ประกาศคืนเงินค่าอบรมและสอบบัตรนายหน้ารอบที่ถูกยกเลิกขึ้นข้างบน