บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาภูเก็ต)

32/194-195 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

Tel : 02-867-3885 กด 0   Fax : 076-212745

ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1885

นาตยา ปาทาน (คาโร่)

Nattaya_p@srikrungbroker.co.th

085-889-6581
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1884

อรอนงค์ ทองผล (นุ่น)

Onanong_t@srikrungbroker.co.th

082-2712797

ต่อ 1886

วนิดา หิมะ (ลีน่า)

wanida_h@srikrungbroker.co.th

095-4239051
Non Motor / Non Life

ต่อ 1919

แก้วกัญญา สีวาจา (ใหม่แก้ว)

Kaewkanya_s@srikrungbroker.co.th

064-067-9139
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1908

อารีรัตน์ สุขช่วง (อุ๋ม)

Areerat_s@srikrungbroker.co.th

082-2765486

ต่อ 1991

ปิยธิดา เมืองสุวรรณ์ (บีบี)

Piyatida_m@srikrungbroker.co.th

093-578-2595

ต่อ 1894

น้ำทิพย์ ชูเชื้อ (โบว์)

Namthip_c@srikrungbroker.co.th

087-466-9845

ต่อ 1889

ศุภลักษณ์ แก้วกระจก (แก้ม)

Suppalak_k@srikrungbroker.co.th

099-406-6117

ต่อ 1909

ถิระพล เสนหนู (ต้นไม้)

Thirapon_s@srikrungbroker.co.th

088-394-2725

ต่อ 1887

ณัฐณิชา ระบำเพลิง (เมล์)

Natnicha_r@srikrungbroker.co.th

099-162-9651

ต่อ 1906

ปุณณ์ชิสา สวัสดิรักษา (รี่)

Punchisa_s@srikrungbroker.co.th

094-495-9351
ขึ้นข้างบน