บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาภูเก็ต)

32/194-195 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

Tel : 02-867-3885 กด 0   Fax : 076-212745

ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1885

นาตยา ปาทาน (คาโร่)

Nattaya_p@srikrungbroker.co.th

085-889-6581
หัวหน้าสาขา
Non Motor Center

ต่อ 1909

แก้วกัญญา สีวาจา (ใหม่แก้ว)

Kaewkanya_s@srikrungbroker.co.th

088-8266745
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1991

วนิดา หิมะ (ลีน่า)

wanida_h@srikrungbroker.co.th

089-028-4346

ต่อ 1909

นุชรี ศรีศักดา (นุช)

nucharee_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1884

อรอนงค์ ทองผล (นุ่น)

Onanong_t@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1906

อุบลวรรณ คำสุทธิ์ (อุ๊)

Ubonwan_k@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1889

ภานุ ไกรเสน ( แจ๊ค)

panu_k@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1887

รัฐศาส์ มณีมัย (กอล์ฟ)

Rattasa_m@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1894

ชลธิดา นาคสุข (จ๋า)

Chontida_n@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน