ดาวน์โหลดเบี้ยประเภท 1 (สำเร็จรูป)  บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)


- Campaign G3-4 อายุ 2-5 ปี (ซ่อมอู่) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

- Used Car Special G3-4 อายุรถ 6-12 ปี (ซ่อมอู่)  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

- Used Car Special G5    อายุรถ 6-12 ปี (ซ่อมอู่)  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

- กระบะ Special (ซ่อมอู่) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

-Truck We Insure รถกระบะบรรทุกขนาดใหญ่ (ซ่อมอู่) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

DG Motor by Region (ซ่อมห้าง)  สิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2562 

GG Motor by Region (ซ่อมอู่) **เพิ่มช่วงอายุรถแและเบี้ยประกันเป็น 2-15 ปี** NEW!! สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

- DG Motor Gen X อายุรถ 1-7 ปี (ซ่อมห้าง)  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

GG Motor Gen X อายุรถ 1-10 ปี (ซ่อมอู่) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2562 

- Campaign DG Fortuner (ซ่อมห้าง) NEW!! สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

- Campaign GG Fortuner (ซ่อมอู่) NEW!! สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 


 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด(มหาชน)

 ประเภท 1 SUV และกระบะจดเก๋ง สิ้นสุด 31 มีนาคม  2563  บริษัท ไอโออิกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 Single Rate กลุ่ม 3 แจ้งงานและคุ้มครองถึง 31/01/63

 Single Rate กลุ่ม 4 แจ้งงานและคุ้มครองถึง 31/01/63

 Single Rate กลุ่ม 5 แจ้งงานและคุ้มครองถึง 31/01/63

 HONDA (ซ่อมห้าง 2-5 ปี) แจ้งงานและคุ้มครองถึง 31/01/63

 กระบะ 2-15 ปี ซ่อมอู่ 210  แจ้งงานและคุ้มครองถึง 31/01/63

 แคมเปญรถตู้ 220 แจ้งงานและคุ้มครองถึง 31/01/63 รับรถรับจ้างครั้งคราว รวมถึงรถรับส่งพนักงาน/รับส่งนักเรียน

 Single Rate Hyundai Grand แจ้งงานและคุ้มครองถึง 31/01/63

 Single Rate Hyundai H-1 ซ่อมห้าง แจ้งงานและคุ้มครองถึง 31/01/63

 Single Rate Hyundai H-1 ซ่อมอู่ แจ้งงานและคุ้มครองถึง 31/01/63

 แคมเปญ TOYOTA แจ้งงานและคุ้มครองถึง 31/01/63

 แคมเปญ Mazda แจ้งงานและคุ้มครองถึง 31/01/63

 Mercedes BENZ แจ้งงานและคุ้มครองถึง 31/01/63

 Eco car แจ้งงานและคุ้มครองถึง 31/01/63
 บริษัท เคเอสเค ประกันภัย(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)       


 บริษัท คิง ไว ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 


 บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

TIP Best Drive กลุ่ม5 (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่31 พฤษภาคม 2563

TIP Best Drive กลุ่ม4 (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่31 พฤษภาคม 2563

TIP Best Drive กลุ่ม3 (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่31 พฤษภาคม 2563

TIIP Best Drive กลุ่ม2 (ไม่รับรถในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่31 พฤษภาคม 2563

TIP Best Drive SUV (ไม่รับรถในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่31 พฤษภาคม 2563

TIP Best Drive กระบะ 110 (ไม่รับรถในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่31 พฤษภาคม 2563

TIP Best Drive กระบะ 320 (ไม่รับรถในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่31 พฤษภาคม 2563

TIP FAMILY MAN (ไม่รับรถในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่31 พฤษภาคม 2563

TIP ISUZU รับรหัสรถ110,320 (ไม่รับรถในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่31 พฤษภาคม 2563             


 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)


ระยะเวลาแคมเปญ เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

** แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 5

** แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 4 ทั่วไป ยกเว้น Honda

** แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 3 ยี่ห้อ Honda&MG

** แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 3 ทั่วไป ยกเว้น Honda

** แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 3 SUV

** แคมเปญ สำหรับรถ BMW 

** แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 2 Benz,Toyota,Lexus,Volvo

** PICK UP TOYOTA (แบบต่อเติมและไม่ต่อเติม)

** PICK UP NON TOYOTA (แบบต่อเติมและไม่ต่อเติม)   บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

แพกเกจทั้งหมดสามารถขายได้ถึง  31 มกราคม 2563

แคมเปญ Pick Up Standard

- แคมเปญ Pick Up Classic

- แคมเปญ Pick Up ฮัก หลายๆ

- แคมเปญ Luxury Toyota  Lexus บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


-แพคเกจ ปังปัง ประเภท 1 Pick up 2 ประตู 4 ประตู /ECO Car /รถเก๋งกลุ่ม  3 4 5 / SUV สิ้นสุด 31 มกราคม 2563

-ตารางกลุ่มรถ 


 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตารางกลุ่มรถ **Update 10/1/2561**

ONE  PRICE  กลุ่ม 3 และกระบะจดเก๋ง  ซ่อมอู่ /ซ่อมห้าง  สิ้นสุด  31  มกราคม  2563  

ONE  PRICE  กลุ่ม  4  ซ่อมอู่ / ซ่อมห้าง  สิ้นสุด  31 มกราคม  2563

ONE PRICE  กลุ่ม 5 ซ่อมอู่ / ซ่อมห้าง สิ้นสุด 31 มกราคม 2563

ONE PRICE  กระบะปิคอัพ ซ่อมอู่ / ซ่อมห้าง สิ้นสุด 31 มกราคม 2563 

Benz for Doctor and Nurse  ซ่อมห้าง  สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2562

กลุ่ม 3 4 5 Doctor and Nurse ซ่อมอู่/ ซ่อมห้าง สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

BENZ ซ่อมห้าง  2-5 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

GROUP 2 ซ่อมห้าง 2-5 ปี สิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2562 

GROUP 2 ซ่อมอู่ 2-10 ปี   สิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2562


 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

             - ตารางแบ่งกลุ่มรถ

- อัตราเบี้ย HONDA  CITY  CAMPAIGNZ(ซ่อมอู่) สิ้นสุด 31/12/62

-อัตราเบี้ยเก๋งประเภท 1  (ซ่อมอู่) สิ้นสุด 31/12/62
 บริษัท บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

      

            -แคมเปญ รหัสรถ 110  อายุรถไม่เกิน 10 ปี  สิ้นสุด 31 มกราคม  2563  บริษัท ประกันภัยคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)

ประเภท1กลุ่ม3ซ่อมอู่ อายุ 2-15 ปี ซ่อมห้าง 2-5 ปี สิ้นสุด 31 มกราคม 2563

ประเภท1กลุ่ม4ซ่อมอู่อายุ 2-15 ปี ซ่อมห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 31 มกราคม 2563

ประเภท1กลุ่ม5ซ่อมอู่อายุ2-15 ปีซ่อมห้าง2-5 ปี   สิ้นสุด 31 มกราคม 2563

SAFFTV กระบะบรรทุก ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นไม่มีการต่อเติมใดๆ / ตู้แห้ง ตู้เปียก คอกเสมอหัวเก๋ง/ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง/รั้ว แหนบ เพลา คอก โครงเหล็ก หลังคา ล้อกระทะ/ อายุรถ2-10 ปี ประเภท 1 ซ่อมอู่ประกัน  สิ้นสุด 31  มกราคม  2563

 ซ่อมห้าง Toyota Hilux Revo/Hilux Vigo และ ISUZU D-max  รหัส 110 อายุ 2-5 ปี    สิ้นสุด 31 มกราคม 2563

ซ่อมอู่ Toyota Hilux Revo/ Hilux Vigo และ ISUZU D-max รหัส 110 อายุรถ 2-7 ปี  สิ้นสุด  31 มกราคม  2563

ประเภท 1  HONDA  (อู่ประกัน) 2-10  ปี   รหัส 110   สิ้นสุด 31 มกราคม 2563   

ประเภท1รถกลุ่ม 2 รถยุโรป/รถญี่ปุ่น ซ่อมอู่ 6-15 ปี รหัส 110   สิ้นสุด 31 มกราคม 2563

 รถใหญ่สำหรับ   Isuzu&Hino   สิ้นสุด 31 มกราคม  2563

 รถใหญ่อื่นๆ  นอกจาก Isuzu และ Hino    สิ้นสุด 31 มกราคม  2563

รถใหญ่ประเภท 2 รหัส 320/420/520 อายุรถ 2-20 ปี    สิ้นสุด 31 มกราคม  2563

รถใหญประเภท 3 รหัส 320/420/520    สิ้นสุด 31 มกราคม 2563

Pickup 4  ประตู   อู่ประกัน 2-7 ปี และ 8-15  ปี  สิ้นสุด  31  มกราคม  2563

Pickup 4 ประตู  อู่ห้าง  2-5 ปี   สิ้นสุด  31 มกราคม  2563

Nissan  ซ่อมห้าง  2-5 ปี  รหัส 110 และ 320    สิ้นสุด  31 มกราคม 2563

Mazda ซ่อมอู่ 2-10  ปี รหัส 110 และ  320  สิ้นสุด 31 มกราคม  2563

Fortuner&Pajero&MU-X& MU-7 อู่ห้าง 2-5 ปี อู่ 2-7 ปี   สิ้นสุด  31  มกราคม 2563

Fortuner&Pajero&MU-7 ซ่อมอู่ 8-15 ปี   สิ้นสุด 31 มกราคม 2563

Toyota Alphard & Vellfire อู่ห้าง2-5 ปี อู่ 2-5 ปี   สิ้นสุด 31 มกราคม  2563

รถ Food Truck ซ่อมอู่ 2-10  ปี    สิ้นสุด 31 มกราคม  2563 -Motor Add ON  (เป็นงานเบ็ดเตล็ด) บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

 ตารางกลุ่มรถที่รับ 

เถ้าแก่ขับเอง  แผนประกันภัยชั้น 1  สิ้นสุด 31/12/62

ONE PRICE ห้างทั่วประเทศ มีส่วนลด CCTV   New แถมกล้อง สิ้นสุด 31 ธ.ค.62 เบี้ยขยายถึง 31 มี.ค 63

ONE PRICE อู่ในสัญญา มีส่วนลด CCTV         New แถมกล้อง สิ้นสุด 31 ธ.ค.62 เบี้ยขยายถึง 31 มี.ค 63 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)


BIG SMILE 19 GROUP 2 (ซ่อมอู่)  แพคเกจสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

BIG SMILE 19 PICKUP Rate 1 (ซ่อมอู่) แพคเกจสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

BIG SMILE 19 PICKUP Rate 2 (ซ่อมอู่) แพคเกจสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

BIG SMILE 19 SUV Rate 1 (ซ่อมห้าง) แพคเกจสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

BIG SMILE 19 SUV Rate 2 (ซ่อมห้าง) แพคเกจสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

BIG SMILE 19 SUV Rate 1 (ซ่อมอู่) แพคเกจสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

BIG SMILE 19 SUV Rate 2 (ซ่อมอู่) แพคเกจสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

อัตราเบี้ยรถบรรทุกใหญ่ แพคเกจ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562


 บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)


