สอบบัตรนายหน้ารอบพิเศษศรีกรุง

เงื่อนไขการสมัครสอบรอบพิเศษ


1. สามารถทำการสมัครสอบผ่านทางสาขาที่จัดสอบ

2. ผู้สมัครสอบต้องผ่านการติวสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย กับทางบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด มาแล้วเท่านั้น

3. ผู้ที่สามารถสมัครสอบรอบพิเศษได้ ต้องเป็นสมาชิกกับบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด เท่านั้น


หมายเหตุ

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์  ไม่รับสมัครสอบกรณีเป็น เจ้าหน้าที่จากทางสถาบันการเงินและเจ้าหน้าที่บริษัทประกัน

- หากสมาชิกจองสอบแล้วไม่มาสอบตามรอบที่สมัครจะไม่สามารถขอรับเงินคืนหรือขอย้ายรอบสอบได้และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบรอบต่อไป

- กำหนดการดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแชร์


กำหนดวันจัดสอบรอบพิเศษ ปี 2019


กรุงเทพและปริมณฑล

สาขาติดต่อสาขาวันจัดสอบรอบสอบผู้สมัครสอบสถานที่สอบตรวจสอบรายชื่อ
เช้าบ่ายเช้าบ่าย
บางบอน02-867-388522-มิ.ย.-6209.00-12.00 40 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคลิก(เต็ม)
จามจุรี02-867-385022-มิ.ย.-62 13.00-16.00 40ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คลิก(เต็ม) 
แจ้งวัฒนะ02-867-386529-มิ.ย.-6209.00-12.00 40 ม.สุโขทัยธรรมาธิราชคลิก(เต็ม)
บางกะปิ02-867-384029-มิ.ย.-62 13.00-16.00 40ม.สุโขทัยธรรมาธิราชคลิก(เต็ม)
แจ้งวัฒนะ02-867-386520-ก.ค.-6209.00-12.00 40 ม.สุโขทัยธรรมาธิราชคลิก(เต็ม)
บางกะปิ02-867-384020-ก.ค.-62 13.00-16.00 40ม.สุโขทัยธรรมาธิราชคลิก(เต็ม)
บางบอน02-867-388521-ก.ค.-6209.00-12.00 40 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคลิก(เต็ม)
จามจุรี02-867-385021-ก.ค.-62 13.00-16.00 40ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คลิก(เต็ม) 
นครปฐม02-867-387121-ก.ค.-6209.00-12.00 40             ม.ศิลปากร          (วิทยาเขตนครปฐม)คลิก(เต็ม)
บางบอน02-867-388524-ส.ค.-6209.00-12.00 40 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคลิก(เต็ม)
จามจุรี02-867-385024-ส.ค.-62 13.00-16.00 40ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คลิก(เต็ม) 
สมุทรสาคร 02-867-3839 24-ส.ค.-62 09.00-12.00   40   วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามคลิก(เต็ม) 
นครปฐม 02-867-387115-ก.ย.-62 09.00-12.00  40       ม.ศิลปากร          (วิทยาเขตนครปฐม) คลิก(เต็ม) 
แจ้งวัฒนะ02-867-386521-ก.ย.-6209.00-12.00 40 ม.สุโขทัยธรรมาธิราชคลิก(เต็ม)
บางกะปิ02-867-384021-ก.ย.-62 13.00-16.00 40ม.สุโขทัยธรรมาธิราชคลิก(เต็ม)
บางบอน02-867-388529-ก.ย.-6209.00-12.00 40 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคลิก(เต็ม)
จามจุรี02-867-385029-ก.ย.-62 13.00-16.00 40ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คลิก(เต็ม) 
แจ้งวัฒนะ02-867-386519-ต.ค.-6209.00-12.00 40 ม.สุโขทัยธรรมาธิราชคลิก(เต็ม)
บางกะปิ02-867-384019-ต.ค.-62 13.00-16.00 40ม.สุโขทัยธรรมาธิราชคลิก(เต็ม)
บางบอน02-867-388526-ต.ค.-6209.00-12.00 40 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคลิก(เต็ม)
จามจุรี02-867-385026-ต.ค.-62 13.00-16.00 40ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คลิก(เต็ม) 
แจ้งวัฒนะ02-867-386516-พ.ย.-6209.00-12.00 40 ม.สุโขทัยธรรมาธิราชคลิก(เต็ม)
บางกะปิ02-867-384016-พ.ย.-62 13.00-16.00 40ม.สุโขทัยธรรมาธิราชคลิก(เต็ม)
บางบอน02-867-388530-พ.ย.-6209.00-12.00 40 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคลิก(เต็ม)
จามจุรี02-867-385030-พ.ย.-32 13.00-16.00 40ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คลิก(เต็ม)

ภาคกลาง

สาขาติดต่อสาขาวันจัดสอบรอบสอบผู้สมัครสอบสถานที่สอบตรวจสอบรายชื่อ
เช้าบ่ายเช้าบ่าย
อยุธยา02-867-384421-ก.ค.-6209.00-12.0013.00-16.004040เทคนิคพณิชยการอยุธยาคลิก(เต็ม)
นครสวรรค์02-867-38233-ส.ค.-6209.00-12.00 40 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์คลิก(เต็ม)
อยุธยา 02-867-384425-ส.ค.-62 09.00-12.00 13.00-16.0040 40 เทคนิคพณิชยการอยุธยา คลิก(เต็ม)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขา ติดต่อสาขา วันจัดสอบ รอบสอบ ผู้สมัครสอบ สถานที่สอบ ตรวจสอบรายชื่อ
เช้า บ่าย เช้า บ่าย
อุบลราชธานี 02-867-3830 6-ก.ค.-62 09.00-12.00   60    ม.ราชภัฏอุบลราชธานี คลิก(เต็ม)
อุดรธานี 02-867-3880 2-ก.ค.-62 09.00-12.00   40   ม.ราชภัฏอุดรธานี คลิก(เต็ม)
นครราชสีมา 02-867-3875 31-ส.ค.-62 09.00-12.00   50   ม.เทคโนโลยีสุรนารี คลิก(เต็ม)
ร้อยเอ็ด 02-867-3882 31-ส.ค.-62 09.00-12.00   50   ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด คลิก(เต็ม)
บุรีรัมย์ 02-867-3886 14-ก.ย.-62 09.00-12.00   50   ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ คลิก(เต็ม)

ภาคตะวันออก

สาขาติดต่อ
สาขา
วันจัดสอบรอบสอบผู้สมัครสอบสถานที่สอบตรวจสอบรายชื่อ
เช้าบ่ายเช้าบ่าย
ชลบุรี02-867-38556-ก.ค.-6209.00-12.0013.00-16.004040ม.บูรพาคลิก(เต็ม)
ฉะเชิงเทรา 02-867-3855 17-ส.ค.-62  09.00-12.00   40 
ม.ราชภัฏราชนครินทร์ คลิก(เต็ม)
ระยอง 02-867-385524-ส.ค.-62 09.00-12.00  13.00-16.00  40  40  ร.ร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร คลิก(เต็ม) 
ชลบุรี 02-867-3855 21-ก.ย.-62 09.00-12.0013.00-16.00 40  40 ม.บูรพาคลิก(เต็ม) 

ภาคตะวันตก

สาขาติดต่อ
สาขา
วันจัดสอบรอบสอบผู้สมัครสอบสถานที่สอบตรวจสอบรายชื่อ
เช้าบ่ายเช้าบ่าย
ราชบุรี02-867-382522-มิ.ย.-6209.00-12.00 40 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีคลิก(เต็ม)
หัวหิน 02-867-386714-ก.ย.-6209.00-12.00 40  ม.ราชภัฏเพชรบุรี คลิก(เต็ม) 

ภาคใต้

สาขาติดต่อสาขาวันจัดสอบรอบสอบผู้สมัครสอบสถานที่สอบตรวจสอบรายชื่อ
เช้าบ่ายเช้าบ่าย
ปัตตานี02-867-387625-ส.ค.-6209.00-12.00 40 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีคลิก(เต็ม)
หาดใหญ่02-867-386624-พ.ย.-6209.00-12.00 40 ม.สงขลา นครินทร์คลิก(เต็ม)
นครศรีธรรมราช02-867-386815-ธ.ค.-62 09.00-12.00  40 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช คลิก(เต็ม)

ภาคเหนือ

สาขาติดต่อสาขาวันจัดสอบรอบสอบผู้สมัครสอบสถานที่สอบตรวจสอบรายชื่อ
เช้าบ่ายเช้าบ่าย
พิษณุโลก02-867-387027 ก.ค. 6209.00-12.00 40  ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม คลิก(เต็ม)
เชียงใหม่02-867-387827-ก.ค.-6209.00-12.00 40 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่คลิก(เต็ม)
เชียงใหม่02-867-387831-ส.ค.-6209.00-12.00 40 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

คลิก

ลำปาง02-867-3869 21-ก.ย.-62  09.00-12.00   40   ม.ราชภัฏลำปาง   คลิก 
พิษณุโลก 02-867-387028-ก.ย.-62 09.00-12.00  40 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม  คลิก(เต็ม) 
เชียงใหม่02-867-3878 28-ก.ย.-62 09.00-12.00   40   วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่  คลิก 
พิษณุโลก 02-867-3870 2-พ.ย.-62  09.00-12.00  40 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม  คลิก 

**กำหนดการสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

**สมาชิกสามารถกดตรวจสอบรายชื่อได้ 15วัน และ 7วัน ก่อนสอบ**ดาวนโหลดใบสมัครสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
ขึ้นข้างบน