ประกาศ บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาปัตตานี) ขอแจ้งปิดทำการ ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากเป็นวันอีฎิ้ลอัดฮา และจะเปิดทำการปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564

ขึ้นข้างบน