บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้นที่ 21 เลขที่ 152 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107556000086
CLAIM :


ชำระด้วยวิธีการโอน

 • ชื่อธนาคาร

  ชื่อบัญชี

  สาขา

  ประเภท

  เลขที่บัญชี

 • กรุงเทพ

  บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำากัด (มหาชน)

  รพ.เซ็นต์หลุยส

  ออมทรัพย์

  002-7-12073-2


 • กสิกรไทย

  บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำากัด (มหาชน)

  เซ็นต์หลุยส์ 3

  ออมทรัพย์

  681-2-09370-1


 • ไทยพาณิชย์

  บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำากัด (มหาชน)

  รพ.เซ็นต์หลุยส

  ออมทรัพย์

  191-2-08534-6


ชำระด้วยบัตรเครดิต

 • ผู้เอาประกันภัย

  สมาชิก

  เอกสาร

  หมายเหตุ

  แบบฟอร์มรูดบัตรเครดิต

 • ไม่เสีย

  สงวนสิทธิ์

  สำเนาได้

  ดาวน์โหลด


ขึ้นข้างบน