บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวางกรุงเทพ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107551000151
CLAIM : 1484


ชำระด้วยวิธีการโอน

 • ชื่อธนาคาร

  ชื่อบัญชี

  สาขา

  ประเภท

  เลขที่บัญชี

 • กสิกรไทย

  เมืองไทยประกันภัย

  รัชดาภิเษก-ห้วยขวาง

  กระแสรายวัน

  089-1-00054-5


ชำระด้วยบัตรเครดิต

 • ผู้เอาประกันภัย

  สมาชิก

  เอกสาร

  หมายเหตุ

  แบบฟอร์มรูดบัตรเครดิต

 • ไม่เสีย

  สงวนสิทธิ์

  สำเนาได้( ต้องแนบสำเนาบัตรเครดิตหน้า-หลัง)

  ขั้นต่ำ 500 - 100,000 บาทไม่เสีย(ส่วนที่เกินหนึ่งแสนคิดค่าธรรมเนียม 2%)

  ดาวน์โหลด


ขึ้นข้างบน