บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาเชียงราย)

8/7-8 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

Tel : 02-867-3822 กด 944 

ผู้จัดการสาขา

-

ธัญลักษณ์ แสนโกษา (เตย)

Thanyalak_s@srikrungbroker.co.th

095-269-1553
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1985

ศุภกฤษ์ อินถา (ฟ้า)

Supharoek_i@srikrungbroker.co.th

Non Motor / Non Life

ต่อ 1986

นันท์นภัส งานไว (ปอ)

nunnaphat_n@srikrungbroker.co.th

092-669-4512

ต่อ 1983

ธารารัตน์ เขื่อนเก้า (แฟม)

Thararat_k@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1982

ณัฐวรา ยาวิชัย (หน่อย)

Natwara_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1983

ลัดดา เลอวงศ์รัตน์ (อิ๋ว)

Ladda_l@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1980

วิไลพร แดงฟู (กิ๊ฟ)

Vilaiporn_d@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1984

นิษากร แซ่จ๋าว (อ้อม)

Nisakorn_s@srikrungbroker.co.th

-

ฤทธิเกียรติ สักลอ (ไฮเทค)

Rittikiat_s@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน