เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
CLAIM :


ชำระด้วยวิธีการโอน

 • ชื่อธนาคาร

  ชื่อบัญชี

  สาขา

  ประเภท

  เลขที่บัญชี

 • กรุงเทพ

  ไทยซัมซุงประกันชีวิต

  เพชรบุรีตัดใหม่

  กระแสรายวัน

  153-3-07854-7


 • กรุงไทย

  ไทยซัมซุงประกันชีวิต

  เพชรบุรีตัดใหม่

  ออมทรัพย์

  041-1-24470-1


 • กรุงศรีอยุธยา

  ไทยซัมซุงประกันชีวิต

  เพชรบุรีตัดใหม่

  กระแสรายวัน

  034-0-04022-1


 • กสิกรไทย

  ไทยซัมซุงประกันชีวิต

  เพชรบุรีตัดใหม่

  กระแสรายวัน

  028-1-08590-5


 • ทหารไทย

  ไทยซัมซุงประกันชีวิต

  อาคารมนูญผล

  กระแสรายวัน

  196-1-02221-5


 • ไทยพาณิชย์

  ไทยซัมซุงประกันชีวิต

  เพชรบุรีตัดใหม่

  กระแสรายวัน

  043-3-03600-2


 • ธกส

  ไทยซัมซุงประกันชีวิต

  สำนักงานใหญ่บางเขน

  กระแสรายวัน

  082-0-25946-3


 • ธนชาต

  ไทยซัมซุงประกันชีวิต

  เพชรบุรีตัดใหม่

  ออมทรัพย์

  777-2-70400-5


 • ออมสิน

  ไทยซัมซุงประกันชีวิต

  อาคารบางกอกทาวเวอร์

  กระแสรายวัน

  000-004022-1วิธีการชำระ


Download

ขึ้นข้างบน