สอบบัตรนายหน้ารอบพิเศษศรีกรุง

เงื่อนไขการสมัครสอบรอบพิเศษ


1. สามารถทำการสมัครสอบผ่านทางสาขาที่จัดสอบ

2. ผู้สมัครสอบต้องผ่านการติวสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย กับทางบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด มาแล้วเท่านั้น

3. ผู้ที่สามารถสมัครสอบรอบพิเศษได้ ต้องเป็นสมาชิกกับบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด เท่านั้น


หมายเหตุ

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์  ไม่รับสมัครสอบกรณีเป็น เจ้าหน้าที่จากทางสถาบันการเงินและเจ้าหน้าที่บริษัทประกัน

- หากสมาชิกจองสอบแล้วไม่มาสอบตามรอบที่สมัครจะไม่สามารถรับเงินมัดจำคืนได้และถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบรอบต่อไป

- กำหนดการดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแชร์


กำหนดวันจัดสอบรอบพิเศษ ปี 2019


กรุงเทพและปริมณฑล

สาขา ติดต่อสาขา วันจัดสอบ รอบสอบ ผู้สมัครสอบ สถานที่สอบ ตรวจสอบรายชื่อ
เช้า บ่าย เช้า บ่าย
บางบอน 02-867-3885 22-มิ.ย.-62 09.00-12.00   40   ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คลิก(เต็ม)
จามจุรี 02-867-3850 22-มิ.ย.-62   13.00-16.00   40 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  คลิก(เต็ม) 
แจ้งวัฒนะ 02-867-3865 29-มิ.ย.-62 09.00-12.00   40   ม.สุโขทัยธรรมาธิราช คลิก(เต็ม)
บางกะปิ 02-867-3840 29-มิ.ย.-62   13.00-16.00   40 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช คลิก(เต็ม)
แจ้งวัฒนะ 02-867-3865 20-ก.ค.-62 09.00-12.00   40   ม.สุโขทัยธรรมาธิราช คลิก
บางกะปิ 02-867-3840 20-ก.ค.-62   13.00-16.00   40 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช คลิก
บางบอน 02-867-3885 21-ก.ค.-62 09.00-12.00   40   ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คลิก
จามจุรี 02-867-3850 21-ก.ค.-62   13.00-16.00   40 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  คลิก 
นครปฐม 02-867-3871 21-ก.ค.-62 09.00-12.00   40               ม.ศิลปากร          (วิทยาเขตนครปฐม) คลิก(เต็ม)
บางบอน 02-867-3885 24-ส.ค.-62 09.00-12.00   40   ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คลิก
จามจุรี 02-867-3850 24-ส.ค.-62   13.00-16.00   40 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  คลิก 
แจ้งวัฒนะ 02-867-3865 21-ก.ย.-62 09.00-12.00   40   ม.สุโขทัยธรรมาธิราช คลิก
บางกะปิ 02-867-3840 21-ก.ย.-62   13.00-16.00   40 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช คลิก
บางบอน 02-867-3885 29-ก.ย.-62 09.00-12.00   40   ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คลิก
จามจุรี 02-867-3850 29-ก.ย.-62   13.00-16.00   40 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  คลิก 
แจ้งวัฒนะ 02-867-3865 19-ต.ค.-62 09.00-12.00   40   ม.สุโขทัยธรรมาธิราช คลิก
บางกะปิ 02-867-3840 19-ต.ค.-62   13.00-16.00   40 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช คลิก
บางบอน 02-867-3885 26-ต.ค.-62 09.00-12.00   40   ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คลิก
จามจุรี 02-867-3850 26-ต.ค.-62   13.00-16.00   40 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  คลิก 
แจ้งวัฒนะ 02-867-3865 16-พ.ย.-62 09.00-12.00   40   ม.สุโขทัยธรรมาธิราช คลิก
บางกะปิ 02-867-3840 16-พ.ย.-62   13.00-16.00   40 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช คลิก
บางบอน 02-867-3885 30-พ.ย.-62 09.00-12.00   40   ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คลิก
จามจุรี 02-867-3850 30-พ.ย.-62   13.00-16.00   40 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  คลิก 

ภาคกลาง

สาขา ติดต่อ
สาขา
วันจัดสอบ รอบสอบ ผู้สมัครสอบ สถานที่สอบ ตรวจสอบรายชื่อ
เช้า บ่าย เช้า บ่าย
อยุธยา 02-867-3844 10-มี.ค.-62 09.00-12.00 13.00-16.00 80 80 เทคนิคพณิชยการอยุธยา คลิก(เต็ม)
นครสวรรค์ 02-867-3823 30-มี.ค.-62 09.00-12.00   40   วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ คลิก(เต็ม)


ตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขา ติดต่อ
สาขา
วันจัดสอบ รอบสอบ ผู้สมัครสอบ สถานที่สอบ ตรวจสอบรายชื่อ
เช้า บ่าย เช้า บ่าย
นครราชสีมา 02-867-3875 9-ก.พ.-62 09.00-12.00   60    ม.เทคโนโลยีสุรนารี คลิก(เต็ม)
ขอนแก่น 02-867-3860 16-มี.ค.-62 09.00-12.00   50   ศูนย์เรียนรู้ICTขอนแก่น คลิก(เต็ม)
อุดรธานี 02-867-3880 23-มี.ค.-62 09.00-12.00   40   ม.ราชภัฏอุดรธานี คลิก(เต็ม)
มุกดาหาร 02-867-3845 30-มี.ค.-62 09.00-12.00   40       วิทยาลัยการอาชีพ     นวมินทราชินีมุกดาหาร คลิก(เต็ม)


ภาคตะวันออก

สาขาติดต่อ
สาขา
วันจัดสอบรอบสอบผู้สมัครสอบสถานที่สอบตรวจสอบรายชื่อ
เช้าบ่ายเช้าบ่าย
พัทยา02-867-381720-เม.ย.-6209.00-12.0013.00-16.004040ม.บูรพาคลิก(เต็ม)
ระยอง 02-867-3877  25-พ.ค.-62  09.00-12.00  13.00-16.00 40  40 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารคลิก(เต็ม) 

ภาคตะวันตก

สาขาติดต่อ
สาขา
วันจัดสอบรอบสอบผู้สมัครสอบสถานที่สอบตรวจสอบรายชื่อ
เช้าบ่ายเช้าบ่าย
หัวหิน02-867-386710-มี.ค.-6209.00-12.00 40 ม.ราชภัฏเพชรบุรีคลิก(เต็ม)
ราชบุรี  02-867-3825 22-มิ.ย.-6209.00-12.00  40   วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี คลิก(เต็ม)

ภาคใต้

สาขา ติดต่อ
สาขา
วันจัดสอบ รอบสอบ ผู้สมัครสอบ สถานที่สอบ ตรวจสอบรายชื่อ
เช้า บ่าย เช้า บ่าย
กระบี่ 02-867-3879 3-มี.ค.-62 09.00-12.00   40   วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ คลิก(เต็ม)
หาดใหญ่ 02-867-3866 31-มี.ค.-62 09.00-12.00   40   ม.สงขลา นครินทร์ คลิก(เต็ม)
สุราษฎร์ธานี 02-867-3895 2-มิ.ย.-62 09.00-12.00   60   โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี คลิก(เต็ม)

ภาคเหนือ

สาขา ติดต่อสาขา วันจัดสอบ รอบสอบ ผู้สมัครสอบ สถานที่สอบ ตรวจสอบรายชื่อ
เช้า บ่าย เช้า บ่าย
เชียงใหม่ 02-867-3835 9 ก.พ. 62 09.00-12.00   40   วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ คลิก
พิษณุโลก 02-867-3870 23-ก.พ.-62 09.00-12.00   40   ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม  คลิก
ลำปาง 02-867-3869 30-มี.ค.-62 09.00-12.10   40   ม.ราชภัฏลำปาง คลิก

**กำหนดการสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

**สมาชิกสามารถกดตรวจสอบรายชื่อได้ 15วัน และ 7วัน ก่อนสอบ**ดาวนโหลดใบสมัครสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
ขึ้นข้างบน