ดาวน์โหลดเบี้ยประเภท 1 (สำเร็จรูป)  บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)


- Used Car Special G3-4 อายุรถ 6-12 ปี (ซ่อมอู่) เริ่ม12 กุมภาพันธิ์ 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

- Used Car Special G5 อายุรถ 6-12 ปี (ซ่อมอู่) เริ่ม12 กุมภาพันธ์ 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

-Truck We Insure รถกระบะบรรทุกขนาดใหญ่ (ซ่อมอู่) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

-Truck We Insure รถหัวลาก (ซ่อมอู่ ) สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2563

- DG Motor by Region (ซ่อมห้าง)  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

GG Motor by Region (ซ่อมอู่) **เพิ่มช่วงอายุรถแและเบี้ยประกันเป็น 2-15 ปี** สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

- DG Motor Gen X อายุรถ 1-7 ปี (ซ่อมห้าง)  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

GG Motor Gen X อายุรถ 1-10 ปี (ซ่อมอู่) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

- Campaign DG Fortuner (ซ่อมห้าง) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

- Campaign GG Fortuner (ซ่อมอู่) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563


 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด(มหาชน)

 ประเภท 1 SUV และกระบะจดเก๋ง สิ้นสุด 31 มีนาคม  2563  บริษัท ไอโออิกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 Single Rate (กลุ่ม 345 SUV)

 Single Rate Hyundai Grand Starex

 Single Rate Hyundai H-1

 Single Rate TOYOTA

 รถตู้ 220  รับจ้างหรือให้เช่าเป็นครั้งคราว, รถรับส่งนักเรียน, รวมถึงรถรับส่งพนักงาน, คนงาน บริษัท คิง ไว ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)


Family man สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

TIP Best Drive 2020 กลุ่ม5 ซ่อมอู่ (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

TIP Best Drive 2020 กลุ่ม5 ซ่อมห้าง (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

TIP Best Drive 2020 กลุ่ม4 (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

TIP Best Drive 2020 กลุ่ม3 (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

TIP Best Drive 2020 กลุ่ม2 (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

TIP Best Drive 2020 SUV (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

TIP Best Drive 2020 กระบะ 110 (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

TIP Best Drive 2020 กระบะ 320 (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงื่อนไขความคุ้มครอง TIP Best Drive 2020              


 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

** แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 5

** แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 4 ทั่วไป ยกเว้น Honda

** แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 3 ยี่ห้อ Honda&MG

** แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 3 ทั่วไป ยกเว้น Honda

** แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 3 SUV

** แคมเปญ สำหรับรถ BMW 

** แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 2 Benz,Toyota,Lexus

** PICK UP TOYOTA (แบบต่อเติมและไม่ต่อเติม)

** PICK UP NON TOYOTA (แบบต่อเติมและไม่ต่อเติม)   บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)


แคมเปญ Pick Up ติดคอก

- แคมเปญ Pick Up Classic

- แคมเปญ LUXURY Toyota Lexus บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


- แพคเกจ เบี้ยประกันภัยรถยนต์ ประเภท1 ซ่อมอู่อายุรถ 1-7 ปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563

- แพคเกจ เบี้ยประกันภัยรถยนต์ ประเภท1 ซ่อมอู่อายุรถ 8-10 ปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประเภท 1 ซ่อมอู่/ซ่อมห้าง  Chevrolet 2020

ONE  PRICE  กลุ่ม 3 และกระบะจดเก๋ง  ซ่อมอู่ /ซ่อมห้าง  สิ้นสุด  30  เมษายน  2563  

ONE PRICE SPECIAL  กลุ่ม  4 ซ่อมอู่ /ซ่อมห้าง สิ้นสุด  30 เมษายน 2563

ONE PRICE  SPECIAL  กลุ่ม 5 ซ่อมอู่ / ซ่อมห้าง สิ้นสุด 30 เมษายน 2563

ONE PRICE  กระบะปิคอัพ ซ่อมอู่ / ซ่อมห้าง สิ้นสุด 30 เมษายน 2563 

Benz for Doctor and Nurse  ซ่อมห้าง  สิ้นสุด 30 เมษายน 2563

กลุ่ม 3 4 5 Doctor and Nurse ซ่อมอู่/ ซ่อมห้าง  สิ้นสุด 30 เมษายน 2563

BENZ ซ่อมห้าง  2-5 ปี สิ้นสุดวันที่ 30  เมษายน 2563

GROUP 2 ซ่อมห้าง 2-5 ปี สิ้นสุดวันที่  30  เมษายน  2563

GROUP 2 ซ่อมอู่ 2-10 ปี   สิ้นสุดวันที่ 30  เมษายน  2563 


 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

             - ตารางแบ่งกลุ่มรถ

- อัตราเบี้ย HONDA  CITY  CAMPAIGNZ(ซ่อมอู่) สิ้นสุด 31/03/63

-อัตราเบี้ยเก๋งประเภท 1  (ซ่อมอู่) สิ้นสุด 31/03/63

-อัตราเบี้ยกระบะประเภท 1  (ซ่อมอู่) สิ้นสุด 31/03/63

-อัตราเบี้ยประเภท 1 รถกลุ่ม 3 และกระบะ 4 ประตู (สำหรับทะเบียน กรุงเทพและปริมณฑล)เริ่ม 01/04/63 

-อัตราเบี้ยประเภท 1 รถกลุ่ม 3 และกระบะ 4 ประตู (สำหรับทะเบียนต่างจังหวัด)เริ่ม 01/04/63 

-อัตราเบี้ยประเภท 1 รถกลุ่ม  4 (สำหรับทะเบียน กรุงเทพและปริมณฑล)เริ่ม 01/04/63 

-อัตราเบี้ยประเภท 1 รถกลุ่ม  4  (สำหรับทะเบียนต่างจังหวัด)เริ่ม 01/04/63

-อัตราเบี้ยประเภท 1 รถกลุ่ม  5 (สำหรับทะเบียน กรุงเทพและปริมณฑล)เริ่ม 01/04/63 

-อัตราเบี้ยประเภท 1 รถกลุ่ม  5  (สำหรับทะเบียนต่างจังหวัด)เริ่ม 01/04/63

-อัตราเบี้ยกระบะ 320 ประเภท 1 (มีอุปกรณ์เสริม)เริ่ม 01/04/63

-อัตราเบี้ยกระบะ 320 ประเภท 1 (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)เริ่ม 01/04/63

 บริษัท บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

      

            - ปิคอัพจัดให้ กระบะตู้เย็น/ตู้แห้ง/เสริมแหนบ/มีโครง  สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563

       
       

        
            
         

         


   บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประเภท1กลุ่ม3ซ่อมอู่ อายุ 2-15 ปี ซ่อมห้าง 2-5 ปี สิ้นสุด 30 เมษายน 2563

ประเภท1กลุ่ม4ซ่อมอู่อายุ 2-15 ปี ซ่อมห้าง 2-5 ปี สิ้นสุด 30  เมษายน 2563

ประเภท1กลุ่ม5ซ่อมอู่อายุ2-15 ปีซ่อมห้าง2-5 ปี  สิ้นสุด 30 เมษายน  2563

SAFFTV กระบะบรรทุกส่วนบุคคล / ตู้แห้ง ตู้เปียก คอกเสมอหัวเก๋ง/ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง/แหนบ เพลา คอก  / อายุรถ2-10 ปี ประเภท 1 ซ่อมอู่  สิ้นสุด 30 เมษายน  2563

 ซ่อมห้าง Toyota Hilux Revo/Hilux Vigo และ ISUZU D-max  รหัส 110 อายุ 2-5 ปี    สิ้นสุด  30  เมษายน  2563

ซ่อมอู่ Toyota Hilux Revo/ Hilux Vigo และ ISUZU D-max รหัส 110 อายุรถ 2-7 ปี  สิ้นสุด  30 เมษายน  2563

ประเภท 1  HONDA  (อู่ประกัน) 2-10  ปี   รหัส 110   สิ้นสุด 30 เมษายน 2563   

ประเภท1รถกลุ่ม 2 รถยุโรป/รถญี่ปุ่น ซ่อมอู่ 6-15 ปี รหัส 110   สิ้นสุด 30 เมษายน 2563

 รถใหญ่สำหรับ   Isuzu&Hino   สิ้นสุด  30 เมษายน 2563

 รถใหญ่อื่นๆ  นอกจาก Isuzu และ Hino    สิ้นสุด 30  เมษายน 2563

รถใหญ่ประเภท 2 รหัส 320/420/520 อายุรถ 2-20 ปี    สิ้นสุด 30 เมษายน 2563

รถใหญประเภท 3 รหัส 320/420/520    สิ้นสุด 30 เมษายน 2563

Pickup 4  ประตู   อู่ประกัน 2-7 ปี และ 8-15  ปี  สิ้นสุด  30 เมษายน 2563

Pickup 4 ประตู  อู่ห้าง  2-5 ปี   สิ้นสุด 30 เมษายน 2563

Nissan  ซ่อมห้าง  2-5 ปี  รหัส 110 และ 320    สิ้นสุด  30 เมษายน  2563

Mazda ซ่อมอู่ 2-10  ปี รหัส 110 และ  320  สิ้นสุด 30 เมษายน 2563

Fortuner&Pajero&MU-X& MU-7 อู่ห้าง 2-5 ปี อู่ 2-7 ปี   สิ้นสุด 30 เมษายน 2563

Fortuner&Pajero&MU-7 ซ่อมอู่ 8-15 ปี   สิ้นสุด 30 เมษายน 2563

Toyota Alphard & Vellfire อู่ห้าง2-5 ปี อู่ 2-5 ปี   สิ้นสุด 30 เมษายน 2563

รถ Food Truck ซ่อมอู่ 2-10  ปี    สิ้นสุด 30 เมษายน 2563

Hyundai H-1 และ KIA Grand รหัส110/210 ซ่อมห้าง 2-5 ปี ซ่อมอู่ 2-10 ปี   สิ้นสุด 30 เมษายน 2563

แคมเปญรถกลุ่ม  3-5 รหัส 110  เฉพาะ Chevrolet   สิ้นสุด 31 ธันวาคม  2563 

แคมเปญกระบะ 4 ประตู เฉพาะ Chevrolet  Colorado  สิ้นสุด 31 ธันวาคม  2563

แคมเปญรถกระบะ 2 ประตู เฉพาะ Chevrolet Colorado  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563


 -Motor Add ON  (เป็นงานเบ็ดเตล็ด) บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

 ตารางกลุ่มรถที่รับ  

เถ้าแก่ขับเอง  แผนประกันภัยชั้น 1  เบี้ยขยายถึง 31 มี.ค 63

ONE PRICE ห้างทั่วประเทศ มีส่วนลด CCTV   เบี้ยขยายถึง 31 มี.ค 63

ONE PRICE อู่ในสัญญา มีส่วนลด CCTV         เบี้ยขยายถึง 31 มี.ค 63 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ISUZU 110 ซ่อมห้าง  สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563

Pick Up 110 320 ซ่อมอู่ Rate1 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563

Pick Up 110 320 ซ่อมอู่ Rate2 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563

SUV ซ่อมห้าง Rate 1 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563

SUV ซ่อมห้าง Rate2 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563

SUV ซ่อมอู่ Rate1 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563

SUV ซ่อมอู่ Rate 2  สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563

SEDAN GROUP 2 ซ่อมอู่ Rate1 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563

SEDAN GROUP 2 ซ่อมอู่ Rate2 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563

SEDAN GROUP 3 ซ่อมอู่  สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563

SEDAN GROUP 4 ซ่อมห้าง สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563

SEDAN GROUP 4 ซ่อมอู่ Rate1 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563

SEDAN GROUP 4 ซ่อมอู่ Rate2 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563

SEDAN GROUP 5 ซ่อมอู่ Rate1 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563

