บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107555000414
CLAIM : 02-788-8000 หรือ02-788-8888 กด 1


ชำระด้วยวิธีการโอน

 • ชื่อธนาคาร

  ชื่อบัญชี

  สาขา

  ประเภท

  เลขที่บัญชี

 • กรุงศรีอยุธยา

  เอ็มเอสไอจีประกันภัย

  เพชรบุรีตัดใหม่

  กระแสรายวัน

  034-0-03826-3


 • กสิกรไทย

  เอ็มเอสไอจีประกันภัย

  เพชรบุรีตัดใหม่

  กระแสรายวัน

  028-1-08744-4


ชำระด้วยบัตรเครดิต

 • ผู้เอาประกันภัย

  สมาชิก

  เอกสาร

  หมายเหตุ

  แบบฟอร์มรูดบัตรเครดิต

 • ไม่เสีย

  2%+VAT7%

  สำเนาได้

  Fee รวมในยอดที่รูดบัตร (Strict)

  ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มการชำระเงินทางธนาคาร     

ขึ้นข้างบน