ดาวน์โหลดเบี้ยประเภท 1 (สำเร็จรูป)


    บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)

- แบบฟอร์มแจ้งทำประกันภัย (โครงการ High Sum Insured) 


- Used Car Special G3-4 อายุรถ 6-12 ปี (ซ่อมอู่) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

- Used Car Special G5 อายุรถ 6-12 ปี (ซ่อมอู่) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

- GG Motor by Region (ซ่อมอู่)   สิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2563 

- DG Motor by Region (ซ่อมห้าง)   สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563

GG Motor Gen X อายุรถ 1-10 ปี (ซ่อมอู่)  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

- DG Motor Gen X อายุรถ 1-7 ปี (ซ่อมห้าง)  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

- Campaign GG Fortuner (ซ่อมอู่) สิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2563

- Campaign DG Fortuner (ซ่อมห้าง)  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2563

Truck We Insure รถกระบะบรรทุกขนาดใหญ่ (ซ่อมอู่) สิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2563

Truck We Insure รถหัวลาก (ซ่อมอู่ )  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2563  


 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด(มหาชน)


 ประเภท 1 SUV , Pick-Up , เก๋ง ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
  บริษัท ไอโออิกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 Single Rate (กลุ่ม 345 SUV) 110 สิ้นสุด 31/12/63

 Single Rate TOYOTA 110,210,320 สิ้นสุด 31/12/63

 ปิคอัพ 210 สิ้นสุด 31/12/63

 Single Rate Hyundai Grand Starex, H-1 110,210 สิ้นสุด 31/12/63

 รถตู้ 220  รับจ้างหรือให้เช่าเป็นครั้งคราว, รถรับส่งนักเรียน, รวมถึงรถรับส่งพนักงาน, คนงาน สิ้นสุด 30/06/64 บริษัท คิง ไว ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)


Family man สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

TIP 2020 กลุ่ม SUV (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

TIP 2020 กลุ่ม 2 (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

TIP 2020 กลุ่ม 3 (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

TIP 2020 กลุ่ม 4 (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

TIP 2020 กลุ่ม 5 (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

TIP 2020 กระบะ 110 (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

TIP 2020 กระบะ 320 (ไม่รับในนามนิติบคุล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563             


 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

อัตราเบี้ยประกันดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

** แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 2  BMW

** แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 2 Benz,Toyota,Lexus

** แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 3 ยี่ห้อ Honda&MG

** แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 3 ทั่วไป ยกเว้น Honda

** แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 3 SUV

** แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 4 ทั่วไป ยกเว้น Honda

** แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 5

** PICK UP TOYOTA (แบบต่อเติมและไม่ต่อเติม)

** PICK UP NON TOYOTA (แบบต่อเติมและไม่ต่อเติม) 

 


 บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)


อัตราเบี้ยประกันดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

-แคมเปญ SUV/MPV Eco Package

-แคมเปญ LUXURY Toyota Lexus

-แคมเปญ PiCK Up ติดคอก

-แคมเปญ Pick Up Classic

-แคมเปญ Pick Up Eco Package
 บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


- แพคเกจ เบี้ยประกันภัยรถยนต์ ประเภท1 ซ่อมอู่อายุรถ 1-15 ปี สิ้นสุด31/10/63

- แพคเกจ เบี้ยประกันภัยรถยนต์ ประเภท1 ซ่อมอู่อายุรถ 11-15 ปี สิ้นสุด31/10/63 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประเภท 1 ซ่อมอู่/ซ่อมห้าง  Chevrolet 2020

ONE  PRICE  กลุ่ม 3 และกระบะจดเก๋ง  ซ่อมอู่ /ซ่อมห้าง  สิ้นสุด  31  ธันวาคม  2563  

ONE PRICE SPECIAL  กลุ่ม  4 ซ่อมอู่ /ซ่อมห้าง สิ้นสุด  31 ธันวาคม  2563

ONE PRICE  SPECIAL  กลุ่ม 5 ซ่อมอู่ / ซ่อมห้าง สิ้นสุด 31  ธันวาคม  2563

ONE PRICE  กระบะปิคอัพ ซ่อมอู่ / ซ่อมห้าง สิ้นสุด 31 ธันวาคม  2563 

BENZ ซ่อมห้าง  2-5 ปี สิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2563

Group 2 ซ่อมอู่  2-10 ปี  สิ้นสุด  31 ธันวาคม  2563

Group 2 ซ่อมห้าง 2-5  ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

             - ตารางแบ่งกลุ่มรถ


-อัตราเบี้ย Honda city  สิ้นสุด 31/12/2563

-อัตราเบี้ย Honda civic สิ้นสุด 31/12/2563

-อัตราเบี้ยประเภท 1 รถกลุ่ม  4 (สำหรับทะเบียน กรุงเทพและปริมณฑล)เริ่ม สิ้นสุด 31/12/2563 

-อัตราเบี้ยประเภท 1 รถกลุ่ม  4  (สำหรับทะเบียนต่างจังหวัด)เริ่ม สิ้นสุด 31/12/2563

-อัตราเบี้ยประเภท 1 รถกลุ่ม  5 (สำหรับทะเบียน กรุงเทพและปริมณฑล) สิ้นสุด 31/12/2563 

-อัตราเบี้ยประเภท 1 รถกลุ่ม  5  (สำหรับทะเบียนต่างจังหวัด) สิ้นสุด 31/12/2563

-อัตราเบี้ยประเภท 1 รถกลุ่ม 3 และกระบะ 4 ประตู (สำหรับทะเบียน กรุงเทพและปริมณฑล) สิ้นสุด 31/12/2563 

-อัตราเบี้ยประเภท 1 รถกลุ่ม 3 และกระบะ 4 ประตู (สำหรับทะเบียนต่างจังหวัด) สิ้นสุด 31/12/2563 


 บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

                                 


        


         

    


   บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

แคมเปญกลุ่ม 3-5 รหัส 110 ซ่อมอู่ซ่อมห้าง สิ้นสุด 31 ธันวาคม  2563

แคมเปญรถยนต์ FORD ซ่อมห้าง ป้ายแดง รหัส 110 และ 320 สิ้นสุด 31  ธันวาคม 2563

แคมเปญ MG ป้ายแดง ซ่อมห้าง  สิ้นสุด 31  ธันวาคม  2563

แคมเปญ MG อายุรถ 2-5 ปี ซ่อมห้าง สิ้นสุด  31  ธันวาคม 2563

แคมเปญ MG  อายุรถ 2-7 ปี ซ่อมอู่ สิ้นสุด 31  ธันวาคม  2563

แคมเปญ TOYOTA ป้ายแดง ซ่อมห้าง  สิ้นสุด 31  ธันวาคม   2563

แคมเปญ TOYOTA  รหัส 110 ซ่อมอู่ซ่อมห้าง สิ้นสุด  31 ธันวาคม 2563

แคมเปญ NON TOYOTA รหัส 110 ซ่อมอู่ซ่อมห้าง สิ้นสุด 31 ธันวาคม 

แคมเปญ HONDA Used Car   ซ่อมอู่  สิ้นสุด  31 ธันวาคม 2563

แคมเปญ HONDA Used Car 2-5 ปี  ซ่อมห้าง สิ้นสุด 31 มีนาคม  2564

แคมเปญ NISSAN USED CAR ซ่อมอู่ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

แคมเปญ MAZDA   รหัส  110 และ 320 ซ่อมอู่ สิ้นสุด  31 ธันวาคม 2563

แคมเปญ  Chevrolet  ป้ายแดง  สิ้นสุด  31  ธันวาคม 2563

แคมเปญ  Chevrolet  Used  car  สิ้นสุด  31  ธันวาคม 2563

แคมเปญรถกระบะบรรทุก 320 อายุ 2-10 ปี ซ่อมอู่ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

แคมเปญ Mini Truck และ Food Truck สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

แคมเปญ KIA Grand Carnival   ป้ายแดง สิ้นสุด 31 ธันวาคม   2563

แคมเปญ KIA Grand Carnival ซ่อมอู่ซ่อมห้าง สิ้นสุด 31  ธันวาคม   2563

แคมเปญ HYUNDAI H-1  สิ้นสุด  31 ธันวาคม  2563

แคมเปญ Toyota Alphard และ TOYOTA Vellfire ป้ายแดง สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

แคมเปญ ToyotaAlphard และTOYOTAVellfire ซ่อมอู่ซ่อมห้างสิ้นสุด 31 ธันวาคม2563

แคมเปญรถบรรทุกใหญ่ป้ายแดง สิ้นสุด 31 ธันวาคม  2563

แคมเปญรถใหญ่อื่นๆUsed Car สิ้นสุด 31 ธันวาคม  2563

แคมเปญรถใหญ่  ISUZU และ HINO Used Car สิ้นสุด  31 ธันวาคม  2563


 -Motor Add ON  (เป็นงานเบ็ดเตล็ด) บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

 ตารางกลุ่มรถที่รับ   บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)


SUV ซ่อมห้าง RATE 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

SUV ซ่อมห้าง RATE 2 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

SUV ซ่อมอู่ RATE 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

SUV ซ่อมอู่ RATE 2 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

SEDAN GROUP 2 ซ่อมห้าง RATE 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

SEDAN GROUP 2 ซ่อมอู่ RATE 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

SEDAN GROUP 2 ซ่อมอู่ RATE 2 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

SEDAN GROUP 3 ซ่อมอู่ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

SEDAN GROUP 4 ซ่อมห้าง สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

SEDAN GROUP 4 ซ่อมอู่ RATE 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

SEDAN GROUP 4 ซ่อมอู่ RATE 2 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

SEDAN GROUP 5 ซ่อมอู่ RATE 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

SEDAN GROUP 5 ซ่อมอู่ RATE 2 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

SEDAN GROUP 5 ซ่อมอู่ RATE 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ISUZU D-MAX 110 ซ่อมห้าง สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

PICK-UP 110/320 ซ่อมอู่ RATE 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

PICK-UP 110/320 ซ่อมอู่ RATE 2 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

PICK-UP 320 กระบะติดคอก/ตู้ ซ่อมอู่ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รถยนต์บรรทุกประเภท1 (ซ่อมอู่ 1-10 ปี) รหัส320,420,และ520


 บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)


แบบฟอร์มส่วนลดติดกล้อง CCTV 

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 3 เครื่องเกิน 2000 CC อู่ 2-5 ปี  สิ้นนสุด 30/06/64

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 3 เครื่องไม่เกิน 2000 CC อู่ 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/64

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 4 เครื่องเกิน 2000 CC อู่ 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/64

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 4 เครื่องไม่เกิน 2000 CC อู่ 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/09/64

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 5 เครื่องไม่เกิน 2000 CC อู่  2-5 ปี  สุด 30/06/64

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 2 เครื่องเกิน 2000 CC ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/64

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 2 เครื่องไม่เกิน 2000 CC ห้าง2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/64   

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 3 เครื่องเกิน 2000 CC ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/64

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 3 เครื่องไม่เกิน 2000 CC ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/64

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 4 เครื่องเกิน 2000 CC ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/64

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 4 เครื่องไม่เกิน2000 CC ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/64

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 5 เครื่องไม่เกิน 2000 CC  ห้าง 2-5 ปี  สุด 30/06/64

สำหรับ งานใหม่ รหัส 110 ปิคอัพ 4 ประตู เกิน 2000 CC อู่ 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/64

สำหรับ งานใหม่ รหัส 110 ปิคอัพ 4 ประตู ไม่เกิน 2000CC อู่ 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/64

สำหรับ งานใหม่ รหัส 110 ปิคอัพ 4 ประตู เกิน 2000CC ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/64

สำหรับ งานใหม่ รหัส 110 ปิคอัพ 4 ประตูไม่เกิน 2000CC ห้าง2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/64

สำหรับงานใหม่ รถกลุ่ม 2 3 4 5 ปิคอัพ 4 ประตู และ 320 อู่ 6-10 ปี สิ้นสุด 30/6/64  บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ( มหาชน )


