ดาวน์โหลดเบี้ยประเภท 1 (สำเร็จรูป)



  บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด(มหาชน)






 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)


- SUV Special DG (ซ่อมห้าง) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 

- SUV Special GG (ซ่อมอู่) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 

- Campaign G3-4 อายุ 2-5 ปี (ซ่อมอู่) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 

- Used Car Special G3-4 อายุรถ 6-12 ปี (ซ่อมอู่)  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 

- Used Car Special G5    อายุรถ 6-12 ปี (ซ่อมอู่)  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 

- กระบะ Special (ซ่อมอู่) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 

-Truck We Insure รถกระบะบรรทุกขนาดใหญ่ (ซ่อมอู่) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 

DG Motor by Region (ซ่อมห้าง)  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 

GG Motor by Region (ซ่อมอู่) **เพิ่มช่วงอายุรถแและเบี้ยประกันเป็น 2-15 ปี** NEW!! สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 

- DG Motor Gen X อายุรถ 1-7 ปี (ซ่อมห้าง)  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 

GG Motor Gen X อายุรถ 1-10 ปี (ซ่อมอู่) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 

- Campaign DG Fortuner (ซ่อมห้าง) NEW!! สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 

- Campaign GG Fortuner (ซ่อมอู่) NEW!! สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 


 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด(มหาชน)


 





 บริษัท ไอโออิกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 Single Rate กลุ่ม 3 สิ้นสุด 31/03/2562

 Single Rate กลุ่ม 4 สิ้นสุด 31/03/2562

 Single Rate กลุ่ม 5 สิ้นสุด 31/03/2562

 เบี้ย Single Rate HONDA (ซ่อมห้าง 2-5 ปี) สิ้นสุด31/03/2562

HONDA (ซ่อมห้าง 2-5 ปี) สิ้นสุด31/03/2562

 เบี้ย ECO CAR (ซ่อมอู่,ซ่อมห้าง 2-5 ปี) ขยายสิ้นสุด31/03/2562

 Mercedes BENZ สิ้นสุด 31/03/2562

Single Rate ปิคอัพ สิ้นสุด31/03/2562

   -  Toyota Vigo รหัส 110,ปิคอัพ 210 (ซ่อมห้าง 1-5 ปี)สิ้นสุด 31/03/2562

   -  อัตราเบี้ย รถโดยสารตู้ (รหัส 220) รับ-ส่งนักเรียน,รับจ้างครั้งคราว udate ปี 2562

 



 บริษัท เคเอสเค ประกันภัย(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)       






 บริษัท คิง ไว ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 









 บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 




 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

             

TIP Best Drive กลุ่ม 5(ไม่รับในนามนิติบุคคล)  สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562          

TIP Best Drive กลุ่ม 4(ไม่รับในนามนิติบุคคล)  สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562           

TIP Best Drive กลุ่ม 3(ไม่รับในนามนิติบุคคล)  สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562           

TIP Best Drive กลุ่ม 2(ไม่รับในนามนิติบุคคล)  สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562            

TIP Best Drive SUV (ไม่รับในนามนิติบุคคล)  สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562            

TIP Best Drive กระบะ 110 (ไม่รับในนามนิติบุคคล)  สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562           

TIP Best Drive  กระบะ  320(ไม่รับในนามนิติบุคคล)  สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562

TIP ISUZU  (ไม่รับในนามนิติบุคคล)  สิ้นสุด  31 มีนาคม 2562

TIP  FAMILY MAN   (ไม่รับในนามนิติบุคคล)  สิ้นสุด  31 มีนาคม 2562

             


 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

          แพกเกจทั้งหมดสามารถขายได้ถึง  31 มกราคม 2019 นี้ 

-Eco Car

- แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 5 ทั่วไป ยกเว้น Honda,Mazda

- แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 3 ยี่ห้อ Honda

- แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 4 ทั่วไป ยกเว้น Honda

- แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 3 ทั่วไป ยกเว้น Honda

- แคมเปญ สำหรับรถ Honda & Mazda

- SPECIAL SUV

PICK UP - ISUZU (แบบต่อเติมและไม่ต่อเติม)

PICK UP - NON ISUZU (แบบต่อเติมและไม่ต่อเติม)  

- แคมเปญ สำหรับ BMW

- แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 2 Benz,Toyota,Lexus,Volvo


 บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

แพกเกจทั้งหมดสามารถขายได้ถึง  31 ธันวาคม 2018 นี้ 

แคมเปญ Pick Up Standard

- แคมเปญ Pick Up Classic

- แคมเปญ Pick Up ฮัก หลายๆ

- แคมเปญ Luxury Toyota  Lexus

แคมเปญ OROP 2018



 บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

-แพคเกจ ปังปัง  ประเภท 1 ซ่อมอู่ อายุรถ 2-7 ปี  ขยายสิ้นสุด 31/03/62

-รถปิคอัพ 320 กระบะ ป้ายแดง - 7 ปี ซ่อมอู่  ขยายสิ้นสุด 31/03/62 

-รถปิคอัพ 320  กระบะ ยกเว้น TATA 10-15 ปี ซ่อมอู่  ขยายสิ้นสุด  31/03/62 

-ตารางกลุ่มรถ 


 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตารางกลุ่มรถ **Update 10/1/2561**

ONE PRICE สำหรับรถเก๋ง กลุ่ม 3 4 5 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 

ONE PRICE Special สำหรับรถเก๋ง กลุ่ม  4 5  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 

ONE PRICE สำหรับรถกระบะ 320 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 

STEP RATE  สำหรับหมอและพยาบาล  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 

STEP RATE BENZ สำหรับหมอและพยาบาล  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

BENZ ซ่อมห้าง  2-5 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 

GROUP 2 ซ่อมห้าง 2-5 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 

GROUP 2 ซ่อมอู่ 2-10 ปี   สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561


 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

- อัตราเบี้ย TOYOTA , HONDA, ISUZU, NISSAN, MITSUBISHI, CHEVROLET ขยายสิ้นสุด 31/01/62

- อัตราเบี้ย FORD , MAADA ขยายสิ้นสุด 31/01/62

- ตารางแบ่งกลุ่มรถ



 บริษัท บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

      

            -แคมเปญ รหัสรถ 110  อายุรถไม่เกิน 10 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 


  บริษัท ประกันภัยคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)

              *** Update กลุ่มรถใหม่ เฉพาะแคมเปญกลุ่มรถ 3-5 SUV, รถกระบะ ห้าง/อู่ ***  Update 30/10/2561   

                  -แคมเปญกลุ่มรถ 3-5, SUV, และรถกระบะ ซ่อมห้าง  สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2561      

                  -แคมเปญกลุ่มรถ 3-5, SUV, และรถกระบะ ซ่อมอู่  สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2561        

                  -แคมเปญกลุ่มรถ 3-5 used car "Special Price" (SP01)  ซ่อมห้าง  **ขยายเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2561  

                  -แคมเปญกลุ่มรถ 3-5 used car "Special Price" (SP01)  ซ่อมอู่  **ขยายเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2561

                  -แคมเปญกลุ่มรถ 3-5 (SP03)  ซ่อมอู่  สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2561

           -แคมเปญ HONDA ซ่อมห้าง  สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2561 

           -แคมเปญ HONDA ซ่อมอู่      สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2561

           -แคมเปญรถใหญ่ รหัส 320 420 520  ซ่อมอู่    สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2561

           -แคมเปญกลุ่ม 2 ซ่อมอู่      สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2561

           -Motor Add ON  (เป็นงานเบ็ดเตล็ด)


 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

 ตารางกลุ่มรถที่รับ 

เถ้าแก่ขับเอง  แผนประกันภัยชั้น 1 



 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

 

 



บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)


แบบฟอร์มส่วนลดติดกล้อง CCTV 

สำหรับงานใหม่ SIngle rate กลุ่ม 2 3 4 5 อู่ อายุ 6-10 ปี  ขยายวันสิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ SIngle rate ปิคอัพ 110 320 อู่ อายุ 6-10 ปี ขยายวันสิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ SIngle rate HONDA ห้าง 6-7 ปี  ขยายวันสิ้นสุด 30/06/62 

สำหรับ งานต่ออายุ Single rate HONDA ห้าง 6-7 ปี  ขยายวันสิ้นสุด 30/06/62 

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 3 เครื่องเกิน 2000 CC อู่ ขยายสิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 3 เครื่องไม่เกิน 2000 CC อู่ ขยายสิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 4 เครื่องเกิน 2000 CC อู่ ขยายสิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 4 เครื่องไม่เกิน 2000 CC อู่ ขยายสิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 5 เครื่องไม่เกิน 2000 CC อู่ ขยายสิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate 110 ปิคอัพ 4 ประตู อู่ ขยายสิ้นสุด30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate 320 ปิคอัพ ไม่เกิน 4 ตัน อู่ ขยายสิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 2 เครื่องเกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด 30/06/62 

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 2 เครื่องไม่เกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 3 เครื่องเกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด 30/06/62 

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 3 เครื่องไม่เกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 4 เกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 4 เครื่องไม่เกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 5 เครื่องไม่เกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate 110 ปิคอัพ 4 ประตู ไม่เกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate 110 ปิคอัพ 4 ประตู เกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate 320 ปิคอัพ ไม่เกิน 4 ตัน ห้าง สิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate พรีเมี่ยม กลุ่ม 2 เครื่องเกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate พรีเมี่ยม กลุ่ม 2 เครื่องไม่เกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate พรีเมี่ยม กลุ่ม 3 เกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด 30/06/62 

สำหรับ งานใหม่ Single rate พรีเมี่ยม กลุ่ม 3 ไม่เกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate พรีเมี่ยม กลุ่ม 4 เกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate พรีเมี่ยม กลุ่ม 4 ไม่เกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate พรีเมี่ยม กลุ่ม 5 เครื่องไม่เกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate พรีเมี่ยม ปิคอัพ 110  เกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด 30/06/62

สำหรับ งานใหม่ Single rate พรีเมี่ยม ปิคอัพ 110  ไม้เกิน 2000 CC ห้าง สิ้นสุด 30/06/62





 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ( มหาชน )       

สำหรับ  Motor 8 UP  สิ้นสุด 31/03/2562

สำหรับ กลุ่ม 2            สิ้นสุด 31/03/2562

สำหรับ กลุ่ม 3 4 5 Upper1    สิ้นสุด 31/03/2562



 บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Campaign PICK-UP รถกระบะรหัส 320   สิ้นสุด 30/06/2562

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รหัส 110 กลุ่ม 3 4 5 (ซ่อมอู่) อายุรถ 2-15   สิ้นสุด 30/06/2562

ASSETS DIAMOND GROUP2   สิ้นสุด 30/06/2562

CAMPAIGN ASSETS รถยนต์รหัส 110 จัดซ่อม อู่ห้าง   สิ้นสุด 30/06/2562


 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อัตราเบี้ย Single rate สำหรับรถกลุ่ม 5 ขยายสิ้นสุด 30/06/62

อัตราเบี้ย LMG  SUV อู่ ขยายสิ้นสุด 30/06/62

อัตราเบี้ย LMG  SUV ห้าง ขยายสิ้นสุด 30/06/62

อัตราเบี้ย TOYOTA Alphard,Vellfire และ VOLKSWAGEN Caravelle  ขยายสิ้นสุด 30/06/62

อัตราเบี้ย Single rate pickup on box all models  ขยายสิ้นสุด 30/06/62 

อัตราเบี้ย โครงการ ONE PRICE    ขยายสิ้นสุด 30/06/62

อัตราเบี้ย ประเภท 1 รถบรรทุก  1-9 ปี  อู่  ขยายสิ้นสุด 30/06/62

อัตราเบี้ย ประเภท 1 MG อู่ สิ้นสุด 30/06/62 




 บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

Single Rate Group 3,4



 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

เบี้ยประกันทั้งหมดมีผลบังคับ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

Eco Car2019

Isuzu MU-7,MU-X 2019

Isuzu D-Max 2019 เบี้ยติดตั้งและไม่ติดตั้งโครงหลังคา/คอก

Isuzu D-Max Plus 2019 เบี้ยติดตั้งและไม่ติดตั้งโครงหลังคา/คอก

Toyota,Ford 2019 เบี้ยติดตั้งและไม่ติดตั้งโครงหลังคา/คอก

Chevrolet Nissan Mazda Mitsubishi 2019 เบี้ยติดตั้งและไม่ติดตั้งโครงหลังคา/คอก



 สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 เบี้ยประกันทั้งหมดมีผลบังคับ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง


Single Rate รถเก๋ง,รถกระบะ4 ประตู,กระบะมีแค็ปจดชื่อบุคคล (แคมเปญรหัส A01)

Single Rate รถเก๋งเบี้ยเหมารถยุโรป (แคมเปญรหัส A06) 

รถกระบะตอนเดียวจดบุคคล/จดนิติบุคคล น้ำหนักไม่เกิน 4 ตัน (แคมเปญรหัส 810) 

เงื่อนไขความคุ้มครองรถบรรทุก,หัวลากจูง,รถพ่วง (แคมเปญรหัส F36)

เงื่อนไขความคุ้มครองประกันซ่อมศูนย์จ่ายน้อยตามโฆษณา (แคมเปญรหัส 700)

เงื่อนไขความคุ้มครองประกันตามไมล์ "ยกกำลัง2"



 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด ( มหาชน)

แพกเกจสามารถขายได้ถึง 31 ธันวาคม 2561

Single Rate 2018 (ซ่อมอู่)

ความคุ้มครอง Single Rate (ซ่อมอู่)

Single Rate 2018 (ซ่อมห้าง)

ความคุ้มครอง Single Rate (ซ่อมห้าง)

Single Rate 2018 เฉพาะรุ่น  Toyota Fortuner (ซ่อมห้าง)

Single Rate 2018 เฉพาะรุ่น Toyota Fortuner (ซ่อมอู่)




 บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


ISUZU DMAX 4 ประตู  สามารถใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2562

ISUZU DMAX 2 ประตู  สามารถใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2562

ISUZU MU 7สมารถใช้ได้ถึง 31 มีนาคม  2562

ISUZU MU X สามารใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2562

MITSUBISHI PAJERO SPORT สามารถใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2562

MITSUBISHI TRITON 4 ประตู สามารถใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2562 

MITSUBISHI TRITON 2 ประตู สมารถใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2562

NISSAN MARCH สามารถใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2562

TOYOTA VIOS สามารถใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2562

TOYOTA YARIS สามารถใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2562

TOYOTA FORTUNER สามารถใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2562

TOYOTA HILUX 2 ประตู สามารถใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2562 

TOYOTA HILUX 4 ประตู สามารถใช้ได้ถึงว 31 มีนาคม 2562

FORD  FIESTA  สามารถใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2562

HONDA CITY สามารถใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2562

HONDA CIVIC สามารถใช้ได้ถึง  31 มีนาคม 2562

HONDA CRV  สามารถใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2562

HONDA JAZZ  สามารถใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2562




 บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


NO CLAIM เปรมเว่อร์  สามารถใช้ได้ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2561




  บริษัท อินทร ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 




ขึ้นข้างบน