บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA ชั้นที่ 14 และชั้นที่22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107555000554
CLAIM : 02-620-8000


ชำระด้วยวิธีการโอน

 • ชื่อธนาคาร

  ชื่อบัญชี

  สาขา

  ประเภท

  เลขที่บัญชี

 • กรุงเทพ

  ไอโออิกรุงเทพประกันภัย

  ราชวงศ์

  ออมทรัพย์

  102-0-05432-4


 • กสิกรไทย

  ไอโออิกรุงเทพประกันภัย

  สวนพลู

  กระแสรายวัน

  064-1-06296-0ขึ้นข้างบน