ประกันโควิด-19 ยังให้ความคุ้มครอง แม้ไม่เกิดอุบัติเหตุ


ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

 ประกันโควิด-19 ยังให้ความคุ้มครอง แม้ไม่เกิดอุบัติเหตุ

📌 ต้องยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมาว่า การแพร่ระบาดของไวรัส “โควิด-19” ทำให้คนไทยเกิดความตื่นตัว โดยเฉพาะการหาวิธีป้องกันสวัสดิภาพให้กับตนเอง ประกันไวรัสโควิด-19 จึงจุดติดและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว จนพลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

📲 แต่ล่าสุด สื่อสังคมออนไลน์ได้เกิดข้อสงสัยในแผน “ประกันโควิด-19” ที่มีการเสริมเพิ่มความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเข้ามาด้วย แท้จริงแล้วคืออะไร ? จนเกิดเป็นความเข้าใจผิดที่คลาดเคลื่อน กลายเป็นข่าวลือ ที่ห่างไกลจากความเป็นจริง !

👨‍💼 ศรีกรุงโบรคเกอร์ เราขออธิบายเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ดังนี้

👨‍🔬 ประกัน Covid-19 บางแผนจากหลายบริษัทประกันภัย ให้ความคุ้มครองการติดเชื้อจากไวรัส Covid-19 รวมถึงเพิ่มความคุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุให้ด้วย หากลูกค้าเลือกซื้อความคุ้มครองแบบที่กล่าวมา ส่วนบนของหน้าตารางกรมธรรม์จะระบุว่า “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส Covid-19” ซึ่งหมายความว่า กรมธรรม์ฉบับนี้จะให้ความคุ้มครองทั้งในส่วนของประกันอุบัติเหตุและการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ตรงตามที่ระบุไว้ในหน้าตาราง โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อความคุ้มครองทั้ง 2 เรื่อง ไม่ว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือ เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับผู้เอาประกัน (โดยมีเหตุอันสมควร) พูดภาษาชาวบ้านเข้าใจง่าย ๆ ป่วยติดโควิด-19 ก็จ่าย เกิดอุบัติเหตุก็จ่าย นั่นเอง

💝 ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่า บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนการติดเชื้อ ก็ต่อเมื่อต้องติดเชื้อโควิด-19 และมีการเกิดอุบัติเหตุไปพร้อมกันร่วมด้วย อันนี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างมาก หากผู้เอาประกันภัยได้ศึกษาคู่มือหรือรายละเอียดที่แนบมากับกรมธรรม์ จะเข้าใจได้ว่า ความคุ้มครองส่วนอุบัติเหตุกับความคุ้มครองเรื่องการติดเชื้อไวรัสนั้น แยกออกจากกันอย่างชัดเจน

📧 หากยกตัวอย่างกรมธรรม์ ก็ขอยกตัวอย่างในส่วนประกันสุขภาพทั่วไปที่มีกันมาเนิ่นนานแล้ว ส่วนหัวของหน้าตารางกรมธรรม์ก็จะระบุว่า “กรมธรรม์ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล” ซึ่งกรมธรรม์อย่างนี้ก็ให้ความคุ้มครองทั้งในส่วนประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ โดยการเคลมแต่ละส่วนก็แยกกันอย่างชัดเจน ไม่ต่างจากกรมธรรม์ประกัน Covid-19 ที่กล่าวถึงด้านบนแม้แต่น้อย

😎 แต่หากผู้เอาประกันภัยซื้อประกัน Covid-19 แบบที่คุ้มครองเฉพาะการติดเชื้อไวรัส Covid-19 เท่านั้น หน้าตารางกรมธรรม์ก็จะมีความแตกต่างกัน โดยอาจระบุเพียงแค่ “กรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา” อย่างนี้ก็หมายความว่า กรมธรรม์ฉบับนี้จะให้ความคุ้มครองเฉพาะการติดเชื้อจากไวรัสชนิดนี้เท่านั้น ไม่คุ้มครองถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัย

🙋‍♂ ดังนั้น ประชาชนควรศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัย เพื่อจะได้ความคุ้มครองที่สามารถเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับผู้เอาประกันภัยครับ

👍 ตัวอย่างเงื่อนไขในคู่มือกรมธรรม์ประกัน Covid-19 สามารถคลิกเข้าไปดูที่ลิงก์นี้ได้เลย
……………………………………………………..

เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของบริษัทต่าง ๆ

แผนประกันของเมืองไทยประกันภัย (แผนความคุ้มครอง (เดิม) ก่อน 17 มีนาคม 2563)
คลิก 👉 https://bit.ly/2J0ZiiW

แผนประกันของสินมั่นคงประกันภัย คลิก 👉 https://bit.ly/2xjp4w7

แผนประกันของทิพยประกันภัย คลิก 👉 https://bit.ly/2Unv0MJ

แผนประกันของเจพีประกันภัย คลิก 👉 https://bit.ly/2U62osq

แผนประกันของวิริยะประกันภัย คลิก 👉 https://bit.ly/33NfZIt

ขึ้นข้างบน