บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาราชบุรี)

44/38 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

Tel : 02-867-3825 ต่อ 941  Fax : 032-323837

ผู้จัดการสาขา

-

สุบิน แสนเรือน (บิน)

Subin_s@srikrungbroker.co.th

085-130-9461
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1900

จันทนี อัคคะรัสมิโย (นี)

Juntane_A@Srikrungbroker.co.th

ต่อ 1901

มานิตา บุญเกิด (นุ่น)

Manita_b@srikrungbroker.co.th

092-380-6746
Non Motor Center
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1904

แววดาว วงศร (ดาว)

waewdao_w@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1905

กัลยา แก่นทับทิม (น้ำ)

Kanlaya_k@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1902

สุภัตรา จันรวม (ลูกหว้า)

supatra_j@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1905

หัชชา สาโรจน์ (มาย)

Hascha_s@srikrungbroker.co.th

-

ประภาศรี สัตตะ (ปลา)

Prapasri_su@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน