บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 14-15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107555000503
CLAIM :


ชำระด้วยวิธีการโอน

 • ชื่อธนาคาร

  ชื่อบัญชี

  สาขา

  ประเภท

  เลขที่บัญชี

 • ไทยพาณิชย์

  บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  สาขาสีลม

  กระแสรายวัน

  CompCode 0630


ชำระด้วยบัตรเครดิต

 • ผู้เอาประกันภัย

  สมาชิก

  เอกสาร

  หมายเหตุ

  แบบฟอร์มรูดบัตรเครดิต

 • ไม่เสีย

  สงวนสิทธิ์

  สำเนา

  ยอดเต็มเท่านั้น (ยอดเงินตั้งแต่ 200,001.00 คิดค่าธรรมเนียม 2.15% ชำระค่าเนียมแยก)

  ดาวน์โหลด


ขึ้นข้างบน