บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวางกรุงเทพ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107551000151
CLAIM : 1484


ชำระด้วยวิธีการโอน

 • ชื่อธนาคาร

  ชื่อบัญชี

  สาขา

  ประเภท

  เลขที่บัญชี

 • กสิกรไทย

  เมืองไทยประกันภัย

  รัชดาภิเษก-ห้วยขวาง

  ออมทรัพย์

  089-2-02558-4


ชำระด้วยบัตรเครดิต

 • ผู้เอาประกันภัย

  สมาชิก

  เอกสาร

  หมายเหตุ

  แบบฟอร์มรูดบัตรเครดิต

 • ไม่เสีย(กรณีนิติบุคคลรับเฉพาะบัตรของกรรมการที่มีชื่อในหนังสือรับรองเท่านั้น)

  สงวนสิทธิ์

  ต้องแนบสำเนาบัตรเครดิตด้วยทุกครั้ง

  ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ500-100,000.-ไม่เสีย(ส่วนเกินหนึ่งแสนคิด2% หักจากยอดที่รูดได้)

  ดาวน์โหลด


ขึ้นข้างบน