ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่4 (รอบแรก) สาขานครราชสีมา ในวันที่ 11 - 13 มกราคม 2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย

ครั้งที่1 ถึงครั้งที่ 4  (รอบสอง)

สาขานครราชสีมา


อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 1 : วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนสุรนารี (มทส.) 

อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 3 : วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ บริษัทศรีกรุง โบรคเกอร์ จำกัด สาขานครราชสีมา

อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 4 : วันที่ 12 มกราคม 2562 ณ บริษัทศรีกรุง โบรคเกอร์ จำกัด สาขานครราชสีมา

อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 2 : วันที่ 13 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนสุรนารี (มทส.)

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ลิงค์นี้ >>คลิกที่นี่<<


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขานครราชสีมา

โทร : 02-867-3875

ขึ้นข้างบน