ดาวน์โหลดเบี้ยประเภท 1 (สำเร็จรูป)


    บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)

- แบบฟอร์มแจ้งทำประกันภัย (โครงการ High Sum Insured) 

- AA บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

- Used Car Special G3-4 อายุรถ 6-12 ปี (ซ่อมอู่) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

- Used Car Special G5 อายุรถ 6-12 ปี (ซ่อมอู่) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

- GG Motor by Region (ซ่อมอู่)   สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

- DG Motor by Region (ซ่อมห้าง)   สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

GG Motor Gen X อายุรถ 1-10 ปี (ซ่อมอู่)  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

- DG Motor Gen X อายุรถ 1-7 ปี (ซ่อมห้าง)  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

- Campaign GG Fortuner (ซ่อมอู่) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

- Campaign DG Fortuner (ซ่อมห้าง)  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

Truck We Insure รถหัวลาก (ซ่อมอู่ )  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

- Truck We Insure รถบรรทุกขนาดใหญ่ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

- เบี้ยพิเศษ Campaign GG Fortuner (2-12 Years ) เริ่มมีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

- เบี้ยพิเศษ GG Motor Gen X  เริ่มมีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

- เบี้ยพิเศษ Motor By Region  เริ่มมีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

- เบี้ยพิเศษ Used Car Special G 3-4 เริ่มมีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

- เบี้ยพิเศษ Used Car Special G 5 เริ่มมีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564


 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด(มหาชน)


  บริษัท ไอโออิกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 Single Rate Hyundai Grand Starex, H-1 110,210 สิ้นสุด 31/12/64

 Single Rate (กลุ่ม 345 SUV) 110 สิ้นสุด 31/12/64

 Single Rate (กลุ่ม 345 SUV) 110  กระบะ 210  ซ่อมอู่      สิ้นสุด 31/12/64

 Single Rate TOYOTA 110,210,320 สิ้นสุด 31/12/64

 กระบะบรรทุก 320 สิ้นสุด 31/12/64

 ปิคอัพ 210 สิ้นสุด 31/12/64

 รถตู้ 220 สิ้นสุด 31/12/64 บริษัท คิง ไว ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)


Family man สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

TIP 2020 กลุ่ม SUV (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

TIP 2020 กลุ่ม 2 (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

TIP 2020 กลุ่ม 3 (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

TIP 2020 กลุ่ม 4 (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

TIP 2020 กลุ่ม 5 (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

TIP 2020 กระบะ 110 (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

TIP 2020 กระบะ 320 (ไม่รับในนามนิติบคุล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564             


 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

อัตราเบี้ยประกันดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 2  BMW

แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 2 Benz,Toyota,Lexus

แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 3 ยี่ห้อ Honda&MG

แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 3 ทั่วไป ยกเว้น Honda

แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 3 SUV

แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 4 ทั่วไป ยกเว้น Honda

แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 5

PICK UP TOYOTA (แบบต่อเติมและไม่ต่อเติม)

PICK UP NON TOYOTA (แบบต่อเติมและไม่ต่อเติม) 

ป้ายแดง รถกลุ่ม3 ซ่อมอู่ ซ่อมห้าง

ป้ายแดง รถกลุ่ม4 ซ่อมอู่ ซ่อมห้าง

ป้ายแดง รถกลุ่ม5 ซ่อมอู่ ซ่อมห้าง

ป้ายแดง รถกระบะ 4ประตู ซ่อมอู่ ซ่อมห้าง

ป้ายแดง รถกระบะ 2 ประตู แบบต่อเติมและไม่ต่อเติม ซ่อมอู่ ซ่อมห้าง

 


 บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)


อัตราเบี้ยประกันดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Pickup Standard
Pickup SME (กระบะติดคอก)
Pickup Classic
Pickup Eco
Luxury Toyota & Lexus (DG) ซ่อมห้าง
Luxury Toyota & Lexus (GG) ซ่อมอู่
Mini (DG + GG) ซ่อมห้าง+ซ่อมอู่
SUV/MPV Eco
Van
 บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


- แพคเกจ เบี้ยประกันภัยรถยนต์ ประเภท1 รหัส 110 320 ซ่อมอู่อายุรถ 1-7 ปี สิ้นสุด 30/09/64

- แพคเกจ เบี้ยประกันภัยรถยนต์ ประเภท1 รหัส 110 320 ซ่อมอู่อายุรถ 8-10 ปี สิ้นสุด 30/09/64

- แพคเกจ เบี้ยประกันภัยรถยนต์ ประเภท1 รหัส 110 320 ซ่อมอู่อายุรถ 11-15  ปี สิ้นสุด 30/09/64


ตารางทุนประกันภัยไทยไพบูลย์ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประเภท 1 ซ่อมอู่/ซ่อมห้าง  Chevrolet 2020

ONE PRICE กลุ่ม 3 และกระบะจดเก๋ง ซ่อมอู่/ ซ่อมห้าง  สิ้นสุด 31  ธันวาคม  2564

ONE PRICE กลุ่ม 4 ซ่อมอู่/ซ่อมห้าง สิ้นสุด 31 ธันวาคม  2564

ONE PRICE  กลุ่ม  5 ซ่อมอู่/ซ่อมห้าง สิ้นสุด 31  ธันวาคม  2564

ONE PRICE  กระบะปิคอัพ ซ่อมอู่ / ซ่อมห้าง  สิ้นสุด   31 ธันวาคม 2564

BENZ  ซ่อมห้าง  3-5 ปี สิ้นสุด 31  ธันวาคม  2564

Group 2 ซ่อมอู่ 2-10 ปี สิ้นสุด  31 ธันวาคม   2564

Group 2ซ่อมห้าง 2-5ปี สิ้นสุด  31 ธันวาคม  2564 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

             - ตารางแบ่งกลุ่มรถ

เบี้ย Honda city  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

เบี้ย Honda civic สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ประเภท 1 รถกลุ่ม  4 (สำหรับทะเบียน กรุงเทพและปริมณฑล) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ประเภท 1 รถกลุ่ม  4  (สำหรับทะเบียนต่างจังหวัด) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ประเภท 1 รถกลุ่ม  5 (สำหรับทะเบียน กรุงเทพและปริมณฑล) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ประเภท 1 รถกลุ่ม  5  (สำหรับทะเบียนต่างจังหวัด) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ประเภท 1 รถกลุ่ม 3 และกระบะ 4 ประตู (สำหรับทะเบียน กรุงเทพและปริมณฑล) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ประเภท 1 รถกลุ่ม 3 และกระบะ 4 ประตู (สำหรับทะเบียนต่างจังหวัด) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

เบี้ยกระบะ 320 ประเภท 1 (มีอุปกรณ์เสริม) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

เบี้ยกระบะ 320 ประเภท 1 (ไม่มีอุปกรณ์เสริม) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

เบี้ยกระบะ 320 ประเภท 1 สำหรับรถกระบะที่จดทะเบียนในนามส่วนบุคคล สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

เบี้ยรหัส 110 สำหรับกระบะ 4 ประตู กลุ่ม 3  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

เบี้ยรหัส 110 สำหรับ SUV กลุ่ม 3  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

         แคมเปญ  SUV   สิ้นสุด  31   ธันวาคม   2564    

        แคมเปญกระบะจดเก๋ง และ  ECO   สิ้นสุด 31  ธันวาคม  2564                

       


         

    


   บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


แคมเปญกลุ่ม  3-5    สิ้นสุด  31 ธันวาคม   2564

แคมเปญ   Suv Sabai  2-15 ปี ซ่อมอู่ สิ้นสุด  31 ธันวาคม 2564

แคมเปญ HONDA USED CAR  ซ่อมห้าง  2-5 ปี สิ้นสุด  31 มีนาคม  2565

แคมเปญ  Chevrolet Used  Car  2-5 ปี  ซ่อมอู่  สิ้นสุด  31  ธันวาคม  2564

แคมเปญ MAZDA  ซ่อมอู่ สิ้นสุด  31 ธันวาคม  2564

แคมเปญ  MG  สิ้นสุด 31 ธันวาคม  2564

แคมเปญ Nissan Used Car  ซ่อมห้าง  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

แคมเปญ Sedan Sabai Size S 110 ซ่อมอู่  สิ้นสุด  31 ธันวาคม  2564

แคมเปญ Sedan Sabai Size M 110 ซ่อมอู่ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

แคมเปญ Sedan Sabai Size L  110  ซ่อมอู่   สิ้นสุด  31 ธันวาคม  2564 

แคมเปญ Sedan Sabai MG One Price 110 ซ่อมอู่ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

แคมเปญ Toyota  Used  Car 2-5  ปี  ซ่อมห้าง สิ้นสุด  31 ธันวาคม  2564

แคมเปญ Pick up sabai D ซ่อมห้าง  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

แคมเปญ Pick up sabai  สิ้นสุด  31 ธันวาคม 2564

แคมเปญ MPV SABAI Used Car  ซ่อมห้างและซ่อมอู่ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564


แคมเปญรถบรรทุกใหญ่ป้ายแดง สิ้นสุด 31 ธันวาคม  2564

แคมเปญรถบรรทุกใหญ่ป้ายแดง  HINO  สิ้นสุด  31 ธันวาคม  2564

แคมเปญรถบรรทุกใหญ่  ISUZU และ HINO Used Car  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

แคมเปญรถบรรทุกใหญ่ยี่ห้ออื่น ๆ   สิ้นสุด  31 ธันวาคม  2564


 -Motor Add ON  (เป็นงานเบ็ดเตล็ด) บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

 ตารางกลุ่มรถที่รับ  

เถ้าแก่ขับเอง   320 สิ้นสุด 31/12/64

แผนสุขใจ ซ่อมห้าง  สิ้นสุด 31/12/64

แผนสุขใจ ซ่อมอู่  สิ้นสุด 31/12/64

สิทธิพิเศษ TV COOL เฉพาะประเภท 1 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)


SUV ซ่อมห้าง RATE 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

SUV ซ่อมห้าง RATE 2 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

SUV ซ่อมอู่ RATE 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

SUV ซ่อมอู่ RATE 2 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

SEDAN GROUP 2 ซ่อมห้าง RATE 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

SEDAN GROUP 2 ซ่อมอู่ RATE 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

SEDAN GROUP 2 ซ่อมอู่ RATE 2 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

SEDAN GROUP 3 ซ่อมอู่ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

SEDAN GROUP 4 ซ่อมห้าง สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

SEDAN GROUP 4 ซ่อมอู่ RATE 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

SEDAN GROUP 4 ซ่อมอู่ RATE 2 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

SEDAN GROUP 5 ซ่อมอู่ RATE 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

SEDAN GROUP 5 ซ่อมอู่ RATE 2 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

SEDAN GROUP 5 ซ่อมอู่ RATE 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ISUZU D-MAX 110 ซ่อมห้าง สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประเภท 1 รถยนต์พลังงานไฟฟ้า Muangthai Motor EV สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประเภท 1 แพ็คเกจ OK Type 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

HYUNDAl H-1  210 ซ่อมห้าง สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

HYUNDAl H-1  210 ซ่อมอู่  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

PICK-UP 110/320 ซ่อมอู่ RATE 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

PICK-UP 110/320 ซ่อมอู่ RATE 2 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

PICK-UP 320 กระบะติดคอก/ตู้ ซ่อมอู่ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รถบรรทุกประเภท1 โครงการ Happy Big Truckรหัส 320,420,520 สิ้นสุด31ธันวาคม 2564 

 บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)


แบบฟอร์มส่วนลดติดกล้อง CCTV 

งานใหม่ รถกลุ่ม 4 เครื่องไม่เกิน 2000 CC อู่ 2-5 ปี   สิ้นสุด 31/12/64

งานใหม่ รถกลุ่ม 5 เครื่องไม่เกิน 2000 CC อู่  2-5 ปี  สิ้นสุด 31/12/64

งานใหม่ รถกลุ่ม 2 เครื่องเกิน 2000 CC ห้าง 2-5 ปี   สิ้นสุด 31/12/64

งานใหม่ รถกลุ่ม 2 เครื่องไม่เกิน 2000 CC ห้าง2-5 ปี  สิ้นสุด 31/12/64   

งานใหม่ รถกลุ่ม 3 เครื่องเกิน 2000 CC ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 31/12/64

งานใหม่ รถกลุ่ม 3 เครื่องไม่เกิน 2000 CC ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 31/12/64

งานใหม่ รถกลุ่ม 4 เครื่องเกิน 2000 CC ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 31/12/64

งานใหม่ รถกลุ่ม 4 เครื่องไม่เกิน2000 CC ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 31/12/64

งานใหม่ รถกลุ่ม 5 เครื่องไม่เกิน 2000 CC  ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 31/12/64

งานใหม่ รหัส 110 ปิคอัพ 4 ประตู เกิน 2000 CC อู่ 2-5 ปี  สิ้นสุด 31/12/64

งานใหม่ รหัส 110 ปิคอัพ 4 ประตู ไม่เกิน 2000CC อู่ 2-5 ปี  สิ้นสุด 31/12/64

งานใหม่ รหัส 110 ปิคอัพ 4 ประตู เกิน 2000CC ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 31/12/64

งานใหม่ รหัส 110 ปิคอัพ 4 ประตูไม่เกิน 2000CC ห้าง2-5 ปี  สิ้นสุด 31/12/64

อัตราเบี้ย SUV PPV MPV กลุ่ม 2 3 4 และปิคอัพ 4 ประตู ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 31/12/64

อัตราเบี้ย SUV PPV MPV กลุ่ม 2 3 4 และปิคอัพ 4 ประตู อู่ 6-15 ปี  สิ้นสุด 31/12/64

อัตราเบี้ย Single Rate STD กลุ่ม 2 3 4 ปิคอัพ 4 ประตู และ ปิคอัพ 2 ประตู อู่ 6-10 ปี   

 สิ้นสุด 31/12/64

งานใหม่ รหัส 320 ปิคอัพ แบบไม่มีอุปกรณ์  อู่ 2-5 ปี  สิ้นสุด 31/12/64

งานใหม่ รหัส 320 ปิคอัพ แบบมีอุปกรณ์  อู่ 2-5 ปี  สิ้นสุด 31/12/64

งานใหม่ รหัส 320 ปิคอัพ แบบไม่มีอุปกรณ์  ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 31/12/64

งานใหม่ รหัส 320 รถปิคอัพบรรทุกใช้เพื่อการพาณิชย์ ติดตั้งคอกเหล็ก คอกไม้ และตู้แห้งบรรทุก 2-10 ปี  สิ้นสุด 31/12/64

 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ( มหาชน )


รถยนต์ไฟฟ้า ชั้น1 ซ่อมห้าง สิ้นสุด 31/12/2564

กลุ่ม 2 ซ่อมอู่ ซ่อมห้าง New Pricing Upper Select  สิ้นสุด 31/12/2564

SEI 35 UP ระบุผู้ขับขี่อายุ 35 ปีขึ้นไป  สิ้นสุด 31/12/2564

Dynamic pricing GG สำหรับรถเก๋งกลุ่ม 3-5 และกระบะส่วนบุคคล อายุ2-12ปีซ่อมอู่ สิ้นสุด 31/12/2564
Dynamic pricing DG สำหรับรถเก๋งกลุ่ม 3-5 และกระบะส่วนบุคคล อายุ1-4ปีซ่อมห้าง สิ้นสุด 31/12/2564

เงื่อนไขความคุ้มครอง Dynamic


 บริษัท เดอะวันประกันภัย จำกัด (มหาชน)


ยี่ห้อ/รุ่นรถสำหรับซ่อมห้าง/อู่

ตารางแบ่งกลุ่มรถยนต์(เฉพาะรถยนต์นั่ง รหัส 110เท่านั้น)


รถยนต์กลุ่ม 3, 4, 5, Eco, car, SUV ซ่อมอู่
MERCEDES BENZ ซ่อมห้าง  ซ่อมอู่

Wip Wup จัดซ่อมอู่ในเครือ Mitsubishi,Nissan
ประกันภัยรถตู้ส่วนบุคคล 7-11 ที่นั่ง รหัส 110/210 ซ่อมอู่

MOTOR ประกันภัยอู่ห้าง รถยนต์ กลุ่ม 3,4,5, ECO Car, SUV  สิ้นสุด 31/12/2564

MOTOR ประกันอู่ห้าง CHEVRELET / FORD / MAZDA  สิ้นสุด 31/12/2564

MOTOR ประกันอู่ห้าง CHEVRELET / FORD / MAZDA  สิ้นสุด 31/12/2564

ประกันภัย ISUZU D'MAX 110 320 ซ่อมอู่

ประกันภัย ISUZU D'MAX 110 320 ซ่อมอู่ SPER PA

ประกันภัย ISUZU D'MAX 110 320 (ติดตั้งหลังคาโครงคอก) ซ่อมอู่


 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อัตราเบี้ย Single rate สำหรับรถกลุ่ม 5 สิ้นสุด 31/12/2564

อัตราเบี้ย LMG  SUV อู่  วันสิ้นสุด 31/12/2564

อัตราเบี้ย TOYOTA Alphard,Vellfire และ VOLKSWAGEN Caravelle  สิ้นสุด 31/12/2564

อัตราเบี้ย Single rate pickup on box all models  วันสิ้นสุด 31/12/2564

อัตราเบี้ย โครงการ ONE PRICE   วันสิ้นสุด 31/12/64 

อัตราเบี้ย ประเภท 1 MG อู่  เริ่ม สิ้นสุด 31/12/64

อัตราเบี้ย ประเภท 1 MG ห้าง เริ่ม สิ้นสุด 31/12/64

อัตราเบี้ย ประเภท 1 Campaign G.2 รถกลุ่ม2 รหัส110 และ รถโดยสาร รหัส210 ห้าง และ อู่  สิ้นสุด 31/12/64 

 อัตราเบี้ย ประเภท 1 ซ่อมอู่มาตรฐาน อายุรถ 10 - 16 ปี  สิ้นสุด 31/12/64

 Single rate for used car 10-16 ปี VAN & TRUCK  วันสิ้นสุด 31/12/64


ตารางกลุ่มรถที่รับประกันภัยLMG

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Single rate สำหรับ รถเก๋ง รถกระบะ (ยกเว้น แท็กซี่ รถรับจ้างสาธารณะ รถมอเตอร์ไซค์)

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน รถ Hi Cat (รถหรู รถกลุ่ม1 ทุน 4 ล้านขึ้นไป และ รถกลุ่ม2 ทุน 5 ล้านขึ้นไป) บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

     ระยะเวลาแคมเปญ สิ้นสุด 31/12/2564 ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง


 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

ยกเลิกการขายแพคเกจเอเชียทุกแพคเกจ สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อัตราเบี้ยประกันดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564


Single Rate รถเก๋งเบี้ยเหมารถยุโรป (แคมเปญรหัส A06) 

Single Rate รถเก๋ง,รถกระบะ4 ประตู,กระบะมีแค็ปจดชื่อบุคคล (แคมเปญรหัส A01)

Single Rate รถเก๋งส่วนบุคคล , รถกระบะมีแค๊ปจดชื่อบุคคล (แคมเปญ C04 ซ่อมห้าง)

Single Rate รถเก๋ง,รถกระบะ 4 ประตู, รถกระบะมีแค็ปจดชื่อบุคคล(แคมเปญรหัส C16)

แคมเปญ รถเก๋ง ,กระบะมีแค็ปส่วนบุคคล (แคมเปญรหัส C76) บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด ( มหาชน)

Single Rate จัดเต็ม 2021 (ซ่อมอู่) สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Single Rate จัดเต็ม 2021 (ซ่อมห้าง)สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

CAMPAIGN รถกระบะเพื่อการพาณิชย์ (ซ่อมอู่) สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


แคมเปญประเภท1 รหัส 110 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

FAMILY LOVE MAZDA CX-3 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

FAMILY LOVE HONDA CR-V สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 

FAMILY LOVE NISSAN X-TRAIL สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

FAMILY LOVE SUZUKI SWIFT สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

FAMILY LOVE TOYOTA FORTUNER สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

FAMILY LOVE MITSUBISHI PAJERO SPORT สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

FAMILY LOVE ISUZU D-MAX และ ISUZU MU-X สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

อัตราเบี้ยรถบรรทุกขนาดใหญ่ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท อินทร ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 


ระยะเวลาแคมเปญ สิ้นสุด 30/09/2564 ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1  Honda เริ่มใช้ 26/05/2020

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1  Ford เริ่มใช้ 26/05/2020

เงื่อนไขความคุ้มครอง                                             
 • บมจ.ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) มหาชน
  • แพกเกจทั้งหมดเริ่มใช้ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง


                                                


    บริษัท แอกซ่า ประกันภัย จำกัด (ประเทศไทย)


                                                   

     บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)


   บริษัท เอ็มเอสไอจีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

  - ประเภท 1 SUV EASY   สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

  - ประเภท  1  ECO Easy   สิ้นสุด  31   ธันวาคม  2564

  - ประเภท  1 สำหรับรถยี่ห้อ ISUZU  สิ้นสุด   31  ธันวาคม   2564

  - ประเภท 1สำหรับรถยี่ห้อ MG ซ่อมศูนย์  สิ้นสุด  31  ธันวาคม  2564


                                   

          

           

      


  บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 


  อัตราเบี้ยประกันดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564


  ตัวอย่าง : เงื่อนไขการรับประกันภัยรถกระบะบรรทุก

  -ประกันชั้น 1 ฟรีรถทดแทนระหว่างซ่อมและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 


  -อัตราเบี้ยประเภท 1 ซ่อมห้าง 

  -อัตราเบี้ยประเภท 1 ซ่อมอู่ 


  ขึ้นข้างบน