เพจรางวัล บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


รางวัล ดวงประทีป อาคเนย์ประกันภัย ประจำปี 2560รางวัลเบี้ยรวมสูงสุดอันดับ 1 (Motor) ประจำปี 2557(ค.ศ. 2014)รางวัลเกียรติยศ ระดับ Platinum อันดับ 3 ประจำปี 2556(ค.ศ. 2013)รางวัลเบี้ยประกันภัย MOTOR สูงสุด 2549 (ค.ศ.2006)รางวัลการขายประเภท motor และ non motor
สูงสุดอันดับ 3 ประจำปี 2551(ค.ศ. 2008)อาคเนย์ ผลิตเบี้ยประกันภัยรวมทุนประเภทมากกว่า 100 ล้านบาท
อันดับ 2 ประจำปี 2010รางวัลเกียรติยศ ระดับ Platinum 2012

ขึ้นข้างบน