บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาพระนครศรีอยุธยา)

165 / 11-12 หมุ่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

Tel : 02-867-3844 ต่อ 943 


ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1972

ธิดา เสนาบูรณ์ (ปุ้ย)

Thida_s@srikrungbroker.co.th

061-015-6444
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1555

กมลจิต ชาญสูงเนิน (ตาล)

Kamonjit_ch@srikrungbroker.co.th

096-956-7309
Non Motor / Non Life

ต่อ 1990

โอภาส ยินดีตราสิน (โอ)

Opas_y@srikrungbroker.co.th

097-139-9949
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1975

เพชรรัตน์ สำเริง (เกียร์)

Phetcharat_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1979

ภานุพงศ์ พันธุ (นุ)

Panupong_p@srikrungbroker.co.th

094-465-9071

ต่อ 1976

ปัทมา ปัตถา (ซิน)

Pattama_p@srikrungbroker.co.th

080-065-1152

ต่อ 1971

จีรวรรณ ศุกรกำเหนิด (เจน)

Jeerawan_s@srikrungbroker.co.th

062-576-2482

ต่อ 1972

วริศรา ยะปาน (มาย)

Walisara_y@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1976

เบญจวรรณ สุนทรศิริ (จอย)

Benjawan_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1970

สิราวรรณ ชื่นตา (กุ๊ก)

Sirawan_c@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1976

สกมล ภาคีธรรม (พิมพ์)

Sakamol_p@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน