นายหน้าฯ ท่านไหนได้รับผลกระทบ ทำให้ไม่สามารถหาที่อบรมหรือที่ต่ออายุใบอนุญาตได้ในช่วงนี้ ทาง คปภ. ได้แนะนำมาดังนี้เนื่องจากสถานะการณ์โควิด-19 บ้านเราตอนนี้ 🌡

🔰 นายหน้าฯ ท่านไหนได้รับผลกระทบ ทำให้ไม่สามารถหาที่อบรมหรือที่ต่ออายุใบอนุญาตได้ในช่วงนี้ ทาง คปภ. ได้แนะนำมาดังนี้
- กรณีตัวแทน/นายหน้า ที่ได้รับผลกระทบซึ่งใบอนุญาตหมดอายุตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม2564 มี2 กรณี
✅ 1. ผ่านการอบรมแล้วแต่ยังไม่สามารถยื่นขอต่อใบอนุญาตได้
✅ 2. ยังไม่ผ่านการอบรมและไม่สามารถเข้าอบรมได้

🗓 เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยเเล้ว สามารถส่งเอกสารผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : https://onlineservice10.oic.or.th/AGUPLOAD/Index

📌 หมายเหตุ
- หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ได้รับผลกระทบ Covid19 ไม่มีการกำหนดแบบฟอร์ม ตัวแทน/นายหน้า ทำเป็นหนังสือชี้แจงตามเหตุ
ความจำเป็นพร้อมหลักฐาน
- ระหว่างที่บัตรหมดอายุ ตัวแทน/นายหน้า จะไม่สามารถเสนอขายกรมธรรม์ได้
- หากตัวเเทน/นายหน้า ท่านใดไม่ทราบว่าการอบรมจะต้องเข้าหลักสูตรใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คปภ.

📰 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/39A6yix 📰


ขึ้นข้างบน