บริษัท เคเอสเค ประกันภัย(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 39 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107556000108
CLAIM : 02-022-1100


ชำระด้วยวิธีการโอน

 • ชื่อธนาคาร

  ชื่อบัญชี

  สาขา

  ประเภท

  เลขที่บัญชี

 • กสิกรไทย

  เคเอสเคประกันภัย

  ลาดพร้าว 10

  กระแสรายวัน

  752-1-01675-7


 • ไทยพาณิชย์

  เคเอสเคประกันภัย

  ถนนสีลม

  ออมทรัพย์

  065-2-45184-3


ชำระด้วยบัตรเครดิต

 • ผู้เอาประกันภัย

  สมาชิก

  เอกสาร

  หมายเหตุ

  แบบฟอร์มรูดบัตรเครดิต

 • ไม่เสีย

  3%

  สำเนา

  ดาวน์โหลด


ขึ้นข้างบน