กำหนดการอบรม ขอรับบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย สาขาแจ้งวัฒนะ ในวันที่ 16-17 ตุลาคม 2563ขึ้นข้างบน