ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย สาขานครราชสีมา (รอบแรก) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในวันอาทิตย์ ที่ 2 กรกฎาคม 2560ขึ้นข้างบน