บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัยจำกัด (มหาชน) แพคเกจประกัน PA

PA Group

PA PROMPT FAMILY PLAN

PA Happy Senior ผู้สูงอายุ 

PA Top Shield

PA EASY CARE PLUS

PA นักเรียน แบบที่ 1 (ขายเฉพาะโรงเรียนพื้นที่ชนบทเท่านั้น)

PA นักเรียน แบบที่ 3.1 (แบบไม่มีค่ารักษา ขายเฉพาะโรงเรียนพื้นที่ชนบทเท่านั้น)

PA นักเรียน แบบที่ 3.2 (แบบไม่มีค่ารักษา ขายเฉพาะโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ในเมือง)ขึ้นข้างบน