บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาหาดใหญ่)

401 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์4  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110

Tel : 02-867-3866 กด 490

ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1910

ประทุม เจริญมาก (ทุม)

Prathum_c@srikrungbroker.co.th

084-710-2544
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1911

ชนิดา ไชยสันดาน (ทราย)

chanida_c@srikrungbroker.co.th

090-178-3305

ต่อ 1913

นันทวัน เนียมบุญ (อูม)

nanthawan_n@srikrungbroker.co.th

095-495-0312
Non Motor / Non Life

ต่อ 1915

อัจฉราภรณ์ ปานแก้ว (ปาล์ม)

Adcharapon_p@srikrungbroker.co.th

093-619-1753

-

พรสุดา ปักษิณ (กวาง)

Pornsuda_p@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1910

เสาวิณิย์ นวลละออง (บุ๋ม)

Saowinee_n@srikrungbroker.co.th

098-026-5916

ต่อ 1913

บุญณภัส ขณะรัตน์ (แตง)

Boonnapat_k@srikrungbroker.co.th

-

ณัฐิดา หารพรม (ฝน)

Nuttida_h@srikrungbroker.co.th

-

อภิญญา จิตราวงศ์ (เอ็ม)

Aphinya_j@srikrungbroker.co.th

-

สุวณิต จิตประพันธ์ (เดีย)

Suwanit_j@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่ @ Srikrung ประจำสาขา

ต่อ 1914

วารินทร์ นวลศรี (น้ำ)

Warin_n@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1812

รุ่งทิพย์ มะประสิทธิ์ (บิว)

Rungthip_m@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1912

กอเส็ม หวังอาหลี (เอก)

Kosem_w@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1910

วรากร ทองเจริญ (เดียร์)

Varakorn_T@Srikrungbroker.co.th

ต่อ 1912

จุรีรัตน์ แก้วศิริ (เมย์)

Jureerat_k@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1912

นิกเนม เบ็ญหยา (เนม)

Niknam_b@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1807

พิสิษฐ์ ทะสะระ (โจ๊ก)

Pisit_t@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1811

ชนัญชิดา เกษมุล (ปัน)

Chananchida_k@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1810

กันตพงศ์ คงธนธรรมกุล (แม็ค)

Kantapong_k@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1914

มาริสา วุฒิกรณ์ (แนน)

Marisa_w@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1811

เจนญาณิศา ชะนะชู (เจน)

Yanisa_c@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1809

กาญจนา ศรีสมานุวัตร (แมม)

Kanchana_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1917

ปิยรัตน์ สงรักษ์ (ฟาง)

Piyarat_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1810

รุ่งฤดี ชูศรีขวัญ (ปั๊ก)

Rungrudee_c@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1917

เบญจมาศ จงตั้ง (น้ำ)

Benjamas_j@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน