สอบบัตรนายหน้ารอบพิเศษศรีกรุง

เงื่อนไขการสมัครสอบรอบพิเศษ


1. สามารถทำการสมัครสอบผ่านทางสาขาที่จัดสอบหรือจองผ่านระบบออนไลน์


2. เอกสารการสมัครสอบทางบริษัทฯ จะต้องได้รับตัวจริงก่อนถึงวันสอบ 20 วันทำการ ณ สาขาที่ท่านจองสอบ(ยกเว้นรอบสอบในกรุงเทพ) หากไม่ทำการส่งจะถูกตัดสิทธิ์สอบทันที**


3. รับสมัครสอบทั้งสมาชิกบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัดและบุคคลทั่วไปหมายเหตุ

- หากสมาชิกจองสอบแล้วไม่มาสอบตามรอบที่สมัครจะไม่สามารถขอรับเงินคืนหรือขอย้ายรอบสอบได้

- กำหนดการสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนดแชร์


กำหนดวันจัดสอบรอบพิเศษ ปี 2564


สาขาติดต่อสาขาวันจัดสอบรอบสอบผู้สมัครสอบสถานที่สอบสถานะรับจองสอบตรวจสอบรายชื่อ
เช้าบ่ายเช้าบ่าย
บางบอน02-867-388817-ม.ค.-6409.00-12.00 40 ม.สยาม ยกเลิก 
จามจุรี02-867-385017-ม.ค.-64 13.00-16.00 40ม.สยาม ยกเลิก 
ชุมพร02-867-381817-ม.ค.-6409.00-12.00 50  โรงเรียนศรียาภัยยกเลิก 
บางกะปิ02-867-384023-ม.ค.-64  09.00-12.00 13.00-16.005050 สถาบันปัญญาภิวัฒน์ยกเลิก
พระราม902-867-388323-ม.ค.-6409.00-12.0013.00-16.0040 40 ม.รามคำแหง ยกเลิก 
สุราษฎร์ธานี02-867-38957-ก.พ.-6409.00-12.0013.00-16.004545ม.ตาปีปิดรับ 
พระราม902-867-388320-ก.พ.-6409.00-12.0013.00-16.004040ศรีนครินทรวิโรฒปิดรับคลิก 
ภูเก็ต02-867-3885 21-ก.พ.-6409.00-12.0013.00-16.004040ม.ราชภัฏ ภูเก็ตเต็ม 
ปัตตานี02-867-387628-ก.พ.-6409.00-12.00 50 ม.สงขลานครินทร์ (ปัตตานี) เต็ม 
นครศรีธรรมราช02-867-386821-ก.พ.-6409.00-12.00 50 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีปิดรับ 
กระบี่02-867-3879 7-มี.ค.-6409.00-12.0013.00-16.004040วิทยาลัยเทคนิคกระบี่เต็ม 
พระราม902-867-388320-มี.ค.-6409.00-12.0013.00-16.0040 40 ม.รามคำแหงเต็ม 
นครราชสีมา02-867-387520-มี.ค.-6409.00-12.00
60 มหาวิทบาลัยเทคโนโลยีสุรนารีปิดรับ 
ตรัง02-867-389721-มี.ค.-6409.00-12.00 50 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังปิดรับ 
ฉะเชิงเทรา02-867-385621-มี.ค.-6409.00-12.0013.00-16.004040วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราเต็ม 
หาดใหญ่02-867-386628-มี.ค.-6409.00-12.00 40 ม.สงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)เต็ม 
บางบอน02-867-388828-มี.ค.-6409.00-12.00 40 ม.สยามเต็ม 
จามจุรี02-867-385028-มี.ค.-64 13.00-16.00 40ม.สยามเต็ม 
ชุมพร02-867-381828-มี.ค.-6409.00-12.00 50 โรงเรียนศรียาภัยเต็ม 
มุกดาหาร02-867-384528-มี.ค.-64 13.00-16.00 40โรงเรียนมุกดาหารเต็ม 
ชลบุรี02-867-38553-เม.ย.-6409.00-12.0013.00-16.004040ม.บูรพาเต็ม 
อุบลราชธานี02-867-383024-เม.ย.-6409.00-12.00 40 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานียกเลิก 
สพรรณบุรี02-867-389225-เม.ย.-6409.00-12.00 40  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรียกเลิก 
ระยอง02-867-38778-พ.ค.-6409.00-12.0013.00-16.004040 มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณียกเลิก 
ชุมพร02-867-38189-พ.ค.-6409.00-12.00 50 โรงเรียนศรียาภัยยกเลิก 
นครปฐม02-8673871 16-พ.ค.-64 09.00-12.00   40  มหาวิทยาลัย ศิลปากร นครปฐมยกเลิก 
สกลนคร02-867-382616-พ.ค.-6409.00-12.00 50 มหาลัยวิทยาลัยราชภัฎสกลนครยกเลิก 
พัทยา02-867-381722-พ.ค.-6409.00-12.00 40 ม.บูรพายกเลิก 
นครศรีธรรมราช02-867-386823-พ.ค.-6409.00-12.00 50 วิทยาลัยเทคนิคนครศรียกเลิก 
ขอนแก่น02-867-386030-พ.ค.-6409.00-12.00 50 มหาวิทยาลัย ขอนแก่นยกเลิก 
อุดรธานี02-867-38805-มิ.ย.-6409.00-12.00 40 มหาลัยวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานียกเลิก 
ปัตตานี02-867-38766-มิ.ย.-6409.00-12.00 50 ม.สงขลานครินทร์ (ปัตตานี)ยกเลิก 

 

 **สมาชิกสามารถกดตรวจสอบรายชื่อได้ 15วัน และ 7วัน ก่อนสอบ**เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ

1.ใบสมัครสอบกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

2.ในชุดสมัครติดรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

3.สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

4.สำเนาทะเบียนบ้าน 1ชุดดาวนโหลดใบสมัครสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
ขึ้นข้างบน