แบบฟอร์มส่วนลดติดกล้อง CCTV 

สำหรับงานใหม่ SIngle rate กลุ่ม 2 3 4 5 รหัส 110 320 อู่ อายุ 6-10 ปี สิ้นสุด 31/12/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 3 เครื่องเกิน 2000 CC อู่ 2-5 ปี สิ้นสุด31/12/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 3 เครื่องไม่เกิน 2000 CC อู่ 2-5 ปี สิ้นสุด 31/12/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 4 เครื่องเกิน 2000 CC อู่ 2-5 ปี สิ้นสุด 31/12/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 4 เครื่องไม่เกิน 2000 CC อู่ 2-5 ปี สิ้นสุด 31/12/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 5 เครื่องไม่เกิน 2000 CC อู่ 2-5 ปี สิ้นสุด 31/12/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate 110 ปิคอัพ 4 ประตู เกิน 2000 CC อู่ 2-5 ปี สิ้นสุด 31/12/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate 110 ปิคอัพ 4 ประตู ไม่เกิน 2000CC อู่ 2-5 ปี สิ้นสุด31/12/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate 320 ปิคอัพ แบบไม่มีอุปกรณ์เสริม อู่ 2-5 ปี สิ้นสุด 31/12/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate 320 ปิคอัพ แบบมีอุปกรณ์เสริม อู่ 2-5 ปี สิ้นสุด 31/12/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 2 เครื่องเกิน 2000 CC ห้าง 2-5 ปี สิ้นสุด 31/12/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 2 เครื่องไม่เกิน 2000 CC ห้าง2-5 ปี สิ้นสุด 31/12/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 3 เครื่องเกิน 2000 CC ห้าง 2-5 ปี สิ้นสุด 31/12/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 3 เครื่องไม่เกิน 2000 CC ห้าง 2-5 ปี สิ้นสุด 31/12/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 4 เกิน 2000 CC ห้าง 2-5 ปี สิ้นสุด 31/12/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 4 เครื่องไม่เกิน2000 CC ห้าง 2-5 ปี สิ้นสุด31/12/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 5 เครื่องไม่เกิน 2000 CC ห้าง 2-5 ปี สิ้นสุด 31/12/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate 110 ปิคอัพ 4 ประตู เกิน 2000CC ห้าง 2-5ปี สิ้นสุด31/12/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate 110 ปิคอัพ 4 ประตูไม่เกิน 2000CC ห้าง2-5ปี สิ้นสุด31/12/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate 320 ปิคอัพ แบบไม่มีอุปกรณ์ ห้าง 2-5 ปี สิ้นสุด 31/12/62
 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ( มหาชน )       

สำหรับ  Motor 8 UP   ไม่รับคอกโครง ขยายถึง 31/03/63

สำหรับ กลุ่ม 2   ขยายถึง 31/03/63

สำหรับ กลุ่ม 3 4 5 Upper1   ไม่รับคอกโครง ขยายถึง 31/03/63 บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


Mercedes Benz ขยายถึง 31/12/63

BMW ขยายถึง 31/12/63

Chevrolet, Ford, Mazda ขยายถึง 31/12/63

Campaign Asset ซ่อมห้าง ขยายถึง 31/12/63

Campaign Asset ซ่อมอู่ ขยายถึง 31/12/63

Campaign Asset รถบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน อู่/ห้าง ขยายถึง 31/12/63 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อัตราเบี้ย Single rate สำหรับรถกลุ่ม 5 สิ้นสุด 31/12/62

อัตราเบี้ย LMG  SUV อู่ ขยาย;วันสิ้นสุด 31/12/62

อัตราเบี้ย LMG  SUV ห้าง ขยายวันสิ้นสุด 31/12/62

อัตราเบี้ย TOYOTA Alphard,Vellfire และ VOLKSWAGEN Caravelle  ขยายสิ้นสุด 31/12/62

อัตราเบี้ย Single rate pickup on box all models  ขยายวันสิ้นสุด 31/12/62 

อัตราเบี้ย โครงการ ONE PRICE    ขยายวันสิ้นสุด 31/12/62

อัตราเบี้ย ประเภท 1 รถบรรทุก  1-9 ปี  อู่  ขยายวันสิ้นสุด 31/12/62

อัตราเบี้ย ประเภท 1 MG อู่ สิ้นสุด 31/12/62  บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

     ระยะเวลาแคมเปญ เริ่ม 01/05/2562 ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

เบี้ยประกันทั้งหมดมีผลบังคับ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

Eco Car2019

SUV 2019

Isuzu MU-7,MU-X 2019

Isuzu D-Max 2019 เบี้ยติดตั้งและไม่ติดตั้งโครงหลังคา/คอก

Isuzu D-Max Plus 2019 เบี้ยติดตั้งและไม่ติดตั้งโครงหลังคา/คอก

Toyota,Ford 2019 เบี้ยติดตั้งและไม่ติดตั้งโครงหลังคา/คอก

Chevrolet Nissan Mazda Mitsubishi 2019 เบี้ยติดตั้งและไม่ติดตั้งโครงหลังคา/คอก สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 เบี้ยประกันทั้งหมดมีผลบังคับ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

Single Rate รถเก๋ง,รถกระบะ4 ประตู,กระบะมีแค็ปจดชื่อบุคคล (แคมเปญรหัส A01)

Single Rate รถเก๋งเบี้ยเหมารถยุโรป (แคมเปญรหัส A06) 

เงื่อนไขความคุ้มครองประกันซ่อมศูนย์จ่ายน้อยตามโฆษณา (แคมเปญรหัส 700)

เงื่อนไขความคุ้มครองประกันตามไมล์ "ยกกำลัง2" บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด ( มหาชน)

เริ่มใช้ตั่งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2562

Single Rate จัดเต็ม 2019 (ซ่อมอู่)

Single Rate จัดเต็ม 2019 (ซ่อมห้าง)
  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


ISUZU DMAX 4 ประตู  สามารถใช้ได้ถึง 31 พฤษภาคม 2563

ISUZU DMAX 2 ประตู  สามารถใช้ได้ถึง 31 พฤษภาคม 2563

ISUZU MU 7สมารถใช้ได้ถึง 31 พฤษภาคม 2563

ISUZU MU X สามารใช้ได้ถึง 31 พฤษภาคม 2563

MITSUBISHI PAJERO SPORT สามารถใช้ได้ถึง 31 พฤษภาคม 2563

MITSUBISHI TRITON 4 ประตู สามารถใช้ได้ถึง 31 พฤษภาคม 2563 

MITSUBISHI TRITON 2 ประตู สมารถใช้ได้ถึง 31 พฤษภาคม 2563

NISSAN MARCH สามารถใช้ได้ถึง 31 พฤษภาคม 2563

TOYOTA VIOS สามารถใช้ได้ถึง 31 พฤษภาคม 2563

TOYOTA YARIS สามารถใช้ได้ถึง 31 พฤษภาคม 2563

TOYOTA FORTUNER สามารถใช้ได้ถึง 31 พฤษภาคม 2563

TOYOTA HILUX 2 ประตู สามารถใช้ได้ถึง 31 พฤษภาคม 2563 

TOYOTA HILUX 4 ประตู สามารถใช้ได้ถึงว 31 พฤษภาคม 2563

FORD  FIESTA  สามารถใช้ได้ถึง 31 พฤษภาคม 2563

HONDA CITY สามารถใช้ได้ถึง 31 พฤษภาคม 2563

HONDA CIVIC สามารถใช้ได้ถึง  31 พฤษภาคม 2563

HONDA CRV  สามารถใช้ได้ถึง 31 พฤษภาคม 2563

HONDA JAZZ  สามารถใช้ได้ถึง 31 พฤษภาคม 2563 บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


NO CLAIM เปรมเว่อร์  สามารถใช้ได้ถึงวันที่  30 มิถุนายน 2563
  บริษัท อินทร ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

เบี้ยแพกแกจประจำปี 2562
 • บมจ.ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) มหาชน
  • แพกเกจทั้งหมดเริ่มใช้ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2562 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง


                                                 


     บริษัท แอกซ่า ประกันภัย จำกัด (ประเทศไทย)                                                 

      บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
   ขึ้นข้างบน