บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

ชั้นที่ 21-23 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระรามที่1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107554000283
CLAIM : -


ชำระด้วยวิธีการโอน

 • ชื่อธนาคาร

  ชื่อบัญชี

  สาขา

  ประเภท

  เลขที่บัญชี

 • กรุงศรีอยุธยา

  เอไอจีประกันภัย

  สุรวงศ์

  ออมทรัพย์

  125-1-73902-7ขึ้นข้างบน