Video อบรม

จำนวนทั้งหมด 14 รายการ

ความรู้ระบบ MGM ฉบับเต็ม โดย เฮียศรีกรุง

02/11/2016
อ่านต่อ

ความรู้ระบบ MGM แบบย่อ โดย เฮียศรีกรุง

อ่านต่อ

ความรู้พื้นฐานประกันภัยรถยนต์และการขยายงาน โดย เฮียศรีกรุง เรื่อง พ.ร.บ.

อ่านต่อ

ความรู้พื้นฐานประกันภัยรถยนต์และการขยายงาน โดย เฮียศรีกรุง เรื่อง ภาคสมัครใจ(ประเภท 1-5)

อ่านต่อ

ประวัติเฮีย

21/10/2016
อ่านต่อ

วิธีการติดตั้งกล้องติดรถยนต์ด้วยตัวเอง

06/10/2016

06/10/2016
อ่านต่อ

ความรู้ประกัน Non Motor by ศรีกรุงโบรคเกอร์ เรื่อง ประกันการเดินทาง T.A.

08/08/2016

08/08/2016
อ่านต่อ

ความรู้ประกัน Non Motor by ศรีกรุงโบรคเกอร์ เรื่อง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล P.A.

02/08/2016

02/08/2016
อ่านต่อ

ความรู้ประกัน Non Motor by ศรีกรุงโบรคเกอร์ เรื่อง ประกันอัคคีภัย ตอนที่ 3

25/07/2016

25/07/2016
อ่านต่อ

ความรู้ประกัน Non Motor by ศรีกรุงโบรคเกอร์ เรื่อง ประกันอัคคีภัย ตอนที่ 2

อ่านต่อ

ความรู้ประกัน Non Motor by ศรีกรุงโบรคเกอร์ เรื่อง ประกันอัคคีภัย ตอนที่ 1

อ่านต่อ

ความรู้ พ.ร.บ. โดย PR OIC

26/09/2015
อ่านต่อ

ความรู้ประกันวินาศภัยเบื้องต้น โดย PR OIC

26/09/2015
อ่านต่อ

การเตรียมความพร้อมก่อนแจ้งงาน

03/06/2015
อ่านต่อ
ขึ้นข้างบน