เรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมฟังการอบรม "ศรีกรุงสัญจร@พระนครศรีอยุธยา" ครั้งที่ 1 ปี2561 ในวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 สมาชิกท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือสำรองที่นั่งได้ที่สาขาพระนครศรีอยุธยา โทร 02-867-3844

แผนที่การเดินทางขึ้นข้างบน