สอบบัตรนายหน้ารอบพิเศษศรีกรุง

เงื่อนไขการสมัครสอบรอบพิเศษ


1. สามารถทำการสมัครสอบผ่านทางสาขาที่จัดสอบหรือจองผ่านระบบออนไลน์


2. เอกสารการสมัครสอบทางบริษัทฯ จะต้องได้รับตัวจริงก่อนถึงวันสอบ 20 วันทำการ ณ สาขาที่ท่านจองสอบ(ยกเว้นรอบสอบในกรุงเทพ) หากไม่ทำการส่งจะถูกตัดสิทธิ์สอบทันที**


3. ผู้สมัครสอบต้องผ่านการติวสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยหรือลงอบรมขอรับบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย กับทางบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด มาแล้วเท่านั้น


4. ผู้ที่สามารถสมัครสอบรอบพิเศษได้ ต้องเป็นสมาชิกกับบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด เท่านั้น


หมายเหตุ

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์  ไม่รับสมัครสอบกรณีเป็น เจ้าหน้าที่จากทางสถาบันการเงินและเจ้าหน้าที่บริษัทประกัน

- หากสมาชิกจองสอบแล้วไม่มาสอบตามรอบที่สมัครจะไม่สามารถขอรับเงินคืนหรือขอย้ายรอบสอบได้และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบรอบต่อไป

-  กำหนดการสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนดแชร์


กำหนดวันจัดสอบรอบพิเศษ ปี 2564


สาขาติดต่อสาขาวันจัดสอบรอบสอบผู้สมัครสอบสถานที่สอบสถานะรับจองสอบตรวจสอบรายชื่อ
เช้าบ่ายเช้าบ่าย
บางบอน02-867-388817-ม.ค.-6409.00-12.00 40 ม.สยาม ยกเลิก 
จามจุรี02-867-385017-ม.ค.-64 13.00-16.00 40ม.สยาม ยกเลิก 
ชุมพร02-867-381817-ม.ค.-6409.00-12.00 50 โรงเรียนศรียาภัยยกเลิก 
บางกะปิ02-867-384023-ม.ค.-64  09.00-12.00 13.00-16.005050 สถาบันปัญญาภิวัฒน์ยกเลิก
พระราม902-867-388323-ม.ค.-6409.00-12.0013.00-16.0040 40 ม.รามคำแหง ยกเลิก 
สุราษฎร์ธานี02-867-38957-ก.พ.-6409.00-12.0013.00-16.004545ม.ตาปีเปิดรับ 
พระราม902-867-388320-ก.พ.-6409.00-12.0013.00-16.004040ม.รามคำแหงเปิดรับ 
ภูเก็ต02-867-3885 21-ก.พ.-6409.00-12.0013.00-16.004040ม.ราชภัฏ ภูเก็ตเปิดรับ 
ปัตตานี02-867-387628-ก.พ.-6409.00-12.00 50 ม.สงขลานครินทร์ (ปัตตานี) เปิดรับ 
นครศรีธรรมราช02-867-386821-ก.พ.-6409.00-12.00 50 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีเปิดรับ 
กระบี่02-867-3879 21-ก.พ.-6409.00-12.0013.00-16.004040วิทยาลัยเทคนิคกระบี่เปิดรับ 
พระราม902-867-388320-มี.ค.-6409.00-12.0013.00-16.00 40 40 ม.รามคำแหงเปิดรับ 
ตรัง02-867-389721-มี.ค.-6409.00-12.00 50 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังเปิดรับ 
หาดใหญ่02-867-386628-มี.ค.-6409.00-12.00  40 ม.สงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)เปิดรับ 

 

 **สมาชิกสามารถกดตรวจสอบรายชื่อได้ 15วัน และ 7วัน ก่อนสอบ**เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ

1.ใบสมัครสอบกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

2.ในชุดสมัครติดรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

3.สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

4.สำเนาทะเบียนบ้าน 1ชุดดาวนโหลดใบสมัครสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
ขึ้นข้างบน