บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาเชียงใหม่)

เลขที่ 340 ม.1 ถนนวงแหวนรอบ2 (สมโภช 700 ปี)

ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

Tel : 02-867-3878 กด 938     Fax :  053-105059

ผู้จัดการสาขา

-

คณพศ นารานิพพัฒน์กุล (ธง)

thapakon_n@srikrungbroker.co.th

085-4875263
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1953

ชัยวัฒน์ สิงห์รัตน์พันธุ์ (โจ้)

Chaiwat_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1951

นภัสกรณ์ ตระกูลวงศ์เทศ (ซันย่า)

saisunee_w@srikrungbroker.co.th

Non Motor Center

ต่อ 1952

เฉลิมพันธ์ ธิกันทา (เอ็ด)

Chalermpan_t@srikrungbroker.co.th

089-0320729
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1950

จุฑาภรณ์ จันต๊ะเฟย (แบท)

Chuthabhorn_c@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1988

ธัญญา คำใจ (หลิว)

Tanya_ku@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1988

รัตนา สายธารทิพย์ (ก้อย)

Rattana_s@srikrungbroker.co.th

-

วสันต์ บัวหอม (เบนซ์)

Wasan_b@srikrungbroker.co.th

-

เบญจพร เขื่อนสุวงค์ (น้ำหวาน)

Benjaporn_k@srikrungbroker.co.th

-

หทัยธยาน์ พินิจภูสิทธิ์ (แอน)

Hathaithaya_p@srikrungbroker.co.th

-

ปิยดาราลักษณ์ ยศนันท์ (น้องสอง)

Piyadaralak_y@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่ @ srikrung ประจำสาขา

ต่อ 1950

ณฐพัชร์ กีรติพลทัศน์ (จอยส์)

Natthaphat_k@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1952

ณิชชาพัชณ์ หิรัญธัญญาวัชร์ (อีฟ)

Nitchapat_h@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1950

พิมพ์ลดา ชุ่มธิ (มัส)

Pimlada_c@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1569

กวินนา เดชา (มิ้นท์)

Kawinna_d@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1333

อริสรา จักรสว่าง (ฝ้าย)

Aritsara_j@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1994

อรพิน กาวิจา (บี)

Oraphin_k@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1814

วรัญญา พรหมธารา (พลอย)

Waranya_p@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1333

ณัฐพงษ์ ธิดา (แบงค์)

Nattapong_t@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1993

เจนจิรา ยาใจ (มิม)

Janjira_y@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1950

วราพรรณ สมพล (นุ๊ก)

Waraphan_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1814

รุ่งรัตน์ โขมมัย (โอ)

Rungrat_k@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1816

อิสรา มูลตา (โย๋)

Isara_m@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1950

นันทวัน ปอแสง (นันท์)

Nantawan_p@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1952

ศิริมาส มากมี (จีฟ)

Sirimad_ma@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1955

กันย์สิณี พิชญะชยังกูร (กันย์)

Kansinee_p@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1948

อารียา ทรายหล้า (กล้วย)

Areeya_s@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน