บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 34/3 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107536000820
CLAIM :


ชำระด้วยวิธีการโอน

 • ชื่อธนาคาร

  ชื่อบัญชี

  สาขา

  ประเภท

  เลขที่บัญชี

 • กรุงเทพ

  บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  ลุมพินี

  ออมทรัพย์

  124-0-882447


 • กรุงไทย

  บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  คลองเตย

  ออมทรัพย์

  009-1-527961


 • กรุงศรีอยุธยา

  บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  ลุมพินี

  ออมทรัพย์

  256-1-000998


 • กสิกรไทย

  บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  ถนนหลังสวน

  ออมทรัพย์

  082-2-454445


 • ไทยพาณิชย์

  บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  เพลินจิต

  ออมทรัพย์

  059-2-534573


ชำระด้วยบัตรเครดิต

 • ผู้เอาประกันภัย

  สมาชิก

  เอกสาร

  หมายเหตุ

  แบบฟอร์มรูดบัตรเครดิต

 • ไม่เสีย

  2%

  สำเนาได้

  ค่าธรรมเนียมรูดรวมหรือแยกได้

  ดาวน์โหลด


ขึ้นข้างบน