*** การรับประกันแบบ ซ่อมห้างรับแค่ 3ปี ***

กลุ่ม 2 ซ่อมห้าง รับถึง 3 ปี 110 สิ้นสุด 31/12/63

กลุ่ม 3 4 5 ซ่อมห้าง รับรถถึง 3 ปี 110,320  ไม่รับรถมีคอกโครง สิ้นสุด 31/12/63

กลุ่ม 3 4 5 ซ่อมอู่ 110,320  ไม่รับรถมีคอกโครง สิ้นสุด 31/12/63

Motor 8 UP 110 ไม่รับรถมีคอกโครง สิ้นสุด 31/12/63 บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


Mercedes Benz 110 สิ้นสุด 31/12/63

BMW 110 สิ้นสุด 31/12/63

Chevrolet, Ford, Mazda 110,320 สิ้นสุด 31/12/63 Chevrolet เช็คทุนประกันกับสินทรัพย์เท่านั้น

Campaign Asset ซ่อมห้าง 110 สิ้นสุด 31/12/63

Campaign Asset ซ่อมอู่ 110 สิ้นสุด 31/12/63

Campaign Asset รถบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน อู่/ห้าง 110,320 สิ้นสุด 31/12/63

ประเภท 1 SUV ซ่อมอู่ 110 สิ้นสุด 31/12/63

ประเภท 1 Isuzu ซ่อมอู่ 110,320 สิ้นสุด 31/12/63

Campaign Asset รถบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน สำหรับรถติดตั้งตู้/โครงเหล็ก/คอก 320 สิ้นสุด 31/12/63


 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อัตราเบี้ย Single rate สำหรับรถกลุ่ม 5 สิ้นสุด 31/12/63

อัตราเบี้ย LMG  SUV อู่  วันสิ้นสุด 31/12/63

อัตราเบี้ย TOYOTA Alphard,Vellfire และ VOLKSWAGEN Caravelle  สิ้นสุด 31/12/63

อัตราเบี้ย Single rate pickup on box all models  วันสิ้นสุด 31/12/63

อัตราเบี้ย โครงการ ONE PRICE    วันสิ้นสุด 31/12/63  บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

     ระยะเวลาแคมเปญ เริ่ม 01/05/2562 ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง


 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

อัตราเบี้ยประกันดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563Eco Car 2020

SUV 2020

Toyota Fortuner 2020

Isuzu MU-X,MU-7 2020

Isuzu D-Max 2020 เบี้ยแบบติดตั้งโครงหลังคา /คอก

Isuzu D-Max 2020 เบี้ยแบบไม่ติดตั้งโครงหลังคา /คอก

Isuzu D-Max Plus 2020 เบี้ยแบบติดตั้งโครงหลังคา /คอก

Isuzu D-Max Plus 2020 เบี้ยแบบไม่ติดตั้งโครงหลังคา /คอก

Toyota Hilux 2020 เบี้ยแบบไม่ติดตั้งโครงหลังคา /คอก

Toyota,Ford,Mazda 2020 เบี้ยแบบติดตั้งโครงหลังคา/คอก

Toyota,Ford,Mazda 2020 เบี้ยแบบไม่ติดตั้งโครงหลังคา/คอก

Mitsubishi,Nissan 2020 เบี้ยแบบติดตั้งโครงหลังคา/คอก

Mitsubishi,Nissan 2020 เบี้ยแบบไม่ติดตั้งโครงหลังคา/คอก
 สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อัตราเบี้ยประกันดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563


Single Rate รถเก๋งเบี้ยเหมารถยุโรป (แคมเปญรหัส A06) 

Single Rate รถเก๋ง,รถกระบะ4 ประตู,กระบะมีแค็ปจดชื่อบุคคล (แคมเปญรหัส A01)

Single Rate รถเก๋งส่วนบุคคล , รถกระบะมีแค๊ปจดชื่อบุคคล (แคมเปญ C04 ซ่อมห้าง)

Single Rate รถเก๋ง,รถกระบะ 4 ประตู, รถกระบะมีแค็ปจดชื่อบุคคล(แคมเปญรหัส C16) บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด ( มหาชน)

Single Rate จัดเต็ม 2020 (ซ่อมอู่) สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Single Rate จัดเต็ม 2020 (ซ่อมห้าง)สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

CAMPAIGN รถกระบะเพื่อการพาณิชย์ (ซ่อมอู่) สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


แคมเปญประเภท1 รหัส110 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

FAMILY LOVE MAZDA CX-3 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

FAMILY LOVE HONDA CR-V สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

FAMILY LOVE NISSAN X-TRAIL สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

FAMILY LOVE SUZUKI SWIFT สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

FAMILY LOVE TOYOTA FORTUNER สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

FAMILY LOVE MITSUBISHI PAJERO SPORT สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

FAMILY LOVE ISUZU D-MAX และ ISUZU MU-X สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


  บริษัท อินทร ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1  Honda เริ่มใช้ 26/05/2020

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1  Ford เริ่มใช้ 26/05/2020

เงื่อนไขความคุ้มครอง                                             
 • บมจ.ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) มหาชน
  • แพกเกจทั้งหมดเริ่มใช้ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง


                                                 


     บริษัท แอกซ่า ประกันภัย จำกัด (ประเทศไทย)

   Single Premium Mercedes-Benz & BMW  สิ้นสุด 31/12/63
   AXA Motor Drive Forward SUV and Pickup  สิ้นสุด 31/12/63
   AXA Motor Single Premium SUV and Pickup  สิ้นสุด 31/12/63
                                                     

      บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)


    บริษัท เอ็มเอสไอจีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

   -  ประเภท  1  SUV-Easy   สิ้นสุด  31 ธันวาคม  2563

   - ประเภท 1 กลุ่ม 5 ECO-Easy สิ้นสุด 31  ธันวาคม 2563

   - ประเภท 1 สำหรับรถยี่ห้อ ISUZU สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

   ประเภท  1  MG  ซ่อมห้าง 1-5 ปี    สิ้นสุด  31 ธันวาคม 2563

                                    

           

            

       


   บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 


   อัตราเบี้ยประกันดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563


   ตัวอย่าง : เงื่อนไขการรับประกันภัยรถกระบะบรรทุก

   - อัตราเบี้ยประเภท 1 รถเก๋ง SUV Used Car อายุรถ 2-5ปี ห้าง

   -อัตราเบี้ยประเภท 1 ยี่ห้อ Honda อายุรถ 2-4 ปี ห้าง 

   -อัตราเบี้ยประเภท 1 สำหรับรถ TOYOTA รุ่น Vellfire , Alphard อายุรถ 2-5 ปีอู่,ห้าง

   -อัตราเบี้ยประเภท 1 สำหรับรถ TOYOTA รุ่น Vellfire , Alphard อายุรถ 6-10 ปีู่

   -อัตราเบี้ยประเภท 1 สำหรับรถ Hundai H-1 อายุรถ 2-5 ปี อู่,ห้าง

   -อัตราเบี้ยประเภท 1 รถเก๋ง Eco car,City car อายุรถ 2-5 ปี ห้าง

   -อัตราเบี้ยประเภท 1 รถเก๋ง Eco car,City car อายุรถ 6-10 ปี อู่

   -อัตราเบี้ยประเภท 1 กระบะ Non Toyota อายุรถ 2-5 ปี ห้าง

   -อัตราเบี้ยประเภท 1 กระบะ Non Toyota อายุรถ 6-10 ปี อู่

   -อัตราเบี้ยประเภท 1 กระบะ ยี่ห้อ Toyota อายุรถ 2-4 ปี ห้าง

   -อัตราเบี้ยประเภท 1 สำหรับ Isuzu รุ่น D-max ,mu-7,mu-x อายุรถ 2-10อู่,ห้าง

   -อัตราเบี้ยประเภท 1 สำหรับ รถ Toyota Fortuner 6-10 ปี อู่

   -อัตราเบี้ยประเภท 1 Nissan Used car อายุรถ 2-5 ปี ห้าง


   ขึ้นข้างบน