สอบบัตรนายหน้ารอบพิเศษศรีกรุง

เงื่อนไขการสมัครสอบรอบพิเศษ


1. สามารถทำการสมัครสอบผ่านทางสาขาที่จัดสอบ

2. ผู้สมัครสอบต้องผ่านการติวสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย กับทางบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด มาแล้วเท่านั้น

3. ผู้ที่สามารถสมัครสอบรอบพิเศษได้ ต้องเป็นสมาชิกกับบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด เท่านั้น


หมายเหตุ

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์  ไม่รับสมัครสอบกรณีเป็น เจ้าหน้าที่จากทางสถาบันการเงินและเจ้าหน้าที่บริษัทประกัน

- หากสมาชิกจองสอบแล้วไม่มาสอบตามรอบที่สมัครจะไม่สามารถรับเงินมัดจำคืนได้และถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบรอบต่อไป

- กำหนดการดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแชร์


กำหนดวันจัดสอบรอบพิเศษ ไตรมาสที่ 4 ปี 2018


กรุงเทพและปริมณฑล

สาขา ติดต่อสาขา วันจัดสอบ รอบสอบ ผู้สมัครสอบ สถานที่สอบ ตรวจสอบรายชื่อ
เช้า บ่าย เช้า บ่าย
บางบอน 02-867-3888 29-ก.ย.-61 09.00-12.00   40   ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คลิก(เต็ม)
จามจุรี 02-867-3850 29-ก.ย.-61   13.00-16.00   40 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คลิก(เต็ม)
แจ้งวัฒนะ 02-867-3865 20-ต.ค.-61 09.00-12.00   40   ม.สุโขทัยธรรมาธิราช คลิก(เต็ม)
บางบอน 02-867-3888 27-ต.ค.-61 09.00-12.00   40   ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  คลิก(เต็ม) 
จามจุรี 02-867-3850 27-ต.ค.-61   13.00-16.00   40 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คลิก(เต็ม)
นครปฐม 02-867-3871 11-พ.ย.-61 09.00-12.00   40        ม.ศิลปากร            (วิทยาเขตนครปฐม) คลิก(เต็ม)
แจ้งวัฒนะ 02-867-3865 11-พ.ย.-61 09.00-12.00   40   ม.สุโขทัยธรรมาธิราช คลิก(เต็ม)
บางกะปิ 02-867-3840 11-พ.ย.-61   13.00-16.00   40 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช คลิก(เต็ม)
บางบอน 02-867-3888 25-พ.ย.-61 09.00-12.00   40   ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คลิก(เต็ม)
จามจุรี 02-867-3850 25-พ.ย.-61   13.00-16.00   40 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คลิก(เต็ม)
บางกะปิ 02-867-3840 16-ธ.ค.-61   13.00-16.00   40  ม.สุโขทัยธรรมาธิราช คลิกยกเลิก
บางบอน 02-867-3888 23-ธ.ค.-61 09.00-12.00   40   ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คลิก(เต็ม)
จามจุรี 02-867-3850 23-ธ.ค.-61   13.00-16.00   40 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คลิก(เต็ม)

 


ภาคกลาง

สาขา ติดต่อสาขา วันจัดสอบ รอบสอบ ผู้สมัครสอบ สถานที่สอบ ตรวจสอบรายชื่อ
เช้า บ่าย เช้า บ่าย
อยุธยา 02-867-3844 30-ก.ย.-61 09.00-12.00 13.00-16.00 40 40 เทคนิคพณิชยการอยุธยา คลิก(เต็ม)
นครสวรรค์ 02-867-3823 20-ต.ค.-61     09.00-12.00   40   วิทยาลัยอาชีวะศึกษานครสวรรค์ คลิก(เต็ม)

 


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขา ติดต่อสาขา วันจัดสอบ รอบสอบ ผู้สมัครสอบ สถานที่สอบ ตรวจสอบรายชื่อ
เช้า บ่าย เช้า บ่าย
มุกดาหาร 02-867-3845 29-ก.ย.-61 09.00-12.00   40   วิทยาลัยการอาชีพ นวมินทราชินีมุกดาหาร คลิก(เต็ม)
ขอนแก่น 02-867-3860 10-พ.ย.-61 09.00-12.00   50   ศูนย์เรียนรู้ICTขอนแก่น คลิก(เต็ม)
นครราชสีมา 02-867-3875 18-พ.ย.-61 09.00-12.00   60    ม.เทคโนโลยีสุรนารี คลิก (เต็ม)
สกลนคร 02-867-3826 8-ธ.ค.-61 09.00-12.00   40   ม.ราชภัฏสกลนคร  คลิก (เต็ม)
บุรีรัมย์ 02-867-3886 17-ธ.ค.-61 09.00-12.00   50   ม.ราชภัฏบุรีรัมย์  คลิก(เต็ม)


ภาคตะวันออก

สาขา ติดต่อสาขา วันจัดสอบ รอบสอบ ผู้สมัครสอบ สถานที่สอบ ตรวจสอบรายชื่อ
เช้า บ่าย เช้า บ่าย
ระยอง 02-867-3877 20-ต.ค.-61 09.00-12.00 13.00-16.00 40 40 ร.ร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร คลิก(เต็ม)
พัทยา 02-867-3817 17-พ.ย.-61 09.00-12.00 13.00-16.00 40 40 ม.บูรพา คลิก(เต็ม)


ภาคตะวันตก

สาขา ติดต่อสาขา วันจัดสอบ รอบสอบ ผู้สมัครสอบ สถานที่สอบ ตรวจสอบรายชื่อ
เช้า บ่าย เช้า บ่าย
ราชบุรี 02-867-3825 3-พ.ย.-61 09.00-12.00   40   วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  คลิก(เต็ม)


ภาคใต้

สาขา ติดต่อสาขา วันจัดสอบ รอบสอบ ผู้สมัครสอบ สถานที่สอบ ตรวจสอบรายชื่อ
เช้า บ่าย เช้า บ่าย
นครศรีธรรมราช 02-867-3868 28-ต.ค.-61 09.00-12.00   40   วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช คลิก(เต็ม)
หาดใหญ่ 02-867-3866 25-พ.ย.-61 09.00-12.00   40   มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ คลิก(เต็ม)

**กำหนดการสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

**สมาชิกสามารถกดตรวจสอบรายชื่อได้ 15วัน และ 7วัน ก่อนสอบ**ดาวนโหลดใบสมัครสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
ขึ้นข้างบน