ประกาศเพิ่มเติมจาก คปภ. เรื่องการขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 หรือ 30 มิถุนายน 2564 (แล้วแต่กรณี)


ประกาศเพิ่มเติมจาก คปภ. 📣
📌 เรื่องการขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 หรือ 30 มิถุนายน 2564 (แล้วแต่กรณี)
.
💚 ผู้ที่ใบอนุญาตหมดอายุ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 ที่มีการยื่นเรื่องขอขยายระยะเวลากับสำนักงาน คปภ. ไว้แล้ว ทาง คปภ. ได้ขยายระยะเวลาการยื่นหนังสือรับรองการการอบรมออกไปให้สามารถยื่นหนังสือรับรองการอบรมได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
🔹 จากเดิมที่จะต้องทำการยื่นหนังสือรับรองการอบรมให้เรียบร้อยภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่จะถึงนี้

🎯 ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตหมดอายุตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ที่มีการยื่นเรื่องขอขยายระยะเวลาไว้แล้วกับสำนักงาน คปภ. ให้ยื่นหนังสือรับรองการอบรมได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
.
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ประกาศจาก คปภ. (ประกันวินาศภัย) 👉https://bit.ly/3onIF3x
ประกาศจาก คปภ. (ประกันชีวิต) 👉 https://bit.ly/2JJFX9C

.
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.oic.or.th/th/home
ขึ้นข้างบน