บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาเชียงราย)

8/7-8 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

Tel : 02-867-3822 กด 944 

ผู้จัดการสาขา

-

ธัญลักษณ์ แสนโกษา (เตย)

Thanyalak_s@srikrungbroker.co.th

095-269-1553
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1980

วิไลพร แดงฟู (กิ๊ฟ)

Vilaiporn_d@srikrungbroker.co.th

061-364-4916
Non Motor / Non Life

ต่อ 1983

ธารารัตน์ เขื่อนเก้า (แฟม)

Thararat_k@srikrungbroker.co.th

084-558-8893

ต่อ 1985

ธัญญา อินต๊ะใจ (มายด์)

Thanya_I@srikrungbroker.co.th

085-710-1892
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1982

ณัฐวรา ยาวิชัย (หน่อย)

Natwara_s@srikrungbroker.co.th

088-803-6652

ต่อ 1983

ลัดดา เลอวงศ์รัตน์ (อิ๋ว)

Ladda_l@srikrungbroker.co.th

085-710-1892

ต่อ 1981

ศุภกฤษ์ อินถา (ฟ้า)

Supharoek_i@srikrungbroker.co.th

088-261-2205

ต่อ 1984

ณัฐริกา ห้วยไชย (แยม)

Nattharika_h@srikrungbroker.co.th

083-154-1033

-

เบญญาภา กองอุดม (อิ๋ว)

Benyapa_k@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน