ดาวน์โหลดเบี้ยประเภท 1 (สำเร็จรูป)


    บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)

- แบบฟอร์มแจ้งทำประกันภัย (โครงการ High Sum Insured) 

- AA บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

- Used Car Special G3-4 อายุรถ 6-12 ปี (ซ่อมอู่) สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565

- Used Car Special G5 อายุรถ 6-12 ปี (ซ่อมอู่) สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565

- GG Motor by Region (ซ่อมอู่)   สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565

- DG Motor by Region (ซ่อมห้าง)   สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565

GG Motor Gen X อายุรถ 1-10 ปี (ซ่อมอู่)  สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565

- DG Motor Gen X อายุรถ 1-7 ปี (ซ่อมห้าง)  สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565

- Campaign GG Fortuner (ซ่อมอู่) สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565

- Campaign DG Fortuner (ซ่อมห้าง)  สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565

Truck We Insure รถหัวลาก (ซ่อมอู่ )  สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565

- Truck We Insure รถบรรทุกขนาดใหญ่ สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565

- เบี้ยพิเศษ Campaign GG Fortuner (2-12 Years ) สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565

- เบี้ยพิเศษ GG Motor Gen X  สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565

- เบี้ยพิเศษ Motor By Region  สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565

- เบี้ยพิเศษ Used Car Special G 3-4 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565

- เบี้ยพิเศษ Used Car Special G 5 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565


 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด(มหาชน)


  บริษัท ไอโออิกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 Single Rate Hyundai Grand Starex, H-1 110,210 สิ้นสุด 31/06/2565

 Single Rate (กลุ่ม 345 SUV) 110 สิ้นสุด 31/06/2565

 Single Rate TOYOTA 110,210,320 สิ้นสุด 31/06/2565

 ปิคอัพ 210 สิ้นสุด 31/06/2565
 บริษัท คิง ไว ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)


Family man สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565

TIP 2020 กลุ่ม SUV (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565

TIP 2020 กลุ่ม 2 (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565

TIP 2020 กลุ่ม 3 (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565

TIP 2020 กลุ่ม 4 (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุด 30 มิถุยายน 2565

TIP 2020 กลุ่ม 5 (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565

TIP 2020 กระบะ 110 (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565

TIP 2020 กระบะ 320 (ไม่รับในนามนิติบคุล) สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565             


 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

อัตราเบี้ยประกันทั้งหมดยังสามารถใช้ได้ปกติ "จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง"

แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 2  BMW

แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 2 Benz,Toyota,Lexus

แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 3 ยี่ห้อ Honda&MG

แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 3 ทั่วไป ยกเว้น Honda

แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 3 SUV

แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 4 ทั่วไป ยกเว้น Honda

แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 5

PICK UP TOYOTA (แบบต่อเติมและไม่ต่อเติม)

PICK UP NON TOYOTA (แบบต่อเติมและไม่ต่อเติม) 

ป้ายแดง รถกลุ่ม3 ซ่อมอู่ ซ่อมห้าง

ป้ายแดง รถกลุ่ม4 ซ่อมอู่ ซ่อมห้าง

ป้ายแดง รถกลุ่ม5 ซ่อมอู่ ซ่อมห้าง

ป้ายแดง รถกระบะ 4ประตู ซ่อมอู่ ซ่อมห้าง

ป้ายแดง รถกระบะ 2 ประตู แบบต่อเติมและไม่ต่อเติม ซ่อมอู่ ซ่อมห้าง

 


 บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)


อัตราเบี้ยประกันดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ 30/6/2565

Pickup Standard
Pickup SME (กระบะติดคอก)
Pickup Classic
Pickup Eco
Luxury Toyota & Lexus (DG) ซ่อมห้าง
Luxury Toyota & Lexus (GG) ซ่อมอู่
Mini (DG + GG) ซ่อมห้าง+ซ่อมอู่
SUV/MPV Eco
Van
 บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


- แพคเกจ เบี้ยประกันภัยรถยนต์ ประเภท1 รหัส 110 320 ซ่อมอู่อายุรถ 1-7 ปี สิ้นสุด 30/06/65

- แพคเกจ เบี้ยประกันภัยรถยนต์ ประเภท1 รหัส 110 320 ซ่อมอู่อายุรถ 8-10 ปี สิ้นสุด 30/06/65

- แพคเกจ เบี้ยประกันภัยรถยนต์ ประเภท1 รหัส 110 320 ซ่อมอู่อายุรถ 11-15  ปี สิ้นสุด 30/06/65


ตารางทุนประกันภัยไทยไพบูลย์ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)Group 2  ซ่อมอู่  2-10  ปี สิ้นสุด 30 มิถุนายน  2565 

One Price  กลุ่ม  3 เริ่ม 1 มกราคม 2565

One Price กลุ่ม 4 เริ่ม 1 มกราคม 2565

One Price  กลุ่ม 5  เริ่ม  1 มกราคม 2565

กระบะไม่ต่อเติม เริ่ม  1 มกราคม 2565

กระบะต่อเติม เริ่ม 1 มกราคม 2565

Benz  ซ่อมห้าง เริ่ม  1 มกราคม 2565


Special for region   บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

             - ตารางแบ่งกลุ่มรถ

ประเภท 1 รถกลุ่ม  4 (สำหรับทะเบียน กรุงเทพและปริมณฑล) สิ้นสุด 30 มิถุนายน  2565

ประเภท 1 รถกลุ่ม  4  (สำหรับทะเบียนต่างจังหวัด) สิ้นสุด 30 มิถุนายน  2565

ประเภท 1 รถกลุ่ม  5 (สำหรับทะเบียน กรุงเทพและปริมณฑล) สิ้นสุด 30 มิถุนายน  2565

ประเภท 1 รถกลุ่ม  5  (สำหรับทะเบียนต่างจังหวัด) สิ้นสุด 30 มิถุนายน  2565

ประเภท 1 รถกลุ่ม 3 และกระบะ 4 ประตู (สำหรับทะเบียน กรุงเทพและปริมณฑล) สิ้นสุด 30 มิถุนายน  2565

ประเภท 1 รถกลุ่ม 3 และกระบะ 4 ประตู (สำหรับทะเบียนต่างจังหวัด) สิ้นสุด 30 มิถุนายน  2565

เบี้ยกระบะ 320 ประเภท 1 (มีอุปกรณ์เสริม) สิ้นสุด 30 มิถุนายน  2565

เบี้ยกระบะ 320 ประเภท 1 (ไม่มีอุปกรณ์เสริม) สิ้นสุด 30 มิถุนายน  2565

เบี้ยกระบะ 320 ประเภท 1 สำหรับรถกระบะที่จดทะเบียนในนามส่วนบุคคล สิ้นสุด 30 มิถุนายน  2565

เบี้ยรหัส 110 สำหรับกระบะ 4 ประตู กลุ่ม 3  สิ้นสุด 30 มิถุนายน  2565

เบี้ยรหัส 110 สำหรับ SUV กลุ่ม 3  สิ้นสุด 30 มิถุนายน  2565

Single Rate Premium สิ้นสุด 30 มิถุนายน  2565

Honda แบบซ่อมห้าง อายุรถปีที่ 1 - 3 สิ้นสุด 30 มิถุนายน  2565
 บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

 เบี้ยประกันภัย ประเภท 1 รหัส 110 Group A ซ่อมห้าง-ซ่อมอู่  สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565   

 เบี้ยประกันภัย ประเภท 1 รหัส 110 Group B ซ่อมห้าง-ซ่อมอู่  สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565

 เบี้ยประกันภัย ประเภท 1 รหัส 110 Group C ซ่อมห้าง-ซ่อมอู่  สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565

 เบี้ยปิคอัพจัดให้กระบะไม่มีต่อเติมใด ๆ   สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565

 เบี้ยปิคอัพจัดให้สำหรับรถกระบะต่อเติม  สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565 

   บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


แคมเปญ  Sedan Sabai  สิ้นสุด   30 มิถุนายน  2565

แคมเปญ  Sedan Sabai D สิ้นสุด  31  พฤษภาคม  2565

แคมเปญ SUV  Sabai  สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2565

แคมเปญ SUV Sabai D  สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2565

แคมเปญ  MPV  สิ้นสุด 31  พฤษภาคม   2565
แคมเปญ  Pick up sabai  D  ห้าง  สิ้นสุด 31  พฤษภาคม  2565


แคมเปญรถบรรทุกใหญ่ป้ายแดง    สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2565

รถใหญ่เฉพาะ HINO 2022  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

รถใหญ่เฉพาะ ISUZU 2022 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

รถใหญแบรนด์อื่น 2022  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565
 -Motor Add ON  (เป็นงานเบ็ดเตล็ด) บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

 ตารางกลุ่มรถที่รับ  

เถ้าแก่ขับเอง   320 สิ้นสุด 30/06/65

แผนสุขใจ ซ่อมห้าง  สิ้นสุด 30/06/65

แผนสุขใจ ซ่อมอู่  เริ่มต้น 01/05/65

สิทธิพิเศษ TV COOL เฉพาะประเภท 1 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)


SUV ซ่อมห้าง RATE 1 RATE 2  สิ้นสุดวันที่ 30 มิุนายน 2565

SUV ซ่อมอู่ RATE 1 RATE 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

SEDAN GROUP 2 ซ่อมห้าง RATE 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

SEDAN GROUP 2 ซ่อมอู่ RATE 1 RATE 2  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

SEDAN GROUP 3 ซ่อมอู่ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

SEDAN GROUP 4 ซ่อมห้าง สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

SEDAN GROUP 4 ซ่อมอู่ RATE 1 RATE 2  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

SEDAN GROUP 5 ซ่อมอู่ RATE 1 RATE 2 RATE 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ISUZU D-MAX 110 ซ่อมห้าง สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ประเภท 1 รถยนต์พลังงานไฟฟ้า Muangthai Motor EV สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ประเภท 1 แพ็คเกจ OK Type 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

HYUNDAl H-1  210 ซ่อมห้าง ซ่อมอู่ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

PICK-UP 110/320 ซ่อมอู่ RATE 1 RATE 2  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

PICK-UP 320 กระบะติดคอก/ตู้ ซ่อมอู่ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

รถบรรทุกประเภท1 โครงการ Happy Big Truckรหัส 320,420,520 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565 

 บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)


แบบฟอร์มส่วนลดติดกล้อง CCTV 

งานใหม่ รถกลุ่ม 4 เครื่องไม่เกิน 2000 CC อู่ 2-5 ปี   สิ้นสุด 30/06/65

งานใหม่ รถกลุ่ม 5 เครื่องไม่เกิน 2000 CC อู่  2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/65

งานใหม่ รถกลุ่ม 2 เครื่องเกิน 2000 CC ห้าง 2-5 ปี   สิ้นสุด 30/06/65

งานใหม่ รถกลุ่ม 2 เครื่องไม่เกิน 2000 CC ห้าง2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/65   

งานใหม่ รถกลุ่ม 3 เครื่องเกิน 2000 CC ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/65

งานใหม่ รถกลุ่ม 3 เครื่องไม่เกิน 2000 CC ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/65

งานใหม่ รถกลุ่ม 4 เครื่องเกิน 2000 CC ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/65

งานใหม่ รถกลุ่ม 4 เครื่องไม่เกิน2000 CC ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/65

งานใหม่ รถกลุ่ม 5 เครื่องไม่เกิน 2000 CC  ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/65

งานใหม่ รหัส 110 ปิคอัพ 4 ประตู เกิน 2000 CC อู่ 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/65

งานใหม่ รหัส 110 ปิคอัพ 4 ประตู ไม่เกิน 2000CC อู่ 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/65

งานใหม่ รหัส 110 ปิคอัพ 4 ประตู เกิน 2000CC ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/65

งานใหม่ รหัส 110 ปิคอัพ 4 ประตูไม่เกิน 2000CC ห้าง2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/65

อัตราเบี้ย SUV PPV MPV กลุ่ม 2 3 4 และปิคอัพ 4 ประตู ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/65

อัตราเบี้ย SUV PPV MPV กลุ่ม 2 3 4 และปิคอัพ 4 ประตู อู่ 6-15 ปี  สิ้นสุด 30/06/65

อัตราเบี้ย Single Rate STD กลุ่ม 2 3 4 ปิคอัพ 4 ประตู และ ปิคอัพ 2 ประตู อู่ 6-10 ปี   

 สิ้นสุด 30/06/65

งานใหม่ รหัส 320 ปิคอัพ แบบไม่มีอุปกรณ์  อู่ 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/65

งานใหม่ รหัส 320 ปิคอัพ แบบมีอุปกรณ์  อู่ 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/65

งานใหม่ รหัส 320 ปิคอัพ แบบไม่มีอุปกรณ์  ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/65

งานใหม่ รหัส 320 รถปิคอัพบรรทุกใช้เพื่อการพาณิชย์ ติดตั้งคอกเหล็ก คอกไม้ และตู้แห้งบรรทุก 2-10 ปี  สิ้นสุด 31/03/65
 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อัตราเบี้ย Single rate สำหรับรถกลุ่ม 5 สิ้นสุด 30/06/2565

อัตราเบี้ย LMG  SUV อู่  วันสิ้นสุด 30/06/2565

อัตราเบี้ย TOYOTA Alphard,Vellfire และ VOLKSWAGEN Caravelle  สิ้นสุด 30/06/2565

อัตราเบี้ย Single rate pickup on box all models  วันสิ้นสุด 30/06/2565

อัตราเบี้ย โครงการ ONE PRICE   วันสิ้นสุด 30/06/65 

อัตราเบี้ย ประเภท 1 MG อู่  เริ่ม สิ้นสุด 30/06/65

อัตราเบี้ย ประเภท 1 MG ห้าง เริ่ม สิ้นสุด 30/06/65

อัตราเบี้ย ประเภท 1 Campaign G.2 รถกลุ่ม2 รหัส110 และ รถโดยสาร รหัส210 ห้าง และ อู่  สิ้นสุด 30/06/65 

 อัตราเบี้ย ประเภท 1 ซ่อมอู่มาตรฐาน อายุรถ 10 - 16 ปี  สิ้นสุด 30/06/65

 Single rate for used car 10-16 ปี VAN & TRUCK  วันสิ้นสุด 30/06/65


ตารางกลุ่มรถที่รับประกันภัยLMG

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Single rate สำหรับ รถเก๋ง รถกระบะ (ยกเว้น แท็กซี่ รถรับจ้างสาธารณะ รถมอเตอร์ไซค์)

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน รถ Hi Cat (รถหรู รถกลุ่ม1 ทุน 4 ล้านขึ้นไป และ รถกลุ่ม2 ทุน 5 ล้านขึ้นไป)
 สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อัตราเบี้ยประกันทั้งหมดยังสามารถใช้ได้ปกติ "จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง"


Single Rate รถเก๋งเบี้ยเหมารถยุโรป (แคมเปญรหัส A06) 

Single Rate รถเก๋ง,รถกระบะ4 ประตู,กระบะมีแค็ปจดชื่อบุคคล (แคมเปญรหัส A01)

Single Rate รถเก๋งส่วนบุคคล , รถกระบะมีแค๊ปจดชื่อบุคคล (แคมเปญ C04 ซ่อมห้าง)

Single Rate รถเก๋ง,รถกระบะ 4 ประตู, รถกระบะมีแค็ปจดชื่อบุคคล(แคมเปญรหัส C16)

แคมเปญ รถเก๋ง ,กระบะมีแค็ปส่วนบุคคล (แคมเปญรหัส C76) บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด ( มหาชน)

วันเริ่มแคมเปญ ตั่งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2565


ความคุ้มครองซ่อมห้าง/ซ่อมอู่รถเก๋งรถกระบะ4ประตู

ตารางทุนประกันรถยนต์ Single Rate จัดเต็ม 2022 (อายุ 2 – 5 ปี ) (ซ่อมห้าง)

ตารางทุนประกันรถยนต์ Single Rate จัดเต็ม 2022 (อายุ 2 – 10 ปี ) (ซ่อมอู่)

เบี้ยประกันภัย ** ซ่อมห้าง/ซ่อมอู่

ความคุ้มครองซ่อมอู่รถกระบะ2ประตู

ตารางทุนประกันภัยรถกระบะเพื่อการพาณิชย์ 2022 (อายุ 2 – 10 ปี) (สำหรับซ่อมอู่ทั่วไป)

เบี้ยประกันภัยรถกระบะเพื่อการพาณิชย์ ซ่อมอู่  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


แคมเปญประเภท1 รหัส 110 ขยายวันสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565

แคมเปญประเภท 1 รหัส 320 ขยายวันสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565

เบี้ยโดนใจ วัยสามวิบอัพ  ขยายวันสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565

FAMILY LOVE MAZDA CX-3 ขยายวันสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565

FAMILY LOVE HONDA CR-V ขยายวันสิ้นสุด 30 มิถุยายน 2565 

FAMILY LOVE NISSAN X-TRAIL ขยายวันสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565

FAMILY LOVE SUZUKI SWIFT ขยายวันสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565

FAMILY LOVE TOYOTA FORTUNER ขยายวันสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565

FAMILY LOVE MITSUBISHI PAJERO SPORT ขยายวันสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565

FAMILY LOVE ISUZU D-MAX และ ISUZU MU-X ขยายวันสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565
 บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท อินทร ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 


ระยะเวลาแคมเปญ สิ้นสุด 30/06/2565 ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1  Honda เริ่มใช้ 26/05/2020

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1  Ford เริ่มใช้ 26/05/2020


                              
 • บมจ.ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) มหาชน


  ช่วงทุน Pickup 2 door (BMR,UPC) 
  ช่วงทุน Pickup 4 doors (BMR)
  ช่วงทุน Pickup 4 doors (UPC)
  ช่วงทุน รถกลุ่ม 3
  ช่วงทุน รถกลุ่ม 4
  ช่วงทุน รถกลุ่ม 5 ( City Car )
  ช่วงทุน รถกลุ่ม 5 ( Eco Car )


                                                


    บริษัท แอกซ่า ประกันภัย จำกัด (ประเทศไทย)
  Motor BMW & Mercedes Benz 2022  สิ้นสุด 30/06/2565

                                                   

     บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)


   บริษัท เอ็มเอสไอจีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)


  - ประเภท 1 ECo  Easy  สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2565

  - ประเภท  1  ISUZU   สิ้นสุด  30  มิถุนายน   2565                             


  บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 


  อัตราเบี้ยเริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 ธันวาคม  2565

  รถเก๋งกลุ่ม3 กลุ่ม4 รถตู้ 210 อายุรถ 2-5 ปี ซ่อมอู่
  รถเก๋งกลุ่ม3 กลุ่ม4 รถตู้ 210 อายุรถ 6-10 ปี ซ่อมอู่
  รถเก๋งกลุ่ม3 กลุ่ม4 กลุ่ม5 รถตู้ 210 อายุรถ 2-7 ปี ซ่อมห้าง

  อัตราเบี้ยเริ่ม 13 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

  TOYOTA Vellfire , Alphard อายุ 2-5ปี ซ่อมห้าง

  TOYOTA Vellfire , Alphard อายุ 2-5ปี ซ่อมอู่

  รถกระบะ อายุ 2-5 ปี ซ่อมห้าง

  รถกระบะ อายุ 2-5 ปี ซ่อมอู่

  รถกระบะ อายุ 6-10 ปี ซ่อมอู่

  กลุ่ม 5 Eco car City car 6-10 ปี ซ่อมอู่

  Toyota Revo อายุ 2-4 ปี ซ่อมห้าง CAB

  Toyota Revo อายุ 2-4 ปี ซ่อมห้าง ไม่มีCAB


  ตัวอย่าง : เงื่อนไขการรับประกันภัยรถกระบะบรรทุก

  ประกันชั้น 1 ฟรีรถทดแทนระหว่างซ่อมและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน                                         

       บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)  


  ขึ้นข้างบน