สอบบัตรนายหน้ารอบพิเศษศรีกรุง

เงื่อนไขการสมัครสอบรอบพิเศษ


1. สามารถทำการสมัครสอบผ่านทางสาขาที่จัดสอบหรือจองผ่านระบบออนไลน์


2. เอกสารการสมัครสอบทางบริษัทฯ จะต้องได้รับตัวจริงก่อนถึงวันสอบ 20 วันทำการ ณ สาขาที่ท่านจองสอบ(ยกเว้นรอบสอบในกรุงเทพ) หากไม่ทำการส่งจะถูกตัดสิทธิ์สอบทันที**


3. รับสมัครสอบทั้งสมาชิกบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัดและบุคคลทั่วไปหมายเหตุ

- หากสมาชิกจองสอบแล้วไม่มาสอบตามรอบที่สมัครจะไม่สามารถขอรับเงินคืนหรือขอย้ายรอบสอบได้

- กำหนดการสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนดแชร์


กำหนดวันจัดสอบรอบพิเศษ ปี 2565


สาขาติดต่อสาขาวันจัดสอบรอบสอบผู้สมัครสอบสถานที่สอบสถานะรับจองสอบ
เช้าบ่ายเช้าบ่าย
กรุงเทพฯ
089-491-4482 
11-มิ.ย.-65 09.00-12.0013.00-16.00 100 100 ม.ธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต 
เต็ม
สมุทรปราการ02-867-3835
ต่อ 914
26-มิ.ย.-65  09.00-12.00 13.00-16.00 5050 สมาคมประกันวินาศภัยเต็ม

 

 **สมาชิกสามารถกดตรวจสอบรายชื่อได้ 15วัน และ 7วัน ก่อนสอบ**เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ

1.ใบสมัครสอบกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

2.ในชุดสมัครติดรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

3.สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

4.สำเนาทะเบียนบ้าน 1ชุดดาวนโหลดใบสมัครสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
ขึ้นข้างบน