แจ้งความประสงค์การใช้สิทธิ์ลดหย่อนประกันสุขภาพปี 2561แจ้งความประสงค์การใช้สิทธิ์ลดหย่อนประกันสุขภาพปี 2561


   

ดาวโหลดแบบฟอร์ม แจ้งความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร  คลิก ตามด้านล่าง

1.บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)    >> คลิก <<
กรอกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ส่งที่เมล์   bu2@th.pacificcrosshealth.com

2.บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)    >> คลิก <<
กรอกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ส่งที่เมล์   Info@thaivivat.co.th

3.บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)    >> คลิก <<
กรอกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ส่งที่เมล์   A&H_policy@viriyah.co.th

4.บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)    >> คลิก <<
กรอกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ส่งที่เมล์  LMGAH@lmginsurance.co.th

5.บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) >> คลิก <<
สามารถคลิกที่ลิงค์เพื่อเข้าสู่เว็ปไซต์หลักได้เลย

6.บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  >> คลิก <<
สามารถคลิกที่ลิงค์เพื่อเข้าสู่เว็ปไซต์หลักได้เลย

7.บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  >> คลิก <<
สามารถคลิกที่ลิงค์เพื่อเข้าสู่เว็ปไซต์หลักได้เลย


ขึ้นข้างบน