สอบบัตรนายหน้ารอบพิเศษศรีกรุง

เงื่อนไขการสมัครสอบรอบพิเศษ


1. สามารถทำการสมัครสอบผ่านทางสาขาที่จัดสอบ

2. ผู้สมัครสอบต้องผ่านการติวสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย กับทางบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด มาแล้วเท่านั้น

3. ผู้ที่สามารถสมัครสอบรอบพิเศษได้ ต้องเป็นสมาชิกกับบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด เท่านั้น


หมายเหตุ

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์  ไม่รับสมัครสอบกรณีเป็น เจ้าหน้าที่จากทางสถาบันการเงินและเจ้าหน้าที่บริษัทประกัน

- หากสมาชิกจองสอบแล้วไม่มาสอบตามรอบที่สมัครจะไม่สามารถรับเงินมัดจำคืนได้และถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบรอบต่อไป

- กำหนดการดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแชร์


กำหนดวันจัดสอบรอบพิเศษ ปี 2019


กรุงเทพและปริมณฑล

สาขาติดต่อสาขาวันจัดสอบรอบสอบผู้สมัครสอบสถานที่สอบตรวจสอบรายชื่อ
เช้าบ่ายเช้าบ่าย
นครปฐม02-867-387117-ก.พ.-6209.00-12.00 40          ม.ศิลปากร          (วิทยาเขตนครปฐม)คลิก(เต็ม)
สมุทรปราการ02-867-38352-มี.ค.-6209.00-12.00 40 ม.ราชภัฏธนบุรี
(สมุทรปราการ)
คลิก(เต็ม)
แจ้งวัฒนะ02-867-386516-มี.ค.-6209.00-12.00 40 ม.สุโขทัยธรรมาธิราชคลิก(เต็ม)
บางกะปิ02-867-384016-มี.ค.-62 13.00-16.00 40ม.สุโขทัยธรรมาธิราชคลิก(เต็ม)
บางบอน02-867-388524-มี.ค.-6209.00-12.00 40 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคลิก(เต็ม)
จามจุรี02-867-385024-มี.ค.-62 13.00-16.00 40ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คลิก(เต็ม) 
สมุทรสาคร02-867-383920-เม.ย.-6209.00-12.00 40 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามคลิก
บางบอน02-867-388827-เม.ย.-6209.00-12.00 40 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคลิก
จามจุรี02-867-385027-เม.ย.-62 13.00-16.00 40ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคลิก
แจ้งวัฒนะ02-867-386518-พ.ค.-6209.00-12.00 40 ม.สุโขทัยธรรมาธิราชคลิก
บางกะปิ02-867-384018-พ.ค.-62 13.00-16.00 40ม.สุโขทัยธรรมาธิราชคลิก
บางบอน02-867-388826-พ.ค.-6209.00-12.00 40 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคลิก
จามจุรี02-867-385026-พ.ค.-62 13.00-16.00 40 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคลิก
บางบอน02-867-388822-มิ.ย.-6209.00-12.00 40 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคลิก
จามจุรี02-867-385022-มิ.ย.-62 13.00-16.00 40ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคลิก
แจ้งวัฒนะ02-867-386529-มิ.ย.-6209.00-12.00 40 ม.สุโขทัยธรรมาธิราชคลิก
บางกะปิ02-867-384029-มิ.ย.-62 13.00-16.00 40ม.สุโขทัยธรรมาธิราชคลิก


ภาคกลาง

สาขา ติดต่อ
สาขา
วันจัดสอบ รอบสอบ ผู้สมัครสอบ สถานที่สอบ ตรวจสอบรายชื่อ
เช้า บ่าย เช้า บ่าย
อยุธยา 02-867-3844 10-มี.ค.-62 09.00-12.00 13.00-16.00 80 80 เทคนิคพณิชยการอยุธยา คลิก(เต็ม)
นครสวรรค์ 02-867-3823 30-มี.ค.-62 09.00-12.00   40   วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ คลิก(เต็ม)


ตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขา ติดต่อ
สาขา
วันจัดสอบ รอบสอบ ผู้สมัครสอบ สถานที่สอบ ตรวจสอบรายชื่อ
เช้า บ่าย เช้า บ่าย
นครราชสีมา 02-867-3875 9-ก.พ.-62 09.00-12.00   60    ม.เทคโนโลยีสุรนารี คลิก(เต็ม)
ขอนแก่น 02-867-3860 16-มี.ค.-62 09.00-12.00   50   ศูนย์เรียนรู้ICTขอนแก่น คลิก(เต็ม)
อุดรธานี 02-867-3880 23-มี.ค.-62 09.00-12.00   40   ม.ราชภัฏอุดรธานี คลิก(เต็ม)
มุกดาหาร 02-867-3845 30-มี.ค.-62 09.00-12.00   40       วิทยาลัยการอาชีพ     นวมินทราชินีมุกดาหาร คลิก(เต็ม)


ภาคตะวันออก

สาขา ติดต่อ
สาขา
วันจัดสอบ รอบสอบ ผู้สมัครสอบ สถานที่สอบ ตรวจสอบรายชื่อ
เช้า บ่าย เช้า บ่าย
พัทยา 02-867-3817 20-เม.ย.-62 09.00-12.00 13.00-16.00 40 40 ม.บูรพา คลิก(เต็ม)

ภาคตะวันตก

สาขา ติดต่อ
สาขา
วันจัดสอบ รอบสอบ ผู้สมัครสอบ สถานที่สอบ ตรวจสอบรายชื่อ
เช้า บ่าย เช้า บ่าย
หัวหิน 02-867-3867 10-มี.ค.-62 09.00-12.00   40   ม.ราชภัฏเพชรบุรี คลิก(เต็ม)

ภาคใต้

สาขา ติดต่อ
สาขา
วันจัดสอบ รอบสอบ ผู้สมัครสอบ สถานที่สอบ ตรวจสอบรายชื่อ
เช้า บ่าย เช้า บ่าย
กระบี่ 02-867-3879 3-มี.ค.-62 09.00-12.00   40   วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ คลิก
หาดใหญ่ 02-867-3866 31-มี.ค.-62 09.00-12.00   40   ม.สงขลา นครินทร์ คลิก(เต็ม)
สุราษฎร์ธานี 02-867-3895 2-มิ.ย.-62 09.00-12.00   40   โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี คลิก

ภาคเหนือ

สาขา ติดต่อสาขา วันจัดสอบ รอบสอบ ผู้สมัครสอบ สถานที่สอบ ตรวจสอบรายชื่อ
เช้า บ่าย เช้า บ่าย
เชียงใหม่ 02-867-3835 9 ก.พ. 62 09.00-12.00   40   วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ คลิก
พิษณุโลก 02-867-3870 23-ก.พ.-62 09.00-12.00   40   ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม  คลิก
ลำปาง 02-867-3869 30-มี.ค.-62 09.00-12.10   40   ม.ราชภัฏลำปาง คลิก

**กำหนดการสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

**สมาชิกสามารถกดตรวจสอบรายชื่อได้ 15วัน และ 7วัน ก่อนสอบ**ดาวนโหลดใบสมัครสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
ขึ้นข้างบน