ดาวน์โหลดเอกสารการประกันภัย Non Motor

ดาวน์โหลดเอกสารการประกันภัย Non Motor บริษัท สินมั่นคง ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ใบคำขอประกันสุขภาพตามฟิต

ใบคำขอประกันสุขภาพเติมเต็ม

ใบคำขอประกันสุขภาพมะเร็ง

ใบคำขอประกันสุขภาพเหมาจ่าย         - ใบคำขอ PA อุบัติเหตุส่วนบุคคล
บริษัทสยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

            - ใบคำขอ PA อุบัติส่วนบุคคล

            - รายชื่อโรงพยาบาลในเครือบริษัทสยามซิตี้บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)

ใบคำขอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

รายชื่อโรงพยาบาลในเครือไทยประกันภัย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)     

             ใบคำขออัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย

             ใบคำขออัคคีภัยสำหรับธุรกิจ

             ใบคำขออุบัติเหตุส่วนบุคคล

             ใบคำขออุบัติเหตุ Happy 45+

             ใบคำขออุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ

             ใบคำขอประกันสุขภาพ

             แบบฟอร์มโอนย้ายตัวแทน


 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด(มหาชน)


 บริษัท เคเอสเค ประกันภัย(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)


 บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

              ใบคำขออัคคีภัย

              ใบคำขออุบัติเหตุส่วนบุคคล


 บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

         - ใบคำขอประกันภัย PA ทิพย

         - ใบคำขอประกันภัย บ้านทิพยยิ้มได้

         - ใบคำขอประกันภัย กรมธรรมสรรพภัยธรกิจขนาดย่อม


 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)        


 บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

              ใบคำขอประกันภัยบ้านอยู่สบาย

              ใบคำขอประกันภัยบ้านสุขใจ

              ใบคำขอประกันภัยเอสเอ็มอีธุรกิจปลอดภัย

              ใบคำขอประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ


  บริษัท ประกันภัยคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)            


 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ใบคำขอเอาประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)                                    


 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ใบคำขอประกันสุขภาพ Health

          ใบคำขออัคคีภัยทั่วไป

          ใบคำขอประกันภัยขนส่ง


 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- ใบคำขอประกันภัยโรคมะเร็ง

- ใบคำขอประกันอุบัติเหตุ PA ครอบครัวสุขใจ

- ใบคำขอประกันอุบัติเหตุ PA สุขใจ

- ใบคำขอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

- ใบคำขอประกันอุบัติเหตุการเดินทาง    

- ใบคำขออุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

- ใบคำขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่ม


 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)


 บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

    - ใบคำขอเดินทางต่างประเทศ Travel Easy

    - ใบคำขอแผนบ้านมั่งคง

    - ใบคำขอ SME


 บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

              ใบคำขอประกันภัยการเดินทาง

              ใบคำขอประกันอัคคีภัย

              ใบคำขอประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (TH)

              ใบคำขอประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม (TH)

              ใบคำขอประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม (EN)

              ใบคำขอประกันสุขภาพ


 บริษัท ไอโออิกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)


 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- ใบคำขอประกันอุบัติเหตุ PA PLUS ,PAครอบครัว,PA องค์กร

- ใบคำขอประกันอุบัติเหตุ PA 499

- ใบคำขอประกันคุ้มครองทรัพย์สินและบุคคลภายในสถานที่พักอาศัย

- ใบคำขออัคคีภัย HOME Secure Plus

- ใบคำขออัคคีภัย HOME Value

- ใบคำขออัคคีภัย SME Secure Plus

- ใบคำขออัคคีภัย SME Value For Enterprise


 บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- ใบคำขอ PA Group

- ใบคำขอ PA Happy Senior สำหรับผู้สูงอายุ

- ใบคำขอ PA My Family Select

- ใบคำขอ PA My Easy Care / PA Select

- ใบคำขอประกันอัคคีภัยบ้านที่อยู่อาศัย My Happy Home

- ใบคำขอประกันอัคคีภัยบ้านที่อยู่อาศัยบ้านไม้,ครึ่งตึกครึ่งไม้ My Happy Log Home

- ใบคำขอประกันอัคคีภัยบ้านที่อยู่อาศัย My Luxury Home

- ใบคำขอประกันเดินทางต่างประเทศ TA Travel Sense Oasis

- ใบคำขอประกันเดินทางในประเทศ   TA Travel Care

- ใบคำขอประกันเดินทางสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ


 บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- ใบคำขออุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ

- ใบคำขออุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ

- ใบคำขอประกันเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ


ขึ้นข้างบน