บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาอุบลราชธานี)

145/6 ถนนอุบลตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

Tel : 02-867-3830 กด 932  

ผู้จัดการสาขา

-

มะนิจ สัปดาหอม (เปา)

Manit_s@srikrungbroker.co.th

099-625-6125
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1962

นิภา หาญชัย (ภา)

Nipa_h@srikrungbroker.co.th

092-407-1081

ต่อ 1965

จามจุรี เครือคำ (ส้ม)

Jamjuree_k@srikrungbroker.co.th

098-357-8032

ต่อ 1963

แก้วไพฑูรย์ วงษ์ชมภู (เจ)

Kaewpaitoon_W@srikrungbroker.co.th

098-357-8032
Non Motor / Non Life

ต่อ 1966

พลอยไอริน เก้าพรพงศ์ (จุ๋ม)

Ployirin_k@srikrungbroker.co.th

098-357-8032

-

เสาวลักษ์ เข็มโรจน์ (หมวย)

Saowaluk_k@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1967

ปวีณา อุตมะ (ปุ๋ย)

Paweena_u@srikrungbroker.co.th

098-357-8032

ต่อ 1961

ปิยพัชร นามศิริ (พลอย)

Piyapud_n@srikrungbroker.co.th

092-407-1081

ต่อ 1964

ณัฐภรณ์ จอมหงษ์ (หมิว)

Nutthaporn_j@srikrungbroker.co.th

092-407-1081

ต่อ 1965

ยาใจ จรรยา (มิ้ว)

Yajai_j@srikrungbroker.co.th

092-407-1081

ต่อ 1967

มณฑิตา บุญเอื้อ (พิ้งค์)

Mothita_b@srikrungbroker.co.th

092-407-1081

-

อภัสรา ทานุมา (แนน)

Apatsara_t@srikrungbroker.co.th

-

รัตติกาญณ์ สุทธิสาร (ใบมิ้นท์)

Ruttikarn_s@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน