เบอร์แจ้งอุบัติเหตุ

 ชื่อบริษัทประกัน

เบอร์แจ้งอุบัติเหตุ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-285-8888 หรือ 1620

 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-309-5888

บริษัท คิงไว ประกันภัย จำกัด มหาชน

02-624-1000 กด 1

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-662-8999 

 บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

02-686-8616 กด 4

 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-239-2200 , 1736 กด 1

 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-670-4444 กด 1 หรือ 1291

 บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-640-4500

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-246-9635 ต่อ 77

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-878-7000

 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-630-9055 หรือ 1352

 บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-911-4488

 บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย(ประเทศไทย)

บมจ. ประกันภัยคุ้มภัย

02-257-8080

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

02-695-0700

 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1484

 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-641-3500 หรือ 1557

 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-638-9333(กด3) หรือ 1292(กด3)

 บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-792-5555 กด 1 หรือ 1729 กด 1

 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1596

 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-638-9333(กด3) หรือ 1292(กด3)

 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-267-7777 หรือ 1726

 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

02-869-3333

 บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

02-788-8000 หรือ 02-788-8888 กด 1

 บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-206-5488 ต่อ 02-203-9700

 บริษัท ไอโออิกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-620-8000

 บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-247-9261

 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1790

 บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

02-649-1999

 บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1309

  บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-2029572 , 02-202-9585

 บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)

02-206-5466

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 02-118-7400

 บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  

02-021-1644

 
ขึ้นข้างบน