMLแล้วเท่านั้น**

**สำหรับผู้ที่ต้องการใบเสร็จ ใบกำกับภาษีต้องทำการจองผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น**

**ใบเสร็จใบกำกับภาษี ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายบัญชี คลิก  

**หลังจากเข้ารับการอบรม รอดำเนินการ 5 วันทำการจึงจะสามารถติดต่อขอรับบัตรนายหน้าได้**

**สำหรับราคาสมาชิกจะต้องมีรหัสสมาชิก AML แล้วเท่านั้น**

   

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่  


สามารถจองอบรมผ่านช่องทาง Online ได้ที่นี่ 


สามารถตรวจสอบข้อมูลบัตรนายหน้าของท่านได้ที่นี่(แบบเก่า)    


สามารถตรวจสอบข้อมูลบัตรนายหน้าของท่านได้ที่นี่(แบบใหม่)    


โดยสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกการตลาดบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด  เบอร์โทรศัพท์ 02-867-3888ขึ้นข้างบน