บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาระยอง)

131/80 หมู่ 2 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000

Tel : 02-867-3877 กด 942 


ผู้จัดการสาขา

-

กิตติ แซ่ตั้ง (หมี)

Kitti_s@srikrungbroker.co.th

088-291-5598
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1817

ศิริรัตน์ ข่าวดี (แพท)

Sirirat_k@srikrungbroker.co.th

098-102-6541
Non Motor / Non Life

ต่อ 1922

นารีรัตน์ โตวังจร (ออย)

Nareerat_t@srikrungbroker.co.th

066-053-3759

ต่อ 1922

โสภิดา กาญจนาสมบัติ (บุษ)

Sophida_k@srikrungbroker.co.th

085-918-8008
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1920

ปัญชลิกา ใจภักดี (บี)

Punchalika_j@srikrungbroker.co.th

095-445-7542

ต่อ 1924

อริยา ทองรักษ์ (เจน)

Ariya_to@srikrungbroker.co.th

064-409-9993

ต่อ 1925

จุฬานันท์ ชุนคง (ฝน)

Julanan_c@srikrungbroker.co.th

098-059-3183

ต่อ 1925

ณัฐณิชา คงสมบัติ (กวาง)

Natnicha_k@srikrungbroker.co.th

062-936-1629
ขึ้นข้างบน