บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาระยอง)

131/80 หมู่ 2 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000

Tel : 02-867-3877 กด 942 


ผู้จัดการสาขา

-

กิตติ แซ่ตั้ง (หมี)

Kitti_s@srikrungbroker.co.th

080-608-0099
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1817

ศิริรัตน์ ข่าวดี (แพท)

Sirirat_k@srikrungbroker.co.th

Non Motor / Non Life

-

นารีรัตน์ โตวังจร (ออย)

Nareerat_t@srikrungbroker.co.th

-

โสภิดา กาญจนาสมบัติ (บุษ)

Sophida_k@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1921

ณัฐนิชชา หงษ์สิงห์ (เมย์)

Natnitcha_h@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1920

ปัญชลิกา ใจภักดี (บี)

Punchalika_j@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1942

จุฬานันท์ ชุนคง (ฝน)

Julanan_c@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน