บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) แพคเกจประกันอัคคีภัย


 SME มียิ้ม (สำหรับธุรกิจหอพักและสำนักงานธุรกิจทุกประเภท) เรตพิเศษ 3

 SME มียิ้ม (สำหรับร้านค้าทั่วไปและธุรกิจบริการ) เรตพิเศษ 3

 อาคเนย์ Home Guard* เรตพิเศษ 3

ขึ้นข้างบน