บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 12 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107556000159
CLAIM : 02-254-9977, ,02-869-3333


ชำระด้วยวิธีการโอน

 • ชื่อธนาคาร

  ชื่อบัญชี

  สาขา

  ประเภท

  เลขที่บัญชี

 • กรุงเทพ

  เอเชียประกันภัย1950

  ประตูน้ำ

  กระแสรายวัน

  106-3-15449-4


 • กสิกรไทย

  เอเชียประกันภัย1950

  ราชดำริ

  กระแสรายวัน

  042-1-12640-2


  หมายเหตุ : หากไม่ระบุหมายเลขอ้างอิงในการโอนเงิน อาจทำให้ผลการโอนเงินของท่านไม่สำเร็จ (Ref.1 ระบุ 166100 / Ref.2 ระบุ 060164000 )

 • ไทยพาณิชย์

  เอเชียประกันภัย1950

  เพลินจิต

  กระแสรายวัน

  059-3-04837-1


ชำระด้วยบัตรเครดิต

 • ผู้เอาประกันภัย

  สมาชิก

  เอกสาร

  หมายเหตุ

  แบบฟอร์มรูดบัตรเครดิต

 • ไม่เสีย

  2%

  สาเนาได้

  ดาวน์โหลด


ขึ้นข้างบน