SEDAN GROUP 5 ซ่อมอู่ Rate2 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)


แบบฟอร์มส่วนลดติดกล้อง CCTV 

สำหรับงานใหม่ รถกลุ่ม 2 3 4 5 รหัส 110 320 อู่ 6-10 ปี  ขยายสิ้นสุด 31/03/63

สำหรับงานใหม่ รถกลุ่ม 2 3 4 5 ปิคอัพ 4 ประตู และ320 อู่ 6-10 ปี สิ้นสุด 30/6/63 

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 3 เครื่องเกิน 2000 CC อู่ 2-5 ปี  ขยายสิ้นนสุด 31/03/63

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 3 เครื่องไม่เกิน 2000 CC อู่ 2-5 ปี  ขยายสิ้นสุด 31/03/63

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 4 เครื่องเกิน 2000 CC อู่ 2-5 ปี  ขยายสิ้นสุด 31/03/63

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 4 เครื่องไม่เกิน 2000 CC อู่ 2-5 ปี  ขยายสิ้นสุด 31/03/63

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 5 เครื่องไม่เกิน 2000 CC อู่ 2-5 ปี  ขยายสิ้นนสุด 31/03/63

สำหรับ งานใหม่ รหัส 110 ปิคอัพ 4 ประตู เกิน 2000 CC อู่ 2-5 ปี  ขยายสิ้นสุด 31/03/63

สำหรับ งานใหม่ รหัส 110 ปิคอัพ 4 ประตู ไม่เกิน 2000CC อู่ 2-5 ปี ขยายสิ้นสุด 31/03/63

สำหรับ งานใหม่ รหัส 320 ปิคอัพ แบบไม่มีอุปกรณ์เสริม อู่ 2-5 ปี  ขยายสิ้นสุด 31/03/63

สำหรับ งานใหม่ รหัส 320 ปิคอัพ แบบมีอุปกรณ์เสริม อู่ 2-5 ปี  ขยายสิ้นสุด 31/03/63

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 2 เครื่องเกิน 2000 CC ห้าง 2-5 ปี  ขยายสิ้นสุด 31/03/63

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 2 เครื่องไม่เกิน 2000 CC ห้าง2-5 ปี  ขยายสิ้นสุด 31/03/63   

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 3 เครื่องเกิน 2000 CC ห้าง 2-5 ปี  ขยายสิ้นสุด 31/03/63

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 3 เครื่องไม่เกิน 2000 CC ห้าง 2-5 ปี  ขยายสิ้นสุด 31/03/63

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 4 เกิน 2000 CC ห้าง 2-5 ปี  ขยายสิ้นสุด 31/03/63

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 4 เครื่องไม่เกิน2000 CC ห้าง 2-5 ปี  ขยายสิ้นสุด 31/03/63

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 5 เครื่องไม่เกิน 2000 CC ห้าง 2-5 ปี  ขยายสิ้นสุด 31/03/63

สำหรับ งานใหม่ รหัส 110 ปิคอัพ 4 ประตู เกิน 2000CC ห้าง 2-5ปี  ขยายสิ้นสุด 31/03/63

สำหรับ งานใหม่ รหัส 110 ปิคอัพ 4 ประตูไม่เกิน 2000CC ห้าง2-5ปี ขยายสิ้นสุด31/03/63

สำหรับ งานใหม่ รหัส 320 ปิคอัพ แบบไม่มีอุปกรณ์ ห้าง 2-5 ปี ขยายสิ้นสุด 31/03/63
 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ( มหาชน )       

สำหรับ  Motor 8 UP   ไม่รับคอกโครง ขยายถึง 31/03/63

สำหรับ กลุ่ม 2   ขยายถึง 31/03/63

สำหรับ กลุ่ม 3 4 5 Upper1   ยกเลิกขายเบี้ยซ่อมอู่ ไม่รับคอกโครง ขยายถึง 31/03/63 

สำหรับ กลุ่ม 3 4 5  เบี้ยซ่อมอู่ ไม่รับคอกโครง บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


