บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

315 อาคารอาคเนย์ ชั้น G -7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107555000392
CLAIM : 02-267-7777


ชำระด้วยวิธีการโอน

 • ชื่อธนาคาร

  ชื่อบัญชี

  สาขา

  ประเภท

  เลขที่บัญชี

 • กรุงเทพ

  อาคเนย์ประกันภัย

  สุรวงศ์

  กระแสรายวัน

  147-3-13822-8


 • กรุงไทย

  อาคเนย์ประกันภัย

  สุรวงศ์

  กระแสรายวัน

  023-6-06073-2


 • กสิกรไทย

  อาคเนย์ประกันภัย

  สีลม

  ออมทรัพย์

  789-2-01400-5


 • ไทยพาณิชย์

  อาคเนย์ประกันภัย

  สุรวงศ์

  กระแสรายวัน

  002-3-08222-7


ชำระด้วยบัตรเครดิต

 • ผู้เอาประกันภัย

  สมาชิก

  เอกสาร

  หมายเหตุ

  แบบฟอร์มรูดบัตรเครดิต

 • ไม่เสีย

  3% (ชำระแยกต่างหาก)

  แบบฟอร์มตัดบัตร,สำเนาบัตรปชช-บัตรเครดิต เซ็นต์ยินยอมให้ตัดบัตร

  ดาวน์โหลด


ขึ้นข้างบน