เรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมฟังการอบรม "ศรีกรุงสัญจร@นครสวรรค์"ครั้งที่ 2 ปี 2563 ในวันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน 2563ขึ้นข้างบน