ดาวน์โหลดเบี้ยประเภท 1 (สำเร็จรูป)


    บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)


- Used Car Special G3-4 อายุรถ 6-12 ปี (ซ่อมอู่) เริ่ม12 กุมภาพันธิ์ 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

- Used Car Special G5 อายุรถ 6-12 ปี (ซ่อมอู่) เริ่ม12 กุมภาพันธ์ 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

-Truck We Insure รถกระบะบรรทุกขนาดใหญ่ (ซ่อมอู่) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

-Truck We Insure รถหัวลาก (ซ่อมอู่ ) สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- DG Motor by Region (ซ่อมห้าง)  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

- GG Motor by Region (ซ่อมอู่) **เพิ่มช่วงอายุรถแและเบี้ยประกันเป็น 2-15 ปี** สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

- DG Motor Gen X อายุรถ 1-7 ปี (ซ่อมห้าง)  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม2563 

GG Motor Gen X อายุรถ 1-10 ปี (ซ่อมอู่) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

- Campaign DG Fortuner (ซ่อมห้าง) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

- Campaign GG Fortuner (ซ่อมอู่) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563


 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด(มหาชน)

 ประเภท 1 SUV และกระบะจดเก๋ง สิ้นสุด 30 มิถุนายน  2563

  บริษัท ไอโออิกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 Single Rate (กลุ่ม 345 SUV)

 Single Rate TOYOTA 

 ปิคอัพ 210

 Single Rate Hyundai Grand Starex, H-1

 รถตู้ 220  รับจ้างหรือให้เช่าเป็นครั้งคราว, รถรับส่งนักเรียน, รวมถึงรถรับส่งพนักงาน, คนงาน ขยายถึง 12 ธันวาคคม 2563 บริษัท คิง ไว ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)


Family man สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

TIP Best Drive 2020 กลุ่ม5 ซ่อมอู่ (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

TIP Best Drive 2020 กลุ่ม5 ซ่อมห้าง (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

TIP Best Drive 2020 กลุ่ม4 (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

TIP Best Drive 2020 กลุ่ม3 (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

TIP Best Drive 2020 กลุ่ม2 (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

TIP Best Drive 2020 SUV (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

TIP Best Drive 2020 กระบะ 110 (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

TIP Best Drive 2020 กระบะ 320 (ไม่รับในนามนิติบุคคล) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงื่อนไขความคุ้มครอง TIP Best Drive 2020 


             


 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

** แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 5

** แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 4 ทั่วไป ยกเว้น Honda

** แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 3 ยี่ห้อ Honda&MG

** แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 3 ทั่วไป ยกเว้น Honda

** แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 3 SUV

** แคมเปญ สำหรับรถ BMW 

** แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 2 Benz,Toyota,Lexus

** PICK UP TOYOTA (แบบต่อเติมและไม่ต่อเติม)

** PICK UP NON TOYOTA (แบบต่อเติมและไม่ต่อเติม)   บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)


แคมเปญ Pick Up ติดคอก

- แคมเปญ Pick Up Classic

- แคมเปญ LUXURY Toyota Lexus บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


- แพคเกจ เบี้ยประกันภัยรถยนต์ ประเภท1 ซ่อมอู่อายุรถ 1-7 ปีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563

- แพคเกจ เบี้ยประกันภัยรถยนต์ ประเภท1 ซ่อมอู่อายุรถ 8-10 ปีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประเภท 1 ซ่อมอู่/ซ่อมห้าง  Chevrolet 2020

ONE  PRICE  กลุ่ม 3 และกระบะจดเก๋ง  ซ่อมอู่ /ซ่อมห้าง  สิ้นสุด  30  กันยายน  2563  

ONE PRICE SPECIAL  กลุ่ม  4 ซ่อมอู่ /ซ่อมห้าง สิ้นสุด  30 กันยายน 2563

ONE PRICE  SPECIAL  กลุ่ม 5 ซ่อมอู่ / ซ่อมห้าง สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

ONE PRICE  กระบะปิคอัพ ซ่อมอู่ / ซ่อมห้าง สิ้นสุด 30  กันยายน  2563 

Benz For Doctor and Nurse ซ่อมห้าง สิ้นสุด 30 กันยายน  2563

Doctor and Nurse กลุ่ม 3 4 5 ซ่อมอู่  สิ้นสุด 30 กันยายน  2563

Doctor and Nurse  กลุ่ม 3 4 5 ซ่อมห้าง สิ้นสุด 30  กันยายน 2563

BENZ ซ่อมห้าง  2-5 ปี สิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2563

GROUP 2 ซ่อมห้าง 2-5 ปี สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2563

GROUP 2 ซ่อมอู่ 2-10 ปี   สิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  2563 


 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

             - ตารางแบ่งกลุ่มรถ


-อัตราเบี้ยประเภท 1 รถกลุ่ม 3 และกระบะ 4 ประตู (สำหรับทะเบียน กรุงเทพและปริมณฑล)เริ่ม 01/04/2563 สิ้นสุด 31/12/2563 

-อัตราเบี้ยประเภท 1 รถกลุ่ม 3 และกระบะ 4 ประตู (สำหรับทะเบียนต่างจังหวัด)เริ่ม 01/04/2563 สิ้นสุด 31/12/2563 

-อัตราเบี้ยประเภท 1 รถกลุ่ม  4 (สำหรับทะเบียน กรุงเทพและปริมณฑล)เริ่ม 01/04/2563 สิ้นสุด 31/12/2563 

-อัตราเบี้ยประเภท 1 รถกลุ่ม  4  (สำหรับทะเบียนต่างจังหวัด)เริ่ม 01/04/2563 สิ้นสุด 31/12/2563

-อัตราเบี้ยประเภท 1 รถกลุ่ม  5 (สำหรับทะเบียน กรุงเทพและปริมณฑล)เริ่ม 01/04/2563 สิ้นสุด 31/12/2563 

-อัตราเบี้ยประเภท 1 รถกลุ่ม  5  (สำหรับทะเบียนต่างจังหวัด)เริ่ม 01/04/2563 สิ้นสุด 31/12/2563

-อัตราเบี้ยกระบะ 320 ประเภท 1 (มีอุปกรณ์เสริม)เริ่ม 01/04/2563 สิ้นสุด 31/12/2563

-อัตราเบี้ยกระบะ 320 ประเภท 1 (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)เริ่ม 01/04/2563 สิ้นสุด 31/12/2563

-อัตราเบี้ย Honda city เริ่ม 01/04/2563 สิ้นสุด 31/12/2563

-อัตราเบี้ย Honda civic เริ่ม 01/04/2563 สิ้นสุด 31/12/2563
 บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

                                 


        

         

    


   บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

แคมเปญรถบรรทุกใหญ่ ป้ายแดง   สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

แคมเปญรถใหญ่อื่นๆ Used Car  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

แคมเปญรถใหญ่ ISUZU และ HINO Used Car สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

แคมเปญรถยนต์รหัส  110 กลุ่ม 3 4 5 ซ่อมอู่และซ่อมห้าง  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

แคมเปญรถยนต์ FORD ซ่อมห้าง ป้ายแดง รหัส 110 และ 320 สิ้นสุด 31  กรกฎาคม 2563

แคมเปญรถยนต์ MAZDA  ซ่อมอู่ รหัส 110 และ 320  สิ้นสุด  31 กรกฎาคม  2563

แคมเปญ MG ป้ายแดง ซ่อมห้าง  สิ้นสุด 31  กรกฎาคม  2563

แคมเปญ MG อายุรถ 2-5 ปี ซ่อมห้าง สิ้นสุด  31  กรกฎาคม  2563

แคมเปญ MG  อายุรถ 2-7 ปี ซ่อมอู่ สิ้นสุด 31 กรกฎาคม  2563

แคมเปญรถกระบะบรรทุก  320 อายุ 2-10 ปีซ่อมมอู่  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

แคมเปญ TOYOTA ป้ายแดง ซ่อมห้าง  สิ้นสุด 31  กรกฎาคม  2563

แคมเปญ TOYOTA  รหัส 110 ซ่อมอู่และซ่อมห้าง สิ้นสุด 31 ธันวาคม  2563

แคมเปญ NON TOYOTA รหัส 110 ซ่อมอู่และซ่อมห้าง สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

แคมเปญ KIA Grand Carnival  ป้ายแดง  สิ้นสุด 31  กรกฎาคม  2563

แคมเปญ KIA Grand Carnival ซ่อมอู่ สิ้นสุด 31  กรกฎาคม 2563

แคมเปญ Toyota alphard และ Toyota Vellfire   สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

แคมเปญ HYUNDAI   H-1  สิ้นสุด   31 กรกฎาคม  2563

แคมเปญ Chevrolet  ป้ายแดง  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

แคมเปญ  Chevrolet กลุ่ม 3-5 รหัส 110 และ 320 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

แคมเปญ Mini Truck และ Food Truck  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

แคมเปญ HONDA  Used Car   ซ่อมห้าง  สิ้นสุด  31 มีนาคม 2564

แคมเปญ HONDA Used Car   ซ่อมอู่  สิ้นสุด  31 ธันวาคม 2563

แคมเปญ Nissan Used Car  ซ่อมอู่ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

แคมเปญ Nissan Used Car  ซ่อมห้าง สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563


 -Motor Add ON  (เป็นงานเบ็ดเตล็ด) บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

 ตารางกลุ่มรถที่รับ  

เถ้าแก่ขับเอง  แผนประกันภัยชั้น 1  เบี้ยขยายถึง 31/12/63

ONE PRICE อู่ในสัญญา มีส่วนลด CCTV         เบี้ยขยายถึง 31/12/63 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)


รถยนต์บรรทุกประเภท1 (ซ่อมอู่ 1-10 ปี) รหัส320,420,และ520

ISUZU D-MAX 110 ซ่อมห้าง สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

PICK-UP 110/320 ซ่อมอู่ RATE 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

PICK-UP 110/320 ซ่อมอู่ RATE 2 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

PICK-UP 320 กระบะติดคอก/ตู้ ซ่อมอู่ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

SUV ซ่อมห้าง RATE 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

SUV ซ่อมห้าง RATE 2 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

SUV ซ่อมอู่ RATE 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

SUV ซ่อมอู่ RATE 2 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

SEDAN GROUP 2 ซ่อมห้าง RATE 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

SEDAN GROUP 2 ซ่อมอู่ RATE 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

SEDAN GROUP 2 ซ่อมอู่ RATE 2 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

SEDAN GROUP 3 ซ่อมอู่ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

SEDAN GROUP 4 ซ่อมห้าง สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

SEDAN GROUP 4 ซ่อมอู่ RATE 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

SEDAN GROUP 4 ซ่อมอู่ RATE 2 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

SEDAN GROUP 5 ซ่อมอู่ RATE 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

SEDAN GROUP 5 ซ่อมอู่ RATE 2 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

SEDAN GROUP 5 ซ่อมอู่ RATE 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

 บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)


แบบฟอร์มส่วนลดติดกล้อง CCTV 

สำหรับงานใหม่ รถกลุ่ม 2 3 4 5 ปิคอัพ 4 ประตู และ 320 อู่ 6-10 ปี สิ้นสุด 30/9/63 

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 3 เครื่องเกิน 2000 CC อู่ 2-5 ปี  สิ้นนสุด 30/09/63

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 3 เครื่องไม่เกิน 2000 CC อู่ 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/09/63

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 4 เครื่องเกิน 2000 CC อู่ 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/09/63

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 4 เครื่องไม่เกิน 2000 CC อู่ 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/09/63

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 5 เครื่องไม่เกิน 2000 CC อู่ 2-5 ปี  สุด 30/09/63

สำหรับ งานใหม่ รหัส 110 ปิคอัพ 4 ประตู เกิน 2000 CC อู่ 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/09/63

สำหรับ งานใหม่ รหัส 110 ปิคอัพ 4 ประตู ไม่เกิน 2000CC อู่ 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/09/63

สำหรับ งานใหม่ รหัส 320 ปิคอัพ แบบไม่มีอุปกรณ์ อู่ 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/09/63

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 2 เครื่องเกิน 2000 CC ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/09/63

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 2 เครื่องไม่เกิน 2000 CC ห้าง2-5 ปี  สิ้นสุด 30/09/63   

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 3 เครื่องเกิน 2000 CC ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/09/63

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 3 เครื่องไม่เกิน 2000 CC ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/09/63

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 4 เครื่องเกิน 2000 CC ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/09/63

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 4 เครื่องไม่เกิน2000 CC ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/09/63

สำหรับ งานใหม่ รถกลุ่ม 5 เครื่องไม่เกิน 2000 CC ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/09/63

สำหรับ งานใหม่ รหัส 110 ปิคอัพ 4 ประตู เกิน 2000CC ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/09/63

สำหรับ งานใหม่ รหัส 110 ปิคอัพ 4 ประตูไม่เกิน 2000CC ห้าง2-5 ปี  สิ้นสุด 30/09/63

สำหรับ งานใหม่ รหัส 320 ปิคอัพ แบบไม่มีอุปกรณ์ ห้าง 2-5 ปี  สิ้นสุด 30/09/63 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ( มหาชน )


*** การรับประกันแบบ ซ่อมห้างรับแค่ 3ปี       ***

สำหรับ  Motor 8 UP   ไม่รับคอกโครง ขยายถึง 31/12/63

สำหรับ กลุ่ม 2   ขยายถึง 31/12/63

สำหรับ กลุ่ม 3 4 5 Upper1   ยกเลิกขายเบี้ยซ่อมอู่ ไม่รับคอกโครง ขยายถึง 31/12/63 

สำหรับ กลุ่ม 3 4 5  เบี้ยซ่อมอู่ ไม่รับคอกโครง 31/12/63 บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


Campaign Asset รถบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน สำหรับรถติดตั้งตู้/โครงเหล็ก/คอก สิ้นสุด 31/12/63

Mercedes Benz เริ่มใช้ 01/04/63

BMW เริ่มใช้ 01/04/63

Chevrolet, Ford, Mazda เริ่มใช้ 01/04/63 Chevrolet เช็คทุนประกันกับสินทรัพย์เท่านั้น

Campaign Asset ซ่อมห้าง เริ่มใช้ 01/04/63

Campaign Asset ซ่อมอู่ เริ่มใช้ 01/04/63

Campaign Asset รถบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน อู่/ห้าง เริ่มใช้ 01/04/63

ประเภท 1 SUV ซ่อมอู่

ประเภท 1 Isuzu ซ่อมอู่


 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อัตราเบี้ย Single rate สำหรับรถกลุ่ม 5 สิ้นสุด 31/12/63

อัตราเบี้ย LMG  SUV อู่  วันสิ้นสุด 31/12/63

อัตราเบี้ย TOYOTA Alphard,Vellfire และ VOLKSWAGEN Caravelle  สิ้นสุด 31/12/63

อัตราเบี้ย Single rate pickup on box all models  วันสิ้นสุด 31/12/63

อัตราเบี้ย โครงการ ONE PRICE    วันสิ้นสุด 31/12/63  บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

     ระยะเวลาแคมเปญ เริ่ม 01/05/2562 ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง


 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

เบี้ยประกันทั้งหมดมีผลบังคับ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

Eco Car 2020

SUV 2020

Isuzu MU-7,MU-X 2020

Isuzu D-Max 2020 เบี้ยแบบติดตั้งโครงหลังคา/คอก

Isuzu D-Max 2020 เบี้ยแบบไม่ติดตั้งโครงหลังคา/คอก

Isuzu D-Max Plus 2020 เบี้ยแบบติดตั้งโครงหลังคา/คอก

Isuzu D-Max Plus 2020 เบี้ยแบบไม่ติดตั้งโครงหลังคา/คอก

Ford,Mazda,Toyota 2020 เบี้ยแบบติดตั้งโครงหลังคา/คอก

Ford,Mazda,Toyota 2020 เบี้ยแบบไม่ติดตั้งโครงหลังคา/คอก

Mitsubishi,Nissan 2020 เบี้ยแบบติดตั้งโครงหลังคา/คอก

Mitsubishi,Nissan 2020 เบี้ยแบบไม่ติดตั้งโครงหลังคา/คอก สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 เบี้ยประกันทั้งหมดมีผลบังคับ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

Single Rate รถเก๋ง,รถกระบะ4 ประตู,กระบะมีแค็ปจดชื่อบุคคล (แคมเปญรหัส A01)

Single Rate รถเก๋งเบี้ยเหมารถยุโรป (แคมเปญรหัส A06) 

Single Rate รถเก๋งส่วนบุคคล , รถกระบะมีแค๊ปจดชื่อบุคคล (แคมเปญ C04 ซ่อมห้าง) บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด ( มหาชน)

Single Rate จัดเต็ม 2020 (ซ่อมอู่) สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Single Rate จัดเต็ม 2020 (ซ่อมห้าง)สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

CAMPAIGN รถกระบะเพื่อการพาณิชย์ (ซ่อมอู่) สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


แคมเปญประเภท 1 

FAMILY LOVE ISUZU D-MAX และ ISUZU MU-X

FAMILY LOVE MAZDA CX-3

FAMILY LOVE HONDA CR-V

FAMILY LOVE NISSAN X-TRAIL

FAMILY LOVE SUZUKI SWIFT

FAMILY LOVE TOYOTA FORTUNER

FAMILY LOVE MITSUBISHI PAJERO SPORT บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


  บริษัท อินทร ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1  Honda เริ่มใช้ 26/05/2020

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1  Ford เริ่มใช้ 26/05/2020

เงื่อนไขความคุ้มครอง                                             
 • บมจ.ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) มหาชน
  • แพกเกจทั้งหมดเริ่มใช้ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

   * ความคุ้มครองเงื่อนไขแพกเกจ/เบี้ยประเภท1

                                                 


     บริษัท แอกซ่า ประกันภัย จำกัด (ประเทศไทย)                                                 

      บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)


    บริษัท เอ็มเอสไอจีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

   -  ประเภท  1  SUV-Easy   สิ้นสุด  31 กรกฎาคม 2563

   - ประเภท 1 กลุ่ม 5 ECO-Easy สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2563

   - ประเภท 1 สำหรับรถยี่ห้อ ISUZU สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

                                    

           

            

       


   ขึ้นข้างบน