เบอร์แจ้งอุบัติเหตุ

ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ในระบบศรีกรุง >>> คลิก

 ชื่อบริษัทประกัน

เบอร์แจ้งอุบัติเหตุ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-285-8000 หรือ 1620

 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-309-5888

บริษัท คิงไว ประกันภัย จำกัด มหาชน

02-624-1000 กด 1

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-662-8999 

 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-239-2200 , 1736 กด 1

 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-670-4444 กด 1 หรือ 1291

 บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-640-4500

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-246-9635 ต่อ 77

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-820-7000 หรือ 1219

 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1352

 บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-017-3333

 บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย(ประเทศไทย)

02-257-8080

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

02-695-0800 หรือ 1231

 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1484

 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-239-1557 หรือ 1557

 บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-792-5555 กด 1 หรือ 1729 กด 1

 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1596

 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-638-9333(กด2) หรือ 1292(กด2)

 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1726

 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1748 กด 1

 บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1259

 บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-118-8111

 บริษัท ไอโออิกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-620-8000 กด3

 บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-642-5353

 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1790

 บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

02-649-1999

 บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1309

  บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-2029572 , 02-202-9585

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 02-118-7400

 บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  

02-099-0555 กด 1

 

 


 


ขึ้นข้างบน