บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 16 ยูนิต 1601 และ 1607 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107555000571
CLAIM :


ชำระด้วยวิธีการโอน

 • ชื่อธนาคาร

  ชื่อบัญชี

  สาขา

  ประเภท

  เลขที่บัญชี

 • กรุงเทพ

  บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

  ออลซีซั่นส์

  ออมทรัพย์

  0370067001


 • กสิกรไทย

  บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

  ถนนวิทยุ

  ออมทรัพย์

  7092394772


 • ไทยพาณิชย์

  บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

  ออลซีซั่นส์

  ออมทรัพย์

  1552017185

ขึ้นข้างบน