ประกาศเพิ่มเติมจาก สำนักงาน คปภ. เรื่องการขยายระยะเวลาการใช้ผลสอบผ่านความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน นายหน้า (ฉบับที่2)


อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ประกาศเพิ่มเติมจาก สำนักงาน คปภ. เรื่องการขยายระยะเวลาการใช้ผลสอบผ่านความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน นายหน้า (ฉบับที่2)

🔰 สำหรับผู้ที่มีผลสอบผ่านระยะเวลาเกินกว่า 2ปี กรณีใบอนุญาตหมดอายุ จากเดิมอนุโลมให้สามารถเข้าอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตนายหน้าได้จนถึงวันที่ 31 มี.ค.64 หากไม่สามารถอบรมได้ทันตามที่กำหนด นายหน้าจะต้องทำการสอบใหม่
- แต่ด้วยสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ยังไม่คลี่คลายทางสำนักงาน คปภ. จึงได้ขยายระยะเวลาเพิ่มเติมสำหรับการเข้าอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตนายหน้าฯ ให้สามารถอบรมได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.64 📰

📌 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
- สำหรับประกันวินาศภัย : https://bit.ly/3stj3Vt
- สำหรับประกันชีวิต : https://bit.ly/39cDwGz

🎉 พี่ๆ นายหน้าอย่าลืมตรวจสอบใบอนุญาตของตัวเองด้วยนะครับ 🎉
📲สามารถจองอบรมได้ที่นี่เลย
👉หลักสูตรนายหน้าประกันวินาศภัย https://bit.ly/3d9axVd
👉หลักสูตรนายหน้าประกันชีวิต https://bit.ly/2P7UlLX

ขึ้นข้างบน