บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 โซน B ชั้น 7 โซน B ชั้น 8 โซน A และ B ชั้น 9 โซน A2 และ B2 ชั้น 18 โซน A ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107554000259
CLAIM : 02-638-9333


ชำระด้วยวิธีการโอน

 • ชื่อธนาคาร

  ชื่อบัญชี

  สาขา

  ประเภท

  เลขที่บัญชี

 • กรุงเทพ

  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  ตรอกจันทร์

  ออมทรัพย์

  133-4-77279-3


 • กสิกรไทย

  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  สีลม

  ออมทรัพย์

  001-2-38200-8


 • ไทยพาณิชย์

  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  ซีพีทาวเวอร์ (ถนนสีลม)

  ออมทรัพย์

  168-2-22914-9


ชำระด้วยบัตรเครดิต

 • ผู้เอาประกันภัย

  สมาชิก

  เอกสาร

  หมายเหตุ

  แบบฟอร์มรูดบัตรเครดิต

 • ไม่เสีย

  2% (ชำระแยกต่างหาก)

  สำเนาได้

  ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มการชำระเงินทางธนาคาร 

ขึ้นข้างบน