คุณพงษ์ธวัทน์ ก้าวสัมพันธ์ กรรมการบริหาร บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ในฐานะกรรมการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เข้าร่วมงานเสวนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า ธุรกิจประกันภัยไทย”


คุณพงษ์ธวัทน์ ก้าวสัมพันธ์ กรรมการบริหาร บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ในฐานะกรรมการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เข้าร่วมงานเสวนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า ธุรกิจประกันภัยไทย” ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 20 ปี นิตยสารไทยแลนด์อินชัวรันส์ ภายในงาน คุณพงษ์ธวัทน์ได้กล่าวถึงทิศทาง “การปรับตัวของนายหน้าประกันวินาศภัย” ในปัจจุบัน พร้อมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ “อนาคตของนายหน้าประกันภัย” ซึ่งเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก โดยการเสวนาในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ที่ทำการสมาคมประกันวินาศภัยไทย ถนนสุขุมวิท เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

ข้อมูลเนื้อหาเพิ่มเติมคลิกhttps://bit.ly/2SoqeNm
ขึ้นข้างบน