ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย สาขา ลำปาง (รอบสอง) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง ในวันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2560
ขึ้นข้างบน