Mercedes Benz ขยายถึง 31/03/63

BMW ขยายถึง 31/03/63

Chevrolet, Ford, Mazda ขยายถึง 31/03/63

Campaign Asset ซ่อมห้าง ขยายถึง 31/03/63

Campaign Asset ซ่อมอู่ ขยายถึง 31/03/63

Campaign Asset รถบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน อู่/ห้าง ขยายถึง 31/03/63 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อัตราเบี้ย Single rate สำหรับรถกลุ่ม 5 สิ้นสุด 30/06/63

อัตราเบี้ย LMG  SUV อู่ ขยาย;วันสิ้นสุด 30/06/63

อัตราเบี้ย TOYOTA Alphard,Vellfire และ VOLKSWAGEN Caravelle  สิ้นสุด 30/06/63

อัตราเบี้ย Single rate pickup on box all models  วันสิ้นสุด 30/06/63 

อัตราเบี้ย โครงการ ONE PRICE    วันสิ้นสุด 30/06/63  บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

     ระยะเวลาแคมเปญ เริ่ม 01/05/2562 ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง


 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

เบี้ยประกันทั้งหมดมีผลบังคับ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

Eco Car 2020

SUV 2020

Isuzu MU-7,MU-X 2020

Isuzu D-Max 2020 เบี้ยแบบติดตั้งโครงหลังคา/คอก

Isuzu D-Max 2020 เบี้ยแบบไม่ติดตั้งโครงหลังคา/คอก

Isuzu D-Max Plus 2020 เบี้ยแบบติดตั้งโครงหลังคา/คอก

Isuzu D-Max Plus 2020 เบี้ยแบบไม่ติดตั้งโครงหลังคา/คอก

Ford,Mazda,Toyota 2020 เบี้ยแบบติดตั้งโครงหลังคา/คอก

Ford,Mazda,Toyota 2020 เบี้ยแบบไม่ติดตั้งโครงหลังคา/คอก

Chevrolet,Mitsubishi,Nissan 2020 เบี้ยแบบติดตั้งโครงหลังคา/คอก

Chevrolet,Mitsubishi,Nissan 2020 เบี้ยแบบไม่ติดตั้งโครงหลังคา/คอก สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 เบี้ยประกันทั้งหมดมีผลบังคับ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

Single Rate รถเก๋ง,รถกระบะ4 ประตู,กระบะมีแค็ปจดชื่อบุคคล (แคมเปญรหัส A01)

Single Rate รถเก๋งเบี้ยเหมารถยุโรป (แคมเปญรหัส A06) 

Single Rate รถเก๋งส่วนบุคคล , รถกระบะมีแค๊ปจดชื่อบุคคล (แคมเปญ C04 ซ่อมห้าง) บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด ( มหาชน)

Single Rate จัดเต็ม 2020 (ซ่อมอู่) สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Single Rate จัดเต็ม 2020 (ซ่อมห้าง)สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


HONDA CIVIC 

HONDA CITY

HONDA JAZZ

HONDA CR-V

FORD FIESTA

FORD EVEREST

FORD RANGER (2ประตู)

FORD RANGER (4ประตู)

NISSAN ALMERA

NISSAN X-TAIL

NISSAN MARCH

NISSAN NAVARA (4ประตู)

NISSAN NAVARA (2ประตู)

MITSUBISHI PAJERO SPORT

MITSUBISHI TRITON (2ประตู)

MITSUBISHI TRITON (4ประตู)

TOYOTA HILUX (2ประตู)

TOYOTA HILUX (4ประตู)

TOYOTA VIOS

TOYOTA FORTUNER

TOYOTA YARIS

ISUZU MU-X

ISUZU D-MAX (2ประตู)

ISUZU D-MAX (4ประตู) 

SUZUKI SWIFT

FAMILY LOVE 

 บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


  บริษัท อินทร ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 • บมจ.ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) มหาชน
  • แพกเกจทั้งหมดเริ่มใช้ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง


                                                 


     บริษัท แอกซ่า ประกันภัย จำกัด (ประเทศไทย)                                                 

      บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
   ขึ้นข้างบน