บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาราชบุรี)

44/38 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

Tel : 02-867-3825 ต่อ 941

ผู้จัดการสาขา

-

สุบิน แสนเรือน (บิน)

Subin_s@srikrungbroker.co.th

085-130-9461
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1900

จันทนี อัคคะรัสมิโย (นี)

Juntane_A@Srikrungbroker.co.th

095-528-9269

ต่อ 1901

มานิตา บุญเกิด (นุ่น)

Manita_b@srikrungbroker.co.th

080-019-5045
Non Motor Center

ต่อ 1903

จิราภรณ์ ชะตารุ่ง (ใหม่)

Chiraphon_c@srikrungbroker.co.th

080-894-6608
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1904

แววดาว วงศร (ดาว)

waewdao_w@srikrungbroker.co.th

098-738-7142

ต่อ 1905

กัลยา แก่นทับทิม (น้ำ)

Kanlaya_k@srikrungbroker.co.th

081-986-5546

ต่อ 1902

หัชชา สาโรจน์ (มาย)

Hascha_s@srikrungbroker.co.th

063-849-5905

-

ณัฐนันท์ หิรัญพจน์ (นัต)

Nuttanun_h@srikrungbroker.co.th

064-973-5516
ขึ้นข้างบน