สอบบัตรนายหน้ารอบพิเศษศรีกรุง

เงื่อนไขการสมัครสอบรอบพิเศษ


1. สามารถทำการสมัครสอบผ่านทางสาขาที่จัดสอบหรือจองผ่านระบบออนไลน์


2. เอกสารการสมัครสอบทางบริษัทฯ จะต้องได้รับตัวจริงก่อนถึงวันสอบ 20 วันทำการ ณ สาขาที่ท่านจองสอบ(ยกเว้นรอบสอบในกรุงเทพ) หากไม่ทำการส่งจะถูกตัดสิทธิ์สอบทันที**


3. รับสมัครสอบทั้งสมาชิกบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัดและบุคคลทั่วไปหมายเหตุ

- หากสมาชิกจองสอบแล้วไม่มาสอบตามรอบที่สมัครจะไม่สามารถขอรับเงินคืนหรือขอย้ายรอบสอบได้

- กำหนดการสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนดแชร์


กำหนดวันจัดสอบรอบพิเศษ ปี 2564


สาขาติดต่อสาขาวันจัดสอบรอบสอบผู้สมัครสอบสถานที่สอบสถานะรับจองสอบตรวจสอบรายชื่อ
เช้าบ่ายเช้าบ่าย
ชุมพร 02-867-3818 28-พ.ย.-64 09.00-12.00  40 โรงเรียน ปิดรับ คลิก
ฝ่ายการตลาด02-867-382811-ธ.ค.-6409.00-12.0013.00-16.00 100100 ม.ธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต

เต็มคลิก
ฝ่ายการตลาด02-867-382812-ธ.ค.-6409.00-12.00 
100 
ม.ธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต 
เต็มคลิก
ฝ่ายการตลาด02-867-382825-ธ.ค.-6409.00-12.0013.00-16.00 100100ม.ธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต 
เต็ม 
ฝ่ายการตลาด02-867-382826-ธ.ค.-6409.00-12.00 100 ม.ธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต 
เต็ม 

 

 **สมาชิกสามารถกดตรวจสอบรายชื่อได้ 15วัน และ 7วัน ก่อนสอบ**เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ

1.ใบสมัครสอบกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

2.ในชุดสมัครติดรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

3.สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

4.สำเนาทะเบียนบ้าน 1ชุดดาวนโหลดใบสมัครสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
ขึ้นข้างบน