บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) แพคเกจประกันเบ็ดเตล็ด


 ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ (Golfer)

 ประกันภัยรับผิดต่อบุคคลภายนอก สำหรับโรงแรมขนาดเล็ก (PL)

 ประกันภัยรับผิดต่อบุคคลภายนอก สำหรับร้านอาหารขนาดเล็ก (PL)

 ประกันภัยรับผิดต่อบุคคลภายนอก สำหรับสโมสร สปาขนาดเล็ก (PL)

 ประกันภัยรับผิดต่อบุคคลภายนอก สำหรับสำนักงานขนาดเล็ก (PL)

 ประกันโจรกรรมรถจักรยานยนต์แบบเงินสด 

 ประกันรถโจรกรรมรถจักรยานยนต์แบบเช่าซื้อ

 แผนประกันภัยโจรกรรมรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 3 ปี(โทรเช็คเบี้ย)

 แผนประกันภัยโจรกรรมรถจักรยานยนต์เกิน 3 ปี

    ประกันภัยร้านทอง

แผนประกันภัยหอพัก

 Motor Add On ขับขี่สุขใจ

 แผนประกันสำหรับผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารในรถยนต์ Unname 507

 แผนประกันสำหรับผู้ขับขี่ UD 

 ประกันวิชาชีพแพทย์

ขึ้นข้างบน