ดาวน์โหลดเบี้ยประเภท 1 (สำเร็จรูป)


    บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)

- แบบฟอร์มแจ้งทำประกันภัย (โครงการ High Sum Insured) 


- Used Car Special G3-4 อายุรถ 6-12 ปี (ซ่อมอู่) สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

- Used Car Special G5 อายุรถ 6-12 ปี (ซ่อมอู่) สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

- GG Motor by Region (ซ่อมอู่)   สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

- DG Motor by Region (ซ่อมห้าง)   สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

GG Motor Gen X อายุรถ 1-10 ปี (ซ่อมอู่)  สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

- DG Motor Gen X อายุรถ 1-7 ปี (ซ่อมห้าง)  สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

- Campaign GG Fortuner (ซ่อมอู่) สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

- Campaign DG Fortuner (ซ่อมห้าง)  สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

Truck We Insure รถกระบะบรรทุกขนาดใหญ่ (ซ่อมอู่) สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

Truck We Insure รถหัวลาก (ซ่อมอู่ )  สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

- เบี้ยแคมเปญ พิเศษ สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564


 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด(มหาชน)


 ประเภท 1 SUV , Pick-Up , เก๋ง ไม่เกิน 7 ที่นั่ง สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564
  บริษัท ไอโออิกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 Single Rate Hyundai Grand Starex, H-1 110,210 สิ้นสุด 31/12/64

 Single Rate (กลุ่ม 345 SUV) 110 สิ้นสุด 30/06/64

 Single Rate TOYOTA 110,210,320 สิ้นสุด 30/06/64

 กระบะบรรทุก 320 สิ้นสุด 30/06/64

 ปิคอัพ 210 สิ้นสุด 30/06/64

 รถตู้ 220 สิ้นสุด 31/12/64 บริษัท คิง ไว ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)


Family man สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

TIP 2020 กลุ่ม SUV (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

TIP 2020 กลุ่ม 2 (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

TIP 2020 กลุ่ม 3 (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

TIP 2020 กลุ่ม 4 (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

TIP 2020 กลุ่ม 5 (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

TIP 2020 กระบะ 110 (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

TIP 2020 กระบะ 320 (ไม่รับในนามนิติบคุล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564             


 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

อัตราเบี้ยประกันดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

** แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 2  BMW

** แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 2 Benz,Toyota,Lexus

** แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 3 ยี่ห้อ Honda&MG

** แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 3 ทั่วไป ยกเว้น Honda

** แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 3 SUV

** แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 4 ทั่วไป ยกเว้น Honda

** แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 5

** PICK UP TOYOTA (แบบต่อเติมและไม่ต่อเติม)

** PICK UP NON TOYOTA (แบบต่อเติมและไม่ต่อเติม) 

 


 บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)


อัตราเบี้ยประกันดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

-แคมเปญ SUV/MPV Eco Package

-แคมเปญ LUXURY Toyota Lexus

-แคมเปญ PiCK Up ติดคอก

-แคมเปญ Pick Up Classic

-แคมเปญ Pick Up Eco Package
 บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


- แพคเกจ เบี้ยประกันภัยรถยนต์ ประเภท1 รหัส 110 320 ซ่อมอู่อายุรถ 1-7 ปี สิ้นสุด 30/06/64

- แพคเกจ เบี้ยประกันภัยรถยนต์ ประเภท1 รหัส 110 320 ซ่อมอู่อายุรถ 8-10 ปี สิ้นสุด 30/06/64

- แพคเกจ เบี้ยประกันภัยรถยนต์ ประเภท1 รหัส 110 320 ซ่อมอู่อายุรถ 11-15  ปี สิ้นสุด 30/06/64


ตารางทุนประกันภัยไทยไพบูลย์ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประเภท 1 ซ่อมอู่/ซ่อมห้าง  Chevrolet 2020

ONE PRICE กลุ่ม 3 และกระบะจดเก๋ง ซ่อมอู่/ ซ่อมห้าง  สิ้นสุด 31  ธันวาคม  2564

ONE PRICE กลุ่ม 4 ซ่อมอู่/ซ่อมห้าง สิ้นสุด 31 ธันวาคม  2564

ONE PRICE  กลุ่ม  5 ซ่อมอู่/ซ่อมห้าง สิ้นสุด 31  ธันวาคม  2564

ONE PRICE  กระบะปิคอัพ ซ่อมอู่ / ซ่อมห้าง  สิ้นสุด   31 ธันวาคม 2564

BENZ  ซ่อมห้าง  3-5 ปี สิ้นสุด 31  ธันวาคม  2564

Group 2 ซ่อมอู่ 2-10 ปี สิ้นสุด 30 มิถุนายน  2564

Group 2ซ่อมห้าง 2-5ปี สิ้นสุด 30 มิถุนายน  2564 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

             - ตารางแบ่งกลุ่มรถ


-อัตราเบี้ย Honda city  สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

-อัตราเบี้ย Honda civic สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

-อัตราเบี้ยประเภท 1 รถกลุ่ม  4 (สำหรับทะเบียน กรุงเทพและปริมณฑล) สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

-อัตราเบี้ยประเภท 1 รถกลุ่ม  4  (สำหรับทะเบียนต่างจังหวัด) สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

-อัตราเบี้ยประเภท 1 รถกลุ่ม  5 (สำหรับทะเบียน กรุงเทพและปริมณฑล) สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

-อัตราเบี้ยประเภท 1 รถกลุ่ม  5  (สำหรับทะเบียนต่างจังหวัด) สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

-อัตราเบี้ยประเภท 1 รถกลุ่ม 3 และกระบะ 4 ประตู (สำหรับทะเบียน กรุงเทพและปริมณฑล) สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

-อัตราเบี้ยประเภท 1 รถกลุ่ม 3 และกระบะ 4 ประตู (สำหรับทะเบียนต่างจังหวัด) สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

-อัตราเบี้ยกระบะ 320 ประเภท 1 (มีอุปกรณ์เสริม) สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

-อัตราเบี้ยกระบะ 320 ประเภท 1 (ไม่มีอุปกรณ์เสริม) สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

-อัตราเบี้ยกระบะ 320 ประเภท 1 สำหรับรถกระบะที่จดทะเบียนในนามส่วนบุคคล สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

-อัตราเบี้ยรหัส 110 สำหรับกระบะ 4 ประตู กลุ่ม 3  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

-อัตราเบี้รหัส 110 สำหรับ SUV กลุ่ม 3  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

         แคมเปญ  SUV   สิ้นสุด  31   ธันวาคม   2564    

        แคมเปญกระบะจดเก๋ง และ  ECO   สิ้นสุด 31  ธันวาคม  2564                

       


         

    


   บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


แคมเปญกลุ่ม  3-5    สิ้นสุด  31 ธันวาคม   2564

แคมเปญ   Suv Sabai  2-15 ปี ซ่อมอู่ สิ้นสุด  31 ธันวาคม 2564

แคมเปญ TOYOTA 2-15 ปี  ความคุ้มครองสูง  สิ้นสุด  30 มิถุนายน  2564

แคมเปญ TOYOTA   2-15 ปี ความคุ้มครองมาตรฐาน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

แคมเปญ HONDA USED CAR  ซ่อมห้าง  2-5 ปี สิ้นสุด  31 มีนาคม  2565

แคมเปญ  Chevrolet Used  Car  2-5 ปี  ซ่อมอู่  สิ้นสุด  31  ธันวาคม  2564

แคมเปญ MAZDA  ซ่อมอู่ สิ้นสุด  31 ธันวาคม  2564

แคมเปญ  MG  สิ้นสุด 31 ธันวาคม  2564

แคมเปญ Nissan Used Car  ซ่อมห้าง  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

แคมเปญ Pick up sabai  สิ้นสุด  31 ธันวาคม 2564


แคมเปญรถบรรทุกใหญ่ป้ายแดง สิ้นสุด 31 ธันวาคม  2564

แคมเปญรถบรรทุกใหญ่ป้ายแดง  HINO  สิ้นสุด  31 ธันวาคม  2564

แคมเปญรถบรรทุกใหญ่  ISUZU และ HINO Used Car  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

แคมเปญรถบรรทุกใหญ่ยี่ห้ออื่น ๆ   สิ้นสุด  31 ธันวาคม  2564


 -Motor Add ON  (เป็นงานเบ็ดเตล็ด) บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

 ตารางกลุ่มรถที่รับ   บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)


SUV ซ่อมห้าง RATE 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

SUV ซ่อมห้าง RATE 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

SUV ซ่อมอู่ RATE 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถนายน 2564

SUV ซ่อมอู่ RATE 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

SEDAN GROUP 2 ซ่อมห้าง RATE 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

SEDAN GROUP 2 ซ่อมอู่ RATE 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

SEDAN GROUP 2 ซ่อมอู่ RATE 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

SEDAN GROUP 3 ซ่อมอู่ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

SEDAN GROUP 4 ซ่อมห้าง สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

SEDAN GROUP 4 ซ่อมอู่ RATE 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

SEDAN GROUP 4 ซ่อมอู่ RATE 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

SEDAN GROUP 5 ซ่อมอู่ RATE 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

SEDAN GROUP 5 ซ่อมอู่ RATE 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

SEDAN GROUP 5 ซ่อมอู่ RATE 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ISUZU D-MAX 110 ซ่อมห้าง สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประเภท 1 มักหลาย 110/320 (ซ่อมอู่ 2-10 ปี) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประเภท 1 ม๋วนใจ๋ 110/320(ซ่อมอู่ 2-10 ปี) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

PICK-UP 110/320 ซ่อมอู่ RATE 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

PICK-UP 110/320 ซ่อมอู่ RATE 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

PICK-UP 320 กระบะติดคอก/ตู้ ซ่อมอู่ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รถบรรทุกประเภท1 โครงการ Happy Big Truckรหัส 320,420,520 สิ้นสุด31ธันวาคม 2564 

 บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)


แบบฟอร์มส่วนลดติดกล้อง CCTV 

งานใหม่ รถกลุ่ม 4 เครื่องไม่เกิน 2000 CC อู่ 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/09/64

งานใหม่ รถกลุ่ม 5 เครื่องไม่เกิน 2000 CC อู่  2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/64

งานใหม่ รถกลุ่ม 2 เครื่องเกิน 2000 CC ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/64

งานใหม่ รถกลุ่ม 2 เครื่องไม่เกิน 2000 CC ห้าง2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/64   

งานใหม่ รถกลุ่ม 3 เครื่องเกิน 2000 CC ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/64

งานใหม่ รถกลุ่ม 3 เครื่องไม่เกิน 2000 CC ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/64

งานใหม่ รถกลุ่ม 4 เครื่องเกิน 2000 CC ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/64

งานใหม่ รถกลุ่ม 4 เครื่องไม่เกิน2000 CC ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/64

งานใหม่ รถกลุ่ม 5 เครื่องไม่เกิน 2000 CC  ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/64

แคมเปญพิเศษงานประกันใหม่ ยี่ห้อ Mitsubishi ห้าง 2-3 ปี สิ้นสุด 30/06/64

แคมเปญพิเศษงานใหม่ รหัส 110 กลุ่ม 5 ไม่เกิน 2,000 CC อู่-ห้าง 2-5 ปี สิ้นสุด 30/06/64

งานใหม่ รหัส 110 ปิคอัพ 4 ประตู เกิน 2000 CC อู่ 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/64

งานใหม่ รหัส 110 ปิคอัพ 4 ประตู ไม่เกิน 2000CC อู่ 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/64

งานใหม่ รหัส 110 ปิคอัพ 4 ประตู เกิน 2000CC ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/64

งานใหม่ รหัส 110 ปิคอัพ 4 ประตูไม่เกิน 2000CC ห้าง2-5 ปี  สิ้นสุด 30/06/64

งานใหม่ รถกลุ่ม 2 3 4 5 ปิคอัพ 4 ประตู และ 320 อู่ 6-10 ปี สิ้นสุด 30/6/64  บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ( มหาชน )


*** การรับประกันแบบ ซ่อมห้างรับแค่ 3ปี ***

กลุ่ม 2 ซ่อมห้าง รับถึง 3 ปี 110 สิ้นสุด 31/12/64

กลุ่ม 3 4 5 ซ่อมห้าง รับรถถึง 3 ปี 110,320  ไม่รับรถมีคอกโครง สิ้นสุด 31/12/64

กลุ่ม 3 4 5 ซ่อมอู่ 110,320  ไม่รับรถมีคอกโครง สิ้นสุด 31/12/64

Motor 8 UP 110 ไม่รับรถมีคอกโครง สิ้นสุด 31/12/64 บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อัตราเบี้ย Single rate สำหรับรถกลุ่ม 5 สิ้นสุด 30/06/64

อัตราเบี้ย LMG  SUV อู่  วันสิ้นสุด 30/06/64

อัตราเบี้ย TOYOTA Alphard,Vellfire และ VOLKSWAGEN Caravelle  สิ้นสุด 30/06/64

อัตราเบี้ย Single rate pickup on box all models  วันสิ้นสุด 30/06/64

อัตราเบี้ย โครงการ ONE PRICE    วันสิ้นสุด 30/06/64  บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

     ระยะเวลาแคมเปญ สิ้นสุด 31/12/2564 ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง


 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

อัตราเบี้ยประกันดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564แคมเปญ Ford ซ่อมอู่/ซ่อมห้าง

แคมเปญ Honda ซ่อมอู่/ซ่อมห้าง

แคมเปญ Mazda ซ่อมอู่/ซ่อมห้าง

แคมเปญ MG ซ่อมอู่/ซ่อมห้าง

แคมเปญ Nissan ซ่อมอู่/ซ่อมห้าง

แคมเปญ Suzuki ซ่อมอู่/ซ่อมห้าง

แคมเปญ Isuzu ซ่อมอู่/ซ่อมห้าง

แคมเปญ Toyota ซ่อมอู่/ซ่อมห้าง

แคมเปญ Mitsubishi ซ่อมอู่/ซ่อมห้าง

แคมเปญกระบะแบบติดตั้งโครงหลังคา/คอก


 สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อัตราเบี้ยประกันดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564


Single Rate รถเก๋งเบี้ยเหมารถยุโรป (แคมเปญรหัส A06) 

Single Rate รถเก๋ง,รถกระบะ4 ประตู,กระบะมีแค็ปจดชื่อบุคคล (แคมเปญรหัส A01)

Single Rate รถเก๋งส่วนบุคคล , รถกระบะมีแค๊ปจดชื่อบุคคล (แคมเปญ C04 ซ่อมห้าง)

Single Rate รถเก๋ง,รถกระบะ 4 ประตู, รถกระบะมีแค็ปจดชื่อบุคคล(แคมเปญรหัส C16)

แคมเปญ รถเก๋ง ,กระบะมีแค็ปส่วนบุคคล (แคมเปญรหัส C76) บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด ( มหาชน)

Single Rate จัดเต็ม 2020 (ซ่อมอู่) สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Single Rate จัดเต็ม 2020 (ซ่อมห้าง)สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

CAMPAIGN รถกระบะเพื่อการพาณิชย์ (ซ่อมอู่) สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


แคมเปญประเภท1 รหัส 110 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

FAMILY LOVE MAZDA CX-3 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

FAMILY LOVE HONDA CR-V สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 

FAMILY LOVE NISSAN X-TRAIL สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

FAMILY LOVE SUZUKI SWIFT สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

FAMILY LOVE TOYOTA FORTUNER สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

FAMILY LOVE MITSUBISHI PAJERO SPORT สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

FAMILY LOVE ISUZU D-MAX และ ISUZU MU-X สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

อัตราเบี้ยสำหรับรถกลุ่มรถ CITY CAR สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2564

อัตราเบี้ยสำหรับกลุ่มรถ SUV สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

อัตราเบี้ยสำหรับ PIKUP 4 ประตู  สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

อัตราเบี้ยรถบรรทุกขนาดใหญ่ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท อินทร ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 


ระยะเวลาแคมเปญ สิ้นสุด 30/06/2564 ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1  Honda เริ่มใช้ 26/05/2020

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1  Ford เริ่มใช้ 26/05/2020

เงื่อนไขความคุ้มครอง                                             
 • บมจ.ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) มหาชน
  • แพกเกจทั้งหมดเริ่มใช้ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2564 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง                                                 


     บริษัท แอกซ่า ประกันภัย จำกัด (ประเทศไทย)

   Single Premium Mercedes-Benz & BMW  สิ้นสุด 30/06/64
   AXA Motor Drive Forward SUV and Pickup  สิ้นสุด 30/06/64


                                                     

      บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)


    บริษัท เอ็มเอสไอจีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

   - ประเภท 1 SUV EASY   สิ้นสุด 30  กันยายน 2564

   - ประเภท  1  ECO Easy   สิ้นสุด  30 มิถุนายน  2564

   - ประเภท  1 สำหรับรถยี่ห้อ ISUZU  สิ้นสุด 30 มิถุนายน  2564

   - ประเภท 1สำหรับรถยี่ห้อ MG ซ่อมศูนย์  สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564


                                    

           

            

       


   บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 


   อัตราเบี้ยประกันดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564


   ตัวอย่าง : เงื่อนไขการรับประกันภัยรถกระบะบรรทุก

   -ประกันชั้น 1 ฟรีรถทดแทนระหว่างซ่อม


   -อัตราเบี้ยประเภท 1 ซ่อมห้าง 

   -อัตราเบี้ยประเภท 1 ซ่อมอู่ 


   ขึ้นข้างบน