บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อาคารเอสแอนด์เอ ชั้น2-6 เลขที่ 302 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107563000011
CLAIM : 02-257-8080


ชำระด้วยวิธีการโอน

 • ชื่อธนาคาร

  ชื่อบัญชี

  สาขา

  ประเภท

  เลขที่บัญชี

 • กรุงเทพ

  บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  ประตูน้ำ

  ออมทรัพย์

  106-4-46140-1


 • กรุงไทย

  บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  ย่อยไฟฟ้าเพลินจิต

  ออมทรัพย์

  092-1-03709-0


 • กรุงศรีอยุธยา

  บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  เพลินจิตทาวเวอร์

  ออมทรัพย์

  285-1-09909-1


 • กสิกรไทย

  บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  ราชดำริ

  ออมทรัพย์

  042-2-61288-2


 • ไทยพาณิชย์

  บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  ชิดลม

  ออมทรัพย์

  001-2-93605-1


ชำระด้วยบัตรเครดิต

 • ผู้เอาประกันภัย

  สมาชิก

  เอกสาร

  หมายเหตุ

  แบบฟอร์มรูดบัตรเครดิต

 • ไม่เสีย

  สงวนสิทธิ์

  แบบฟอร์มตัดบัตร,สำเนาบัตรปชช-บัตรเครดิต เซ็นต์ยินยอมให้ตัดบัตร

  ดาวน์โหลด


ขึ้นข